ЛогоНаукова бібліотека
library@univd.edu.ua(057)7398166Харків, просп. Льва Ландау, 27ПН-ЧТ: з 8:00 до 18:00, ПТ: з 8:00 до 17:00, СБ: з 8:30 до 16:00

Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. - Харків : Право, 1993- .
Голос України : газ. Верховної Ради України. - Київ : Київська правда, 1991
2022
Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України. - Київ : Преса України
2022
Економіка України : наук. журн. - Київ : Преса України, 1958- .
Право України : юрид. журн. - Київ : Ред. журн. "Право України", 1922
Філософська думка : укр. наук.-теорет. часоп. - Київ, 1927
Вища школа : наук.-практ. вид. - Київ : Знання, 2001
Психологія і суспільство : Український теоретико-методологічний гуманітарний часопис. - Тернопіль : Інститут експериментальних систем освіти, 2000
Освіта України. Спецвипуск газети : періодичне видання. - Київ, 2013
Юридична Україна : щомісяч. наук. журн. - Київ : Юрінком Інтер, 2003
Офіційний вісник України зі змінами : щотижневий зб. актів законодавства. - Київ, 1996
Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. - Київ : Вид-во "Педагог. преса", 2001
Економіка. Фінанси. Право : інформ.-аналіт. журнал. - Київ, 1994
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. пр. - Дніпро : Б. в., 1999
Закон і Бізнес : газета / засн. ТОВ "Редакція газ. "Закон і Бізнес". - Київ : Закон і Бізнес, 1991
Часопис Київського університету права : укр. наук.-теорет. часопис. - Київ : Київ. ун-т права НАН України
Держава і право : Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць. - Київ, 1997
Захист інформації : наук.-техн. журн. - Київ, 1999
Теорія і практика інтелектуальної власності : наук.-практ. журн. - Київ : Б.в., 2002
Публічне право : наук.-практ. юрид. журн. - Київ : Б.в., 2011
Вісник кримінального судочинства : наук.-практ. журн. - Київ : Правова Єдність, 2015
Телекомунікаційні та інформаційні технології : наук. журн. - Київ : Б.в., 2003
Безпека інформації : наук.-практ. журн. - Київ : Вид-во НАУ, 1995- .
Показано 28 (28)
Вечерний Харьков : газ. - Харьков : ООО "Ред. газ. "Вечерний Харьков"
2021
Время : газ. - Харьков : ОАО "Изд-во "Харьков"
2021
Голос України : газ. Верховної Ради України. - Київ : Київська правда, 1991
2021
Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України. - Київ : Преса України
2021
Юридичний вісник України : загальнонац. прав. газ. - Київ : Преса України
2021
Економіка України : наук. журн. - Київ : Преса України, 1958- .
Право України : юрид. журн. - Київ : Ред. журн. "Право України", 1922
Філософська думка : укр. наук.-теорет. часоп. - Київ, 1927
Слобідський край : Газета. - Харків. - 4 с.
2021
Підприємництво, господарство і право : щомісяч. наук.-практ. госп.-правов. журн. - Київ : Б. в., 1996
Психологія і суспільство : Український теоретико-методологічний гуманітарний часопис. - Тернопіль : Інститут експериментальних систем освіти, 2000
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : наук. журн. - Київ : Б. в., 1996
Новий колегіум : наук. інформ. журн. - Харків : АТ "Бізнес Інформ"
Юридична Україна : щомісяч. наук. журн. - Київ : Юрінком Інтер, 2003
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків : Вид-во Харк. Нац. ун-ту внутр. справ, 1995
Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. - Київ : Вид-во "Педагог. преса", 2001
Економіка. Фінанси. Право : інформ.-аналіт. журнал. - Київ, 1994
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. пр. - Дніпро : Б. в., 1999
Офіційний вісник України : інформ. бюлетень. - Київ, 1997
2021
Часопис Київського університету права : укр. наук.-теорет. часопис. - Київ : Київ. ун-т права НАН України
Вісник Кримінологічної асоціації України : зб. наук. праць. - Харків, 2012
Харьковские известия : газ. Харьк. гор. совета
2021
Сучасна спеціальна техніка : наук.-практ. журн. - Київ : Б. в, 2003
Честь і закон : щокв. наук.-практ. журн. - Київ
Криміналістичний вісник : зб. наук. пр. - Київ : Б.в., 2003
Інформаційний бюлетень : [з проблем кримінології]. - Київ : Акад. прав. наук України, 2000
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : наук.-теорет. журн. - Сєвєродонецьк, 1997-
Показано 30 (51)
Вечерний Харьков : газ. - Харьков : ООО "Ред. газ. "Вечерний Харьков"
2020
Время : газ. - Харьков : ОАО "Изд-во "Харьков"
2020
Голос України : газ. Верховної Ради України. - Київ : Київська правда, 1991
2020
Урядовий кур'єр : газ. Центр. органів викон. влади України. - Київ : Преса України
2020
Юридичний вісник України : загальнонац. прав. газ. - Київ : Преса України
2020
Бібліотечний вісник : наук.-теорет. та практ. журн. - Київ, 1993
Вісник Конституційного Суду України : загальнодерж. пер. вид. - Київ : Юрінком Інтер, 1997
Економіка України : наук. журн. - Київ : Преса України, 1958- .
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : наук. журн. - Київ : Вид-во НАДУ, 1996- .
Філософська думка : укр. наук.-теорет. часоп. - Київ, 1927
Календар знаменних і пам'ятних дат : щокв. вид. - Київ : Книжкова палата України , 1957
Слобідський край : Газета. - Харків. - 4 с.
2020
Бібліотечна планета : щокв. наук.-вироб. журн. - Київ, 1998
Підприємництво, господарство і право : щомісяч. наук.-практ. госп.-правов. журн. - Київ : Б. в., 1996
Психологія і суспільство : Український теоретико-методологічний гуманітарний часопис. - Тернопіль : Інститут експериментальних систем освіти, 2000
Право і безпека : наук. журн. - Харків : ХНУВС, 2002
Новий колегіум : наук. інформ. журн. - Харків : АТ "Бізнес Інформ"
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків : Вид-во Харк. Нац. ун-ту внутр. справ, 1995
Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. - Київ : Вид-во "Педагог. преса", 2001
Економіка. Фінанси. Право : інформ.-аналіт. журнал. - Київ, 1994
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. пр. - Дніпро : Б. в., 1999
Бюлетень Мін'юсту України : наук. журн. - Київ : Б. в., 1999
Офіційний вісник України : інформ. бюлетень. - Київ, 1997
2020
Україна: аспекти праці : наук.- екон. та суспіл.-політ. журн. - Київ : Б.в., 1995
Показано 30 (74)