Loading...
ЛогоНаукова бібліотека
library@univd.edu.ua(057)7398166Харків, просп. Льва Ландау, 27ПН-ЧТ: з 8:00 до 18:00, ПТ: з 8:00 до 17:00, СБ: з 8:30 до 16:00

Перелік періодичних видань та видань що продовжуються

ГАЗЕТИ 

1    Время
2    Вечерний Харьков
3    Все про бухгалтерський облік
4    Голос України
5    Інформаційно-аналітичний тижневик «Дзеркало тижня. Україна»
6    На варті закону
7    Спецвипуск газети «Освіта України»
8    Слобідський край
9    Служимо закону
10    Урядовий кур'єр
11    Харьковские известия
12    Юридичний вісник України
ЖУРНАЛИ І ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1    Безпека інформації
2    Безпека життєдіяльності
3    Бібліотечний вісник
4    Бюлетень Міністерства юстиції України
5    Вісник Верховного Суду України
6    Вісник Вищого Адміністративного Суду України
7    Вісник господарського судочинства
8    Вісник Конституційного Суду України
9    Вісник кримінального судочинства
10    Вісник Кримінологічної асоціації України: збірник наукових праць
11    Вісник Національної академії державного управління при Президентові України
12    Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ
13    Вісник Національної академії правових наук України
14    Вісник прокуратури
15    Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ
16    Вісник центральної виборчої комісії
17    Вища освіта України
18    Вища школа
19    Держава і право : зб. наук. праць. юрид. і політ. науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
20    Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. праць/ Акад. правов. наук, Наук. – досл. ін-т держ. буд. та місц. самовр.
21    Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. праць / Дніпроп. регіон. ін-т держ. упр. НАДУ при Презид. України
22    Європейські перспективи
23    Економіка України
24    Захист інформації
25    Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України
26    Кримінальне судочинство.Судова практика у кримінальних справах
27    Криміналістичний вісник : Науково-практичний збірник / Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, НАВС
28    Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
29    Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна
30    Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна
31    Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична
32    Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ
33    Наше право
34    Новая Польша
35    Новий колегіум
36    Новое время страны
37    Офіційний вісник України
38    Педагогіка і психологія : зб. наук. праць
39    Південноукраїнський правничий часопис
40    Підприємництво, господарство і право
41    Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць / Акад. правових наук України, Ін-т вивч. пробл. злочинності
42    Право і безпека
43    Право і суспільство
44    Право України
45    Право.UA
46    Правовий часопис Донбасу
47    Практика Європейського Суду з прав людини
48    Проблеми законності : респ. міжвід. наук. зб.: акад. зб. наук. праць / Нац. юрид. акад. України  ім. Ярослава Мудрого
49    Психологія і суспільство
50    Публічне право
51    Судова практика Вищого Адміністративного Суду України
52    Сучасна спеціальна техніка
53    Телекомунікаційні та інформаційні технології
54    Теорія і практика інтелектуальної власності
55    Україна : аспекти праці
56    Філософська думка
57    Філософські та методологічні проблеми права
58    Часопис Київського університету права
59    Честь і закон
60    Юридична наука
61    Юридична психологія
62    Юридична Україна
63    Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