Loading...
ЛогоНаукова бібліотека
library@univd.edu.ua(057)7398166Харків, просп. Льва Ландау, 27ПН-ЧТ: з 8:00 до 18:00, ПТ: з 8:00 до 17:00, СБ: з 8:30 до 16:00

Наука і правоохорона : Юридичний журнал / Державний науково-дослідний інститут МВС України. - Київ : Видавничо-поліграфічний центр МВС України. - 2007
Вечерний Харьков : газ. / учредитель Харьк. обл. общ. орг. Фонд "Новая регион. политика". - Харьков : ООО "Ред. газ. "Вечерний Харьков"
2021
Время : газ. / учредитель ЗАО "Время". - Харьков : ОАО "Изд-во "Харьков"
2021
Голос України : газ. Верховної Ради України. - Київ : Київська правда
2021
Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України / засн. Каб. Міністрів України. - Київ : Преса України. - 16 с.
2021
Економіка України : наук. журн. - Київ : Преса України. - 1958- .
Право України : юрид. журн. / засн. Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, НУ "Юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого" та ін. - Київ
Філософська думка : укр. наук.-теорет. часоп. - Київ. - 1927
Слобідський край : Газета / засновники Харківська обласна рада, Харківська обласна державна адміністрація, трудовий колектив газети. - Харків. - 4 с.
2021
Підприємництво, господарство і право : щомісяч. наук.-практ. госп.-правов. журн. - Київ
Психологія і суспільство : Український теоретико-методологічний гуманітарний часопис. - Тернопіль : Інститут експериментальних систем освіти. - 2000
Новий колегіум : наук. інформ. журн. / засн. Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків : АТ "Бізнес Інформ"
Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. - Київ : Юрінком Інтер. - 2003
Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис / МОН України, Акад. педагог. наук України. - Київ : Вид-во "Педагог. преса". - 2001
Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал. - Київ. - 1994
Служимо закону : газ. / засн. Харків. нац. ун-т внутр. справ МВС України. - Харків : вид-во ХНУВС
Офіційний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства / засн. М-во юстиції України, Голов. держ. об-ня правов. інформації М-ва юстиції України. - Київ
2021
Часопис Київського університету права : укр. наук.-теорет. часопис. - Київ : Київ. ун-т права НАН України
Вісник Кримінологічної асоціації України : зб. наук. праць / засн. Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків
Харьковские известия : газ. Харьк. гор. совета
2021
Честь і закон : щокв. наук.-практ. журн. - Київ
Криміналістичний вісник : Науково-практичний збірник / засновник Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, НАВСУ. - Київ : "Чайка"
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : наук.-теорет. журн. - Луганськ : -Сєвєродонецьк. - 1997-
Захист інформації : Науковий журнал. - Київ. - 1999
Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал. - Київ
Публічне право : наук.-практ. юрид. журн. - Київ : Б.в. - 2011
Показано 30 (40)
Вечерний Харьков : газ. / учредитель Харьк. обл. общ. орг. Фонд "Новая регион. политика". - Харьков : ООО "Ред. газ. "Вечерний Харьков"
2020
Время : газ. / учредитель ЗАО "Время". - Харьков : ОАО "Изд-во "Харьков"
2020
Голос України : газ. Верховної Ради України. - Київ : Київська правда
2020
Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України / засн. Каб. Міністрів України. - Київ : Преса України. - 16 с.
2020
Юридичний вісник України : загальнонац. прав. газ. - Київ : Преса України
2020
Бібліотечний вісник : наук.-теорет. та практ. журн. / засн. Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - Київ
Вісник Конституційного Суду України : загальнодерж. пер. вид. - Київ : Юрінком Інтер. - 1997
Економіка України : наук. журн. - Київ : Преса України. - 1958- .
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : наук. журн. - Київ : Вид-во НАДУ. - 1996- .
Право України : юрид. журн. / засн. Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, НУ "Юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого" та ін. - Київ
Філософська думка : укр. наук.-теорет. часоп. - Київ. - 1927
Календар знаменних і пам'ятних дат : щокв. вид. / Нац. парлам. б-ка України, Книжкова палата України. - Київ : Книжкова палата України
Слобідський край : Газета / засновники Харківська обласна рада, Харківська обласна державна адміністрація, трудовий колектив газети. - Харків. - 4 с.
