ЛогоНаукова бібліотека
library@univd.edu.ua(057)7398166Харків, просп. Льва Ландау, 27ПН-ЧТ: з 8:00 до 18:00, ПТ: з 8:00 до 17:00, СБ: з 8:30 до 16:00

Нормативно-правова база

1.  Закон України Про освіту

2.  Закон України Про вищу освіту

3.  Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність

4.  Закон України Про авторське право і суміжні права

5.  Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: наказ Міністерства освіти та науки України від 23 вересня 2019 р. №1220

6.  До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності: лист Мін-ва освіти і науки України вуд 20 травня 2020 р.  № 1/9-263

7.  Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти: лист Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018  №1/9-650

8.  Кодекс академічної доброчесності Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти

9.  Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності

10. Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)

Публікації з питання академічної доброчесності

1.  Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 169 с.

2.  Академічна чесність як основа сталого розвитку університету /Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”;за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова – К.; Таксон, 2016. – 234 с.

3.  Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ : методичні поради / автори-укладачі: Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 39 с.

4.  Фундаментальні цінності академічної доброчесності:пер. з англ./Міжнародний центр академічної доброчесностю.- 2019.-39 с.

5.  Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для «чайників»/уклад. О. О. Гужва; Інститут соціально-гуманітарних досліджень, Харків. Нац.ун-т ім. В. Н. Каразіна.- 2016.-72 с.

6.  Довідник з академічної доброчесності для школярів/ уклад. М.В. Григор'єва, О.І. Крикова, С.Г. Пєвко; за аг. Ред.. О.О. Гужви. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 64 с.