ЛогоНаукова бібліотека
library@univd.edu.ua(057)7398166Харків, просп. Льва Ландау, 27ПН-ЧТ: з 8:00 до 18:00, ПТ: з 8:00 до 17:00, СБ: з 8:30 до 16:00

Конституція - основа розбудови європейської процвітаючої України, запорука єдності та гарантія прав і свобод кожного громадянина

День Конституції України, державне свято, ми відзначаємо 28 червня.  

5 років після проголошення незалежності Україна жила без Конституції – це найдовший термін серед пострадянських країн. Конституція України булла прийнята 28 червня 1996 року. Понад 300 народних депутатів безперервно працювали майже добу, що сформувати основні положення Конституції.

У творенні Основного Закону нашої держави брав безпосередню участь народний депутат України чотирьох скликань, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ (1992–2003, 2010–2012 рр.), генерал-полковник міліції Олександр Маркович Бандурка.

Як свідок тих знаменних подій він згадує, як усе відбувалося, яким був настрій, які питання у депутатів викликали найбільше дискусій і якими були перші емоції народних обранців після прийняття Конституції України.

З прийняттям цього доленосного документа було закріплено правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність. Конституція врахувала історичний досвід українського народу та кращі світові традиції.

Основний закон визначив найціннішим життя людини, її здоров’я, честь і гідність, надав кожному українцю можливості для самоорганізації, свободу слова та віросповідання.

Цей документ підсумував попередній розвиток суспільства й держави, створив об’єктивно необхідні правові основи їх функціонування і подальшого розвитку, зумовив незворотність цих процесів і нове ставлення до України інших держав та міжнародних органів і організацій.

Текст Конституції з підписами, 1996 рік

Історичне значення прийняття Конституції 1996 року

Конституція 1996 р. стала першою Конституцією незалежної України; вона стала продовженням багатовікових конституційно-правових традицій українського народу. Конституція України закріпила правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність.

З прийняттям Конституції були визначені базові координати й орієнтири, сукупність суспільних цінностей – усе те, що формує політико-економічну систему.

Створено передумови для того, щоб функціонування і розвиток держави і суспільства не залежали від політичної орієнтації партій чи окремих політичних діячів. Окреслено відносини держави і громадянина, їхні права і взаємніобов'язки. Установлено межі втручаннядержави в життя суспільства й окремо ї особистості.

Прийняття Конституції внесла стабільність у політичне життя українського суспільства, законодавчо розмежувавши права й обов'язки різних гілок влади, політичних партій і громадських організацій;

Прийняття демократичної за своїм характером Конституції зміцнило міжнародний авторитет молодої держави.

10 фактів про Конституцію України

1. Україна має довгу конституційну історію. Ще у 1710 році було створено відому Конституцію гетьмана Пилипа Орлика. Вона, на жаль, так і не набула чинності, але вважається однією з перших європейських конституцій нового часу.

У 1918 році, в останній день свого існування, Центральна Рада ухвалила Статут про державний устрій, права і вільності УНР, тобто Конституцію УНР. Гетьман Скоропадський, очоливши Українську Державу, теж розробив свою конституцію – Закон про тимчасовий державний устрій країни. У тому ж 1918 році ухвалили Малу Конституцію Західноукраїнської Народної Республіки, а у 1939-му – Конституційні закони Карпатської України. (Конституції УРСР, яких існувало чотири, не враховано, бо йдеться про верховні закони незалежної держави, а не республіки у складі союзу).

2. Процес підготовки чинної Конституції України тривав шість років. Робота розпочалася 1990 року, усього було розглянуто 15 проектів від різних політичних партій, Конституційної комісії та науковців. Після того як текст було затверджено на попередньому голосуванні і відправлено на доопрацювання, Конституційна комісія внесла до нього понад шість тисяч правок. Для цього їй три місяці довелося працювати без вихідних у режимі тринадцяти годинного робочого дня.

3. Історичне засідання Верховної Ради, на якому було прийнято Конституцію, тривало 24 години. Парламент вирішив розглянути це питання на одному засіданні, без перерв. Голосування відбувалося за кожною статтею окремо і за цілими розділами. Конституція отримала 315 депутатських голосів «ЗА» з 300 необхідних.

