Loading...
ЛогоНаукова бібліотека
library@univd.edu.ua(057)7398166Харків, просп. Льва Ландау, 27ПН-ЧТ: з 8:00 до 18:00, ПТ: з 8:00 до 17:00, СБ: з 8:30 до 16:00
Вхід

Ваховський, Л. Ц.
Євроінтеграція і культурний традиціоналізм у регулюванні соціальних відносин: зіткнення цінностей і цілі освіти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Випуск 35. - С.346-350.
електронний ресурс
Соф`їн, М.
До питання принципів фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції // Підприємництво, господарство і право : щомісяч. наук.-практ. госп.-правов. журн. - 2019. - № 6. - С.240-244.
електронний ресурс
Ямковий, В.І.
Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу як один з етапів його адаптації до європейських правових стандартів // Правовий часопис Донбасу : зб. наук. пр. - 2018. - № 2 (63). - С. 33-39.
електронний ресурс
Мозоль, Н.
Правове забезпечення євроінтеграційних процесів України // Підприємництво, господарство і право : щомісяч. наук.-практ. госп.-правов. журн. - 2019. - № 9. - С. 170-174.
електронний ресурс
Бошицький, Ю.Л.
Щодо пріоритетів співробітництва України з ЄС в контексті забезпечення прав людини у сфері інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : укр. наук.-теорет. часопис. - 2019. - № 1. - С.168-175.
електронний ресурс
Кочкова, Г.В.
Вплив міжнародно-правових стандартів у сфері захисту трудових прав суддів та євроінтеграції України на реформування національного законодавства щодо трудових правовідносин із суддями // Часопис Київського університету права : укр. наук.-теорет. часопис. - 2020. - № 1. - С. 352-356.
електронний ресурс
Сушко, Є.О.
Цивільно-правова модель акціонерних товариств України в умовах євроінтеграції та глобалізації: порівняльний аналіз законодавства України, Німеччини та Китаю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Є.О. Сушко. - Харків, 2017. - 20 с.
електронний ресурс
Україна-ЄС: шлях до політичної асоціації. - Київ : Б. в., 2021. - 120 с.
електронний ресурс
Україна-Японія: як забезпечити ефективне глобальне партнерство? : дискусійна записка. - Київ : Центр «Нова Європа», [2021]. - 28 с.
електронний ресурс
Кваша, С.М.
Європейська економічна інтеграція : навч. посіб. - Київ : НУБіП України, 2019. - 284 с.
електронний ресурс
Рекомендації для українських органів державного управління щодо наближення українського законодавства до права ЄС. - Київ : Б. в., 2018. - 104 с.
електронний ресурс
Механізми оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції : монографія. - Київ : Ін-т вищ. освіти НАПН України, 2020. - 223 с.
електронний ресурс
Карпюк, Г.І.
Основи підприємництва : навч. посіб. для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти. - [Київ] : Б. в., 2021. - 108 с.
електронний ресурс
Мотиваційні механізми розвитку економіки на етапі євроінтеграції : кол. монографія. - Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2022. - 282 с.
електронний ресурс
Шуміло, І. А.
Міжнародна система захисту прав людини : навч. посіб. - Київ : ФОП Голембовська О.О., 2018. - 168 с.
електронний ресурс
Прокопенко, Л. Л.
Інституційна система ЄС : навч. посіб. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2021. - 226 с.
електронний ресурс
Переформатування європейської інтеграції: можливості і ризики для асоціації Україна-ЄС. - Київ : Заповіт, 2018. - 214 с.
електронний ресурс
342.951:006](477)
В29
Венгер, Ю.В.
Державна політика в сфері стандартизації в умовах євроінтеграції України: адміністративно-правовий аспект : монографія. - Суми : Мрія-1, 2018. - 157 с.
електронний ресурс
Клєцова, Н. В.
Удосконалення трудового законодавства України під час працевлаштування найманих працівників як один із заходів формування безпеки у сфері банківської діяльності в умоваїх євроінтеграції // Науковий вісник Херсонського Державного університету. Серія: Юридичні науки : зб. наук. праць. - 2018. - Вип. 1, том 1. - С. 112-116.
електронний ресурс
34(477)(06)
Т33
Червякова, О. В.
Проблеми та наслідки Україною юрисдикції міжнародного кримінального суду // Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХI століття : тези доп. учасників III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 черв. 2020 р.). - С. 227-229.
електронний ресурс