1) Нагляд органів прокуратури за законністю притягнення військовослужбовців до дисциплінарної відповідальності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .—
2) Рішучий крок парламенту в розвитку аграрного законодавства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .—
3) Адміністративне розслідування порушень правил рибальства й охорони рибних запасів в Азовській інспекції рибоохорони // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .—
4) Планування роботи слідчого підрозділу органів внутрішніх справ як одна з форм наукової організації праці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .—
5) Загальні умови ефективної дії митно-правових норм // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .—
6) Методологічні питання інформаційної підготовки сучасного фахівця // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .—
7) Оптимізація правотворчості в сфері функціонування відомчих ліцеїв та профільних класів загальноосвітньої школи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .—
8) Прокуратура Словацької республіки: проблеми реформування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .—
9) Деякі проблемні питання щодо припинення суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .—
10) Проблема визначення предмета цивільно-правового регулювання відносин у сфері професійної освіти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .—
11) Ризик як правова категорія: сутність і види // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .—
12) Поняття та роль матеріальної відповідальності сторін трудового договору // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .—
13) Поняття, місце та роль державної служби в органах податкової міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .—
14) Підстави припинення службово-трудових відносин з державними службовцями // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .—
15) Побутове насильство як форма дезорганізації сім’ї // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .—
16) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .—
17) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .—
18) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .—
19) Евтаназія: етичний та кримінально-правовий аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.101-106.
20) Особливості реалізації права іноземця на в’їзд на територію України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.107-112.
21) Правові проблеми щодо використання поліграфа // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.112-115.
22) Загальні визначення принципів права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.120-124.
23) Філософське обгрунтування методології функції права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.124-131.
24) Створення терористичної групи чи терористичної організації як різновид тероризму // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .— с.13-15.
25) Тероризм, злочини терористичної спрямованості, злочини з ознаками тероризування: поняття і співвідношення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.131-135.
26) Принципи процесу вирішення публічно-правових спорів, його суб’єкти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.140-144.
27) Правове регулювання фінансово-економічних відносин політичних партій у зарубіжних країнах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.145-150.
28) Нелегальна міграція і організована злочинність: іманентний зв’язок // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .— с.15-19.
29) Проблеми законності у працях вітчизняних дореволюційних юристів (друга пол. ХIХ – поч. ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.163-166.
30) Становлення місцевих органів державного контролю Російської імперії в українських губерніях (60-70-х рр. XIX ст.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.167-172.
31) Наказне гетьманство Української держави другої половини XVIII ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.173-177.
32) Історичні передумови формування сучасної української національної ідеї // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.177-182.
33) Розвиток місцевого самоврядування в Україні в дорадянський період // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.182-188.
34) Організація української радянської робітничо-селянської промислової міліції в 20-ті рр. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.188-192.
35) Деякі питання звільнення від відбування покарання з випробуванням // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .— с.19-24.
36) Свобода маніфестацій у контексті інших політичних свобод громадянина // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.192-195.
37) Судова практика як джерело права у правових системах Франції та Німеччини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.201-205.
38) Природа та зміст права свободи творчості // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.206-210.
39) Здійснення редакційно-видавничої діяльності в Національному університеті внутрішніх справ у 2001 році (на прикладі річного звіту) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.216-222.
40) Роль малого бізнесу в формуванні економічної системи ринкового типу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.222-228.
41) Етапи розвитку страхування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.228-233.
42) Відповідальність за договором банківського депозитного рахунку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.236-242.
43) Особливості застосування законодавства про відповідальність за вимагання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .— с.24-28.
44) Особливості службової дисциплини особового складу органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.250-254.
45) Соціально-правова природа державної служби // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.258-264.
46) Управління службово-трудовою адаптацією персоналу органів внутрішніх справ: сучасні пробеми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.271-274.
47) Розвиток нормативної бази організаційно-структурної побудови і функціонування органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.274-278.
48) Правовий режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.278-286.
49) Особливості правового поля, в якому здійснюється боротьба з торгівлєю жінками // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .— С. 28-31.
50) Професійна ідентифікація як чинник професіоналізаціїї правоохоронця // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.287-290.
51) Психологічний контакт як засіб спілкування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.290-295.
52) Безпритульні діти: соціальний портрет // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.296-300.
53) Місце та роль представницьких органів місцевого самоврядування в організації та контролі за профілактикою злочинів: деякі аспекти підвищення ефективності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .— с.3-9.
54) Особливості застосування соціологічних методів для вивчення феномена організованої злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.300-304.
55) Нормативно-правове забезпечення профілактики наркотизму в Україні: міжнародні конвенції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.304-307.
56) Щире каяття як умова звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .— С. 31-37.
57) Дорожньо-патрульна служба у структурі Державної автомобільної інспекції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.312-314.
58) Щодо сутності та системи профілактики адміністративних проступків // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.314-321.
59) Деякі питання діагностики конфліктів в правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.321-327.
60) Принципи та елементи системи координації суб’єктів профілактики злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .— С. 38-42.
61) Вчинення діяння щодо малолітнього як кваліфікуюча ознака викрадення людини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .— С. 42-46.
62) Дослідження документів при розслідуванні бюджетних злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .— С. 49-54.
63) Процесуальне та тактичне забезпечення використання видеозапису при проведенні перевірки показань на місці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.54-59.
64) Еволюція антинаркотичного законодавства в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.60-64.
65) Оцінка висновку комп’ютерно-технічної експертизи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.64-68.
66) Міжнародно-правові і організаційні основи співробітництва України в боротьбі з фальшивомонетництвом у рамках СНД // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.68-72.
67) Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.73-81.
68) Розвиток кримінально-виконавчого законодавства України на сучасному етапі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.83-87.
69) Першочергові дії органів і підрозділів МВС України в умовах спроби чи здійснення терористичних актів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 .— с.9-13.
70) Порушення кримінальної справи спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.92-97.
71) Закриття кримінальних справ з нереабілітуючих підстав // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 19 // 2002. - 19 .— с.97-100.
 
Пошук в електроному каталозі