4. Чинна Конституція України складається з XV розділів, але VII розділ «Про прокуратуру» згодом з неї було вилучено.

5. Кожен із президентів України намагався внести зміни до верховного закону країни – окрім першого президента Леоніда Кравчука, бо на той час незалежна держава жила за Конституцією УРСР.

6. Конституція України вважається однією з найдемократичніших у світі.

7. 22 серпня 2011 року в Києві відбулася презентація першої мініатюрно ї Конституції України. Мініатюра має розмір 21х32 мм і складається зі 160 сторінок, на яких тушшю вручну написано близько 9,5 тисяч букв. Виготовлена зі спеціального надтонкого паперу, мініверсія головного закону країни міститься в чохлі з зображенням герба. Зберігається вона в Музеї книги і друкарства.

8. У 2019 році з’явилася перша електронна Конституція України для дітей у вигляді коміксів. Її авторами стали відомі письменники і популяризатори української історії брати Капранови, а художником – Олександр Костенко. Цей варіант було одразу викладено у вільний доступ в інтернеті.

9. День Конституції – це єдине державне свято, яке згадується в самій Конституції.

10. Кожен Президент України складає присягу, поклавши одну руку на Конституцію України, а другу – на Пересопницьке Євангеліє.

Зміни до Конституції

З 1996 року чинна нині Конституція України зазнала змін і доповнень.

2004 рік – ухвалення «Конституційної реформи» у Верховній Раді;

2010 рік – скасування Конституції 2004 року (без голосування в парламенті за рішенням Конституційного Суду України);

2014 рік – повернення до Конституції в редакції 2004 року;

2015 рік – внесення змін у частині децентралізації;

2016 рік – внесення змін у частині реформування правосуддя та прокуратури;

2019 рік – ухвалення змін до преамбули та трьох розділів Конституції України щодо визнання європейської та євроатлантичної інтеграції України як стратегічних напрямків розвитку держави на майбутнє;

2019 рік – внесення змін до ст. 80 Основного Закону стосовно обмеження депутатської недоторканності.

День Конституції України 2022

У 2022 році День Конституції мав бути вихідним днем. Однак, цього року вихідного не буде через дію воєнного стану. Воєнний стан скасовує дію статті про святкові та неробочі дні.

Підготовлено за матеріалами Інтернет ресурсів

Список рекомендованої літератури до Дня Конституції України з фондів наукової бібліотеки ХНУВС:

