Loading...
ЛогоНаукова бібліотека
[email protected](057)7398166Харків, просп. Льва Ландау, 27ПН-ЧТ: з 8:00 до 18:00, ПТ: з 8:00 до 17:00, СБ: з 8:30 до 16:00
Вхід

Соф'їн, М.І.
Організаційно-правові проблеми здійснення фіскальної політики в державі в умовах євроінтеграції : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - Харків, 2019. - 40 с.
електронний ресурс
Соф`їн, М.
До питання принципів фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції // Підприємництво, господарство і право : щомісяч. наук.-практ. госп.-правов. журн. - 2019. - № 6. - С.240-244.
електронний ресурс
Ямковий, В.І.
Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу як один з етапів його адаптації до європейських правових стандартів // Правовий часопис Донбасу : зб. наук. пр. - 2018. - № 2 (63). - С. 33-39.
електронний ресурс
Кочкова, Г.В.
Вплив міжнародно-правових стандартів у сфері захисту трудових прав суддів та євроінтеграції України на реформування національного законодавства щодо трудових правовідносин із суддями // Часопис Київського університету права : укр. наук.-теорет. часопис. - 2020. - № 1. - С. 352-356.
електронний ресурс
Європейський Союз : навч. посіб. - Київ : ФОП Маслаков, 2020. - 600 с.
електронний ресурс
Європейський зелений курс: можливості та загрози для України : аналіт. документ (квітень 2020). - [Київ], 2020. - 74 с.
електронний ресурс
Кваша, С.М.
Європейська економічна інтеграція : навч. посіб. - Київ : НУБіП України, 2019. - 284 с.
електронний ресурс
Механізми оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції : монографія. - Київ : Ін-т вищ. освіти НАПН України, 2020. - 223 с.
електронний ресурс
Карпюк, Г.І.
Основи підприємництва : навч. посіб. для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти. - [Київ] : Б. в., 2021. - 108 с.
електронний ресурс
Основи підприємництва : підручник. - Житомир : ЖДТУ, 2019. - 493 с.
електронний ресурс
Мотиваційні механізми розвитку економіки на етапі євроінтеграції : кол. монографія. - Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2022. - 282 с.
електронний ресурс
Шуміло, І. А.
Міжнародна система захисту прав людини : навч. посіб. - Київ : ФОП Голембовська О.О., 2018. - 168 с.
електронний ресурс
Прокопенко, Л. Л.
Інституційна система ЄС : навч. посіб. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2021. - 226 с.
електронний ресурс
Відбудова України: принципи та політика : [звіт]. - [Київ] : Б. в., 2022. - 508 с.
електронний ресурс
Економічне відродження через індустріальний розвиток України : [дослідження]. - Харків : Повноколір, 2020. - 433 с.
електронний ресурс
Переформатування європейської інтеграції: можливості і ризики для асоціації Україна-ЄС. - Київ : Заповіт, 2018. - 214 с.
електронний ресурс
Біла книга - 2021. Служба зовнішньої розвідки України : інформ. бюл. - Київ : Б. в., 2021. - 74 с.
електронний ресурс
Крупчан, О.
Договірне регулювання приватноправових відносин в умовах євроінтеграційних процесів в Україні // Право України : юрид. журн. - 2019. - № 2. - С.25-43.
електронний ресурс
Волощенко, О.
Новелізація законодавства інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційної політики України: проблеми теорії і практики // Підприємництво, господарство і право : щомісяч. наук.-практ. госп.-правов. журн. - 2020. - № 4. - С. 17-21.
електронний ресурс
Середа, О.Г.
Державно-правовий механізм захисту прав працівників в умовах інтеграції України до Європейського Союзу: теорія та практика : монографія. - Харків : Право, 2018. - 469 с.
електронний ресурс
Бутинська, Р.Я.
Актуальні питання гармонізації трудового законодавства в умовах євроінтеграції // Часопис Київського університету права : укр. наук.-теорет. часопис. - 2020. - № 3. - С. 146-150.
електронний ресурс
Грамацький, Е.М.
Євроінтеграційні процеси та міжнародне приватне право: окремі аспекти // Часопис Київського університету права : укр. наук.-теорет. часопис. - 2020. - № 3. - С. 357-361.
електронний ресурс