Loading...
ЛогоНаукова бібліотека
[email protected](057)7398166Харків, просп. Льва Ландау, 27ПН-ЧТ: з 8:00 до 18:00, ПТ: з 8:00 до 17:00, СБ: з 8:30 до 16:00
Вхід

Публікації з питання академічної доброчесності

1.  Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 169 с.

2.  Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики»; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова – Київ : Таксон, 2016. – 234 с.

3. Бозкрут, М. Ціннісні та етичні засади академічної доброчесності / М. Бозкрут // Публічне право = Public law. – Київ : Б.в., 2020. – 3 (39). –  С. 79-86.

4. Довідник з академічної доброчесності для школярів/ уклад. М. В. Григор'єва, О. І. Крикова, С. Г. Пєвко; за заг. ред. О. О. Гужви. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 64 с.

5. Дуліба, Є.В. Верховенство права, правова культура,освіта й академічна доброчесність / О.Є. Аврамова, А.М. Куліш, Миргород–Карпова В.В. та ін.  // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків : Вид-во  Харк. Нац. ун-ту внутр. справ, 2022. – 3 (98). –  С. 15-25.

6. Галунько, В. В. Академічна доброчесність як об’єкт правових відносин  // Науковий вісник публічного та приватного права : зб. наук. праць / Н.-д. ін-т публічного права. – Київ : Б. в., 2022 (в електронному вигляді). – 1 ЕР. –  С. 82-86.

7. Миргород-Карпова, В. В. Академічна доброчесність в Україні та країнах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз / В. В. Миргород-Карпова, Л. Д. Руденко, Т. В. Шлапко  // Право.ua = Law.ua. – Київ : Спеціаліз. Вид-во "ЮНЕСКО СОЦІО", 2022. – № 3. –  С. 138-145.

8.  Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ : методичні поради / автори-укладачі: Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 39 с.

9. Омельчук, С. Бути чесним у навчанні й науці: експрес–курс з академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти : навч. посіб. / С. Омельчук; Херсон. держ. Ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. –  80 с.

10. Універсальний навчальний посібник з академічної доброчесності для вчителів / за заг. ред. О.О. Гужви. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. –  31 с.

11.  Фундаментальні цінності академічної доброчесності:пер. з англ. / Міжнародний центр академічної доброчесностю.- 2019. - 39 с.

12.  Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для «чайників» / уклад. О. О. Гужва; Інститут соціально-гуманітарних досліджень, Харків. Нац.ун-т ім. В. Н. Каразіна.- 2016. - 72 с.