ЛогоНаукова бібліотека
library@univd.edu.ua(057)7398166Харків, просп. Льва Ландау, 27ПН-ЧТ: з 8:00 до 18:00, ПТ: з 8:00 до 17:00, СБ: з 8:30 до 16:00

Вплив ученого або організації на світову науку, якість наукових досліджень можна визначити, використовуючи наукометричні показники.

Кількість публікацій – загальне число публікацій в певній досліджуваній базі даних за певний період. Число публікацій є індикатором дослідницької/публікаційної активності і продуктивності, внеску в науку, визнання, популярності і престижу. Можна враховувати для автора, країни, організації, журналу тощо. 

Кількість цитувань (сумарна цитованість) – це показник наукової впливовості, прийнятий у науковому світі показник "значущості" праць вченого, величина якого визначається кількістю посилань на публікацію або прізвище автора у реферованих наукових періодичних виданнях.

Індекс цитування (Science Citation Index, SCI), система Філадельфійського інституту наукової інформації, в основу якої покладені зв'язки між документами по прямих, зворотних і перехресних посиланнях (цитуванню). SCI – показник «значущості» праць вченого, являє собою число посилань на публікації вченого у реферованих наукових періодичних виданнях. Наявність у науково-освітніх організаціях вчених, які мають високий індекс цитування, говорить про високу ефективність та результативності діяльності організації в цілому.

Індекс Хірша (Гірша) h-index – показник, запропонований у 2005 р. американськими фізиком Хорхе Хиршем з університету Сан-Дієго, Каліфорнія. Критерій заснований на кількості публікацій вченого і кількості цитувань цих публікацій. Наприклад, індекс Хірша дорівнює 10, якщо у автора є 10 публікацій, кожна з яких процитована не менше 10 разів. Статті, цитовані менш ніж 10 разів, в індексі не враховуються. h-індекс може обчислюватися з використанням як безкоштовних загальнодоступних наукометричних БД в Інтернеті (Google Scholar), так і передплатних (Scopus або Web of Science). Слід мати на увазі, що h-індекс автора підрахований різними БД, буде  різний – як і інші наукометричні показники. Крім того, h-індекс може вираховуватися з урахуванням і без урахування самоцитування.

Імпакт-фактор (ІФ або IF) – формальний чисельний показник важливості, авторитетності наукового журналу, який показує скільки разів у середньому цитується кожна опублікована в журналі стаття протягом 2-х наступних після виходу років. Розраховується БД Web of Science тільки для журналів, наявних в двох базах – Social Sciences Citation Index (SSCI) та Science Citation Index Expanded (SCIE). Щорічно публікується в журналі Journal Citation Report.

CiteScore (аналог IF) – формальний чисельний показник важливості, авторитетності наукового журналу, який показує співвідношення числа посилань, отриманих журналом в певному році до кількості статей цього журналу, опублікованих у попередні 3-и роки. Розраховується БД Scopus для журналів, книжкових серій, матеріалів конференцій і галузевих журналів. Значення показника CiteScore для журналів, індексованих в базі Scopus, знаходяться у відкритому доступі https://www.scopus.com/sources (таблицю можна завантажити безкоштовно у вигляді таблиці Excel)

SCImago Journal Rank (SJR) – показник впливовості наукового журналу, альтернатива імпактфактору. Для підрахунку SJR використовуються дані Scopus із врахуванням не тільки кількісних характеристик – загальної кількості цитувань, а й якісних – розподіл цитувань по роках і авторитетність джерел цитувань. Переглянути SJR журналів можна безкоштовно на сайті Scimago Journal & Country Rank: https://www.scimagojr.com/journalrank.php

Source-Normalized Impact per Paper (SNIP) відображає вплив контекстної цитованості журналу, що дозволяє безпосередньо порівнювати журнали різної тематики, зважаючи на частоту, з якою автори цитують інші джерела, швидкість розвитку впливу цитати і ступінь відображення літератури певного напряму базою даних. Цей показник враховує посилання, зроблені в поточному році, на статті, які опубліковано протягом трьох попередніх років.