Loading...
ЛогоНаукова бібліотека
[email protected](057)7398166Харків, просп. Льва Ландау, 27ПН-ЧТ: з 8:00 до 18:00, ПТ: з 8:00 до 17:00, СБ: з 8:30 до 16:00
Вхід

Перелік періодичних видань та видань що продовжуються

ГАЗЕТИ 

 Голос України
 Урядовий кур'єр
3.  Юридичний вісник України
 

ЖУРНАЛИ І ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1   Актуальні проблеми правознавства / Західноукраїнський національний університет
2   
Архів кримінології та судових наук
3   Безпека інформації
  Бюджетна бухгалтерія
5   Верховенство права
6   Вісник асоціації кримінального права України / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого  
7  
Вісник Верховного Суду України
8.  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки.
9   Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
10 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія.
11.Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота
12 Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
13 Вісник Конституційного Суду України
14 Вісник кримінального судочинства
15 Вісник Кримінологічної асоціації України: збірник наукових праць
16 Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ
17 Вісник Національної академії правових наук України
18 
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ
19 Європейські перспективи
20 Економіка. Фінанси. Право
21 Економіка України
22 Журнал сучасної психології
23 Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України
24 Кадровику
25 Криміналістичний вісник : Науково-практичний збірник / Державний наук.-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, НАВС
26 Наука і правоохорона
27 Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
28 Науковий вісник Київського інституту Національної гвардії України
29 Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна
30 Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна
31 Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ
32 Науковий вісник НДІ досудового розслідування/ Науково-дослідний інститут проблем досудового розслідування та адвокатське об’єднання «DEFENSORES»
33 Науковий вісник публічного та приватного права
34 Науковий огляд: Міжнародний науковий журнал
35 
Національна безпека і оборона (Центр Разумкова)
36 Наше право
37 Новий колегіум
38 Оплата праці
39 Офіційний вісник України
40 Перспективи та інновації науки. Серія «Психологія», Серія «Педагогіка», Серія «Медицина»
41 Південноукраїнський правничий часописОдеський державний університет внутрішніх справ
42 
Підприємництво, господарство і право
43 Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць / Акад. правових наук України, Ін-т вивч. пробл. злочинності
44 Податки & бухоблік
45 Право і безпека
46 Право і суспільство
47 Право України
48 Право.UA
49 Правовий часопис Донбасу
50 Проблеми законності : респ. міжвід. наук. зб.: акад. зб. наук. праць / Нац. юрид. акад. України  ім. Ярослава Мудрого
51 
Philosophy, Economics and Law Review / Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs
52 Право та інновації
53 
Правова позиція / Університет митної справи та фінансів
54 
Психологія і суспільство
55 Публічне право
56 Слово Національної школи суддів України
57 Соціально-правові студії / Львівський державний університет внутрішніх справ
58 Сучасний захист інформації/ Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
59 Телекомунікаційні та інформаційні технології
60 Теорія і практика інтелектуальної власності
61 Теорія і практика правознавства / Нац. юрид. акад. України  ім. Ярослава Мудрого
62 
Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика (2021-2022)
63 Філософська думка
64 Філософія права і загальна теорія права 
65 Філософські та методологічні проблеми права / Національна академія внутрішніх справ
66 Філософська думка
67 Фінанси України
68 Форум права
69 Часопис Київського університету права
70 Честь і закон
71 Юридична психологія  / Нац. акад. внутр. справ.
72 
Юридична Україна
73 Юридичний науковий електронний журнал / Запорізький національний університет
74 
Юридичний часопис / Національної академії внутрішніх справ