2020
Бібліотечна планета : щокв. наук.-вироб. журн. / засн. Нац. парлам. б-ка України. - Київ. - 1998
Психологія і суспільство : Український теоретико-методологічний гуманітарний часопис. - Тернопіль : Інститут експериментальних систем освіти. - 2000
Право і безпека : наук. журн. - Харків
Новий колегіум : наук. інформ. журн. / засн. Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків : АТ "Бізнес Інформ"
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків : Вид-во Харк. Нац. ун-ту внутр. справ
Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис / МОН України, Акад. педагог. наук України. - Київ : Вид-во "Педагог. преса". - 2001
Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал. - Київ. - 1994
Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України ( з 2006 р. - Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ) : Збірник наукових праць / засновник Дніпропетровський юридичний інститут МВС України. - Дніпропетровськ : Редакційно-видавничий відділ ДДУВС. - 2000
Бюлетень Мін'юсту України : загальнодержавне наук.-практ. фахове вид. - Київ
Офіційний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства / засн. М-во юстиції України, Голов. держ. об-ня правов. інформації М-ва юстиції України. - Київ
2020
Україна: аспекти праці : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. - Київ. - 1995
Показано 30 (74)
Вечерний Харьков : газ. / учредитель Харьк. обл. общ. орг. Фонд "Новая регион. политика". - Харьков : ООО "Ред. газ. "Вечерний Харьков"
2019
Время : газ. / учредитель ЗАО "Время". - Харьков : ОАО "Изд-во "Харьков"
2019
Голос України : газ. Верховної Ради України. - Київ : Київська правда
2019
Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України / засн. Каб. Міністрів України. - Київ : Преса України. - 16 с.
2019
Юридичний вісник України : загальнонац. прав. газ. - Київ : Преса України
2019
Бібліотечний вісник : наук.-теорет. та практ. журн. / засн. Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - Київ
Вісник Конституційного Суду України : загальнодерж. пер. вид. - Київ : Юрінком Інтер. - 1997
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : наук. журн. - Київ : Вид-во НАДУ. - 1996- .
Право України : юрид. журн. / засн. Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, НУ "Юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого" та ін. - Київ
Філософська думка : укр. наук.-теорет. часоп. - Київ. - 1927
Календар знаменних і пам'ятних дат : щокв. вид. / Нац. парлам. б-ка України, Книжкова палата України. - Київ : Книжкова палата України
Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал / засновник АПН України. - Київ : Педагогічна думка
Слобідський край : Газета / засновники Харківська обласна рада, Харківська обласна державна адміністрація, трудовий колектив газети. - Харків. - 4 с.
2019
Психологія і суспільство : Український теоретико-методологічний гуманітарний часопис. - Тернопіль : Інститут експериментальних систем освіти. - 2000
Новий колегіум : наук. інформ. журн. / засн. Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків : АТ "Бізнес Інформ"
Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. - Київ : Юрінком Інтер. - 2003
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків : Вид-во Харк. Нац. ун-ту внутр. справ
Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис / МОН України, Акад. педагог. наук України. - Київ : Вид-во "Педагог. преса". - 2001
Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал. - Київ. - 1994
Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України ( з 2006 р. - Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ) : Збірник наукових праць / засновник Дніпропетровський юридичний інститут МВС України. - Дніпропетровськ : Редакційно-видавничий відділ ДДУВС. - 2000
Закон і Бізнес : газета / засн. ТОВ "Редакція газ. "Закон і Бізнес". - Київ : Закон і Бізнес. - 1991
2019
Бюлетень Мін'юсту України : загальнодержавне наук.-практ. фахове вид. - Київ
Офіційний вісник України : щотиж. зб. актів законодавства / засн. М-во юстиції України, Голов. держ. об-ня правов. інформації М-ва юстиції України. - Київ
2019
Україна: аспекти праці : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. - Київ. - 1995
Показано 30 (87)