 1. Бакалець О.А. Історія України з найдавніших часів до початку ХХI ст. : навч. посіб. (конспекти лекцій, персоналії, таблиці, документи, хронологія, словник) : рекомендовано МОН України / О.А. Бакалець; МОН України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. - 3-тє вид., переробл. і допов. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 578 с.
 2. Бєлов Д. М. Парадигма українського конституціоналізму : монографія / Д.М. Бєлов. - Великий Березний : РК "Євростандарт", 2011. - 400 с.
 3. Гетьман В. П. Як приймалась Конституція України : Нотатки учасника розробки Основного Закону України. - К. : РІА "ЯНКО", 1996. - 126 с.
 4. Григоренко Є.І. Конституція та засади конституційного ладу України у питаннях та відповідях : навч. посіб. / Є.І. Григоренко, О.С. Передерій. - Х. : Харк. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, 2010. - 172 с. 
 5. Іванов М. С. Захист прав учасників кримінального провадження в Конституційному Суді України : монографія / М.С. Іванов; за наук. ред. О.П. Кучинської; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Алерта, 2021. - 264 с.
 6. Конституційні засади сучасного державотворення : навч. посіб. у питаннях і відповідях / Т.Є. Кагановська, Є.І. Григоренко, Я.О. Григоренко, О.С. Передерій; за ред. Т.Є. Кагановської; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Юрид. фак. - Харків : Право, 2017. - 303 с. 
 7. Конституційне право України : навч. посіб. для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання / Т. М. Слінько, Л.І. Летнянчин, І.І. Дахова та ін. - Харків : Право, 2021. - 367 с.
 8. Конституційне право України : підручник / Т.М. Слінько, Л.К. Байрачна, Г.В. Берченко та ін.; за заг. ред. Т.М. Слінько; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2021. - 590 с.
 9.  Конституційне право : підручник / О.С. Бакумов, Л.Д. Варунц, Т.І. Гудзь та ін.; за заг. ред. О.С. Бакумова, Т.І. Гудзь, М.І. Марчука; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2019. - 483 с.
 10. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність / Відп. ред.: Ю.С. Шемшученко; Упоряд.: І.О. Кресіна. - 2-ге вид. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2006. - 310 с.  
 11. Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми : зб. наук. пр. членів Т-ва конституційного права / відп. ред. П.Ф. Мартиненко, В.М. Кампо. - К. : Купріянова О.О., 2007. - 320 с.
 12. Конституція України : станом на 24 квіт. 2018 р. - Відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2018. - 72 с.
 13. Корогод Г.І. Перша Конституція України. Пилип Олик і його діяльність в еміграції : навч. посіб. / Г.І. Корогод; МВС України, Нац. ун-т внутр. справ України, Сум. філ. - Суми : Увіверситетська книга, 2008. - 124 с. 
 14. Малишко М. І. Конституції зарубіжних країн та України (основи конституціоналізму) : навч.-метод. довідник / Малишко М.І.; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - 2-ге вид., доп. - К. : МАУП, 2000. - 112 с.
 15. Мироненко О. М. Історія конституції України / НАН України;Ін-т держ.і права ім. В.М. Орлик П. Конституція, маніфести та літературна спадщина : вибрані твори / П. Орлик. - Київ : МАУП, 2006. - 736 с.
 16. Корецького. - К. : Ін Юре, 1997. - 60 с.
 17. Науково-практичний коментар Конституції України : практ. посіб. / І.М. Сопілко, Д.О. Беззубо, Ю.В. Корнєєв, О.М. Мельник. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 163 с. 
 18. Нестерович В.Ф. Практикум з Конституційного права України / В.Ф. Нестерович; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. - Київ : Ліра-К, 2018. - 639 с.
 19. Оніщук М. В. Український конституціоналізм: виміри модернізації : (вибрані статті) / М.В. Оніщук. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 120 с.
 20. Орлик П. Конституція, маніфести та літературна спадщина : вибрані твори / П. Орлик. - Київ : МАУП, 2006. - 736 с.
 21. Основи конституційного права України : підручник : рекомендовано МОН України / за ред. В.В. Копєйчикова; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Юрінком Інтер, 1997. - 208 с. 
 22. Основи конституційного права України : Підручник / За ред. В.В. Копєйчикова; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - Стереотип. вид. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 288 c. 
 23. Пархоменко М. Н. Розвиток законодавства України в контексті конституціоналізації, євроінтеграції та забезпечення прав людини : монографія / Н.М. Пархоменко; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - Київ : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. - 254 с.
 24. Пересада О. М. Конституційне право України : навч. посіб. в табл. та схемах / О.М. Пересада; МВС Ураїни, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Київ : ВД "Дакор", 2020. - 247 с.
 25. Рабінович П. М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень) / Акад. прав. наук України. - Х. : Право, 1997. - 64 с.
 26. Речицький В.В. Конституціоналізм. Коротка версія: (читанка з конституціоналізму для зацікавлених) / В.В. Речицький. - Харків : Права людини, 2014. - 263 с.
 27. Савчин М.В. Порівняльне конституційне право : навч. посіб. / М.В. Савчин; Ужгородский нац. ун- т; Юрид. ф-т, НДІ порівн. публ. права та міжнар. права. - Київ : Юрінком Інтер, 2021. - 327 с.
 28. Савчин М. В. Сучасні тенденції конституціоналізму у контексті глобалізації та правового плюралізму : монографія / М.В. Савчин; Ужгородський нац. ун-т; НДІ порівн. публ. права та міжнар. права, Юрид. ф-т. - Ужгород : РІК-У, 2018. - 439 с.
 29. Семенов В. С. Міжнародно-правові аспекти Конституції України / НАН України; Ін-т держ.і права ім. В.М. Корецького; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - К. : Ін Юре, 1997. - 32 с.
 30. Скрипнюк О.В. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації: До десятої річниці прийняття Конституції України : Монографія / О.В. Скрипнюк; Акад. правових наук України. - К., 2005. - 168 с.
 31. Стрижак А.А. Конституція України в актах Конституційного Суду України : аналітичний огляд та коментар / А.А. Стрижак. - К. : Ін Юре, 2010. - 631 с.