1) Види графічних моделей у судовій автотехнічній експертизі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .—
2) Судові витрати, пов’язані з розглядом справи: підстави і порядок відшкодування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .—
3) Атрибути державної влади в Кримському ханстві (монети Гіреїв) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .—
4) Поняття казни держави як суб’єкта цивільних правовідносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .—
5) Основні аспекти укладання шлюбів громадянами України в Республіці Польща // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .—
6) Федеральна податкова стратегія США у 80-ті рр. ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .—
7) Концепція єдності і розподілу влад як основа організації системи органів державного управління аграрним сектором економіки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .—
8) Лідерство як процес, що моделюється у період активних соціальних змін // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .—
9) Методичні проблеми вивчення феномена торгівлі жінками // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .—
10) Особливості сприйняття й оцінки кримінальної ситуації людьми похилого віку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .—
11) Соціологічний аналіз інноваційного процесу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .—
12) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .—
13) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .—
14) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .—
15) Суб’єкт порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.10-14.
16) Деякі напрямки діяльності Державтоінспекції МВС України в попередженні та припиненні злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.101-104.
17) Прокурорський нагляд за правильністю кримінально-правової кваліфікації вимагання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.104-109.
18) Категорія представництва та приватне і публічне право // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.110-117.
19) Правосуб’єктність іноземних громадян в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.118-121.
20) Процедурна діяльність Організації американських держав по визначенню міжнародно-правового статусу корінного народу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.122-126.
21) Особливості суб’єктів злочинів, пов’язаних з порушеннями бюджетного законодавства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.127-130.
22) Оригінальність та новизна як умова охоронюваності твору за авторським правом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.130-132.
23) Надімперативні норми в міжнародному спадкуванні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.133-136.
24) Співвідношення адміністративно-правового статусу працівника міліції і правовідносин, у яких він реалізується // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.136-141.
25) Загальний порядок розслідування кримінальних справ про групові злочини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.14-20.
26) Права і свободи громадян, реалізація яких пов’язана з адміністративною діяльністю міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.141-145.
27) Деякі питання щодо здійснення правосуддя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.145-147.
28) Криміналістична інформація: поняття і сутність // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.147-151.
29) Юридична конфліктологія: нормативно-правові аспекти вирішення конфліктів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.151-156.
30) Засади адміністративно-юрисдикційної діяльності податкової міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.156-159
31) Деякі питання відповідальності держав за фальшивомонетництво // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.159-163.
32) Проблеми дотримання прав і свобод громадян при здійсненні оперативно-розшукової діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.163-166
33) Сутність принципу публічності за новим кримінально-процесуалльним законодавством // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.166-171
34) Проблеми кваліфікації злочинів, пов’язаних з порушенням правил охорони надр // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.171-175
35) Законність у системі принципів права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.175-179
36) Новації кримінально-процесуального законодавства України як елемент визначення ефективності діяльності органів досудового провадження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.180-183
37) Проблеми створення автоматизованих банків даних відображень зовнішності осіб (відеобанки) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.184-188
38) Проблеми становлення інституту апеляції у кримінальному судочинстві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.188-194
39) Умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.195-199
40) Витоки та сучасний стан проблеми кримінально-правової охорони безпеки руху на транспорті (ст. 291 КК України) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.199-204.
41) Сучасні форми та методи підготовки особового складу органів внутрішніх справ до дій в екстремальних ситуаціях // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.20-23.
42) Міжнародні правові акти, що забезпечують боротьбу з наркотизмом, та їх імплементація в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.204-208
43) Впровадження конституційних принципів організації та діяльності судової влади в Україні в умовах реформуваннясудової системи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.212-217
44) Суспільно-правова обумовленість кримінально-правової охорони земель // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.217-220
45) Кримінально-правове забезпечення принципу невтручання при проведенні виборів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.220-222
46) Договор довічного утримання необхідно вдосконалювати // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.222-228
47) Світовий досвід інституту закриття кримінальних справ за примиреннм винного з потерпілим // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.228-232
48) Організація діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ щодо протидії тінізації економіки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.23-27.
49) Проблеми удосконалення інституту повернення справи на додаткове розслідування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.232-237
50) Шляхи підвищення ефективності оцінювання оперативності діяльності ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.237-240
51) До проблеми вузівської підготовки персоналу для ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.241-247.
52) Проблеми класифікації надзвичайних ситуацій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.247-255
53) Рівні методологічного пізнання управлінської діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.252-259
54) Про інформацію в управлінській діяльності органів внутрішінх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.255-259
55) Організація адміністративної діяльності органів внутрішніх справ в умовах радіаційної небезпеки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.259-263
56) Управління й оцінка ризику працівників органів внутрішінх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.264-268
57) Актуальні проблеми безпеки персоналу в кримінально-виконавчій системі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.269-272.
58) Актуальні проблеми безпеки персоналу в кримінально-виконавчій системі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.269-272.
59) Особливості корупції в Україні та її основні наслідки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.27-32.
60) Роль громадських формувань у процесі взаємодії міліції та населення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.272-275.
61) Роль громадських формувань у процесі взаємодії міліції та населення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.272-279.
62) Особливості правового статусу працівника податкової міліції як державного службовця // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.276-279.
63) Особливості правового статусу працівника податкової міліції як державного службовця // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.276-279.
64) Україна від найдавніших часів до наших днів: шлях до державного суверенитету // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.280-287.
65) Відповідальність за співучасть у злочинах проти власності за правом Київської Русі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.292-295.
66) Історія становлення органів податкової міліції України та існуючі правові проблеми здійснення ними оперативно-розшукової діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.295-300.
67) Роль Державної служби охорони у профілактиці майнових злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.3-6.
68) Забезпечення рівних прав жінок та чоловіків в українському суспільстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.300-305.
69) Поняття політичної партії як правового інституту та його ознаки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.306-309.
70) Поняття політичної партії як правового інституту та її ознаки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.306-309.
71) Правові основи взаємодії органів губернської адміністрації Російської імперії та міського самоврядування в Україні у другій половині XIX ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.309-314.
72) Порушення виконавцем договору // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.315-319.
73) Проблеми огляду місця події по злочинах, скоєних з використанням комп’ютерної техніки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.32-35.
74) Предмет доказування у справах про відшкодування (компенсацію) моральної шкоди // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.325-327.
75) Цивільно-правові відносини, що виникають при безготівкових розрахунках // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.328-332.
76) Право на аліменти повнолітніх непрацездатних дітей // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.332-335.
77) Деяі питання здійснення опіки над недієздатними // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.336-339.
78) Проблема визначення меж самозахисту цивільних прав // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.340-344.
79) Проблема визначення поняття «управління» в інституті довірчого управління майном // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.344-348.
80) Новий погляд на підприємництво // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.348-353.
81) Особа порушника норм адміністративного права та його протиправна поведінка // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.35-40.
82) Проблема ноу-хау в законодавстві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.359-363.
83) Укладення договору банківського депозитного рахунку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.363-368.
84) Обов’язки власника знака для товарів і послуг // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.368-372.
85) Деякі економіко-правові аспекти забезпечення діяльності господарських об'єднань // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.372-374.
86) Про оренду земельної ділянки за спадком // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.374-378.
87) Деякі питання щодо правовідносин, пов'язаних з процедурою банкрутства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.378-385.
88) Договори в сфері послуг стільникового радіотелефонного зв'язку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.385-389.
89) Забезпечення збереження вантажу при транспортуванні та відшкодування збитків, заподіяних його втратою чи пошкодженням // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.390-394.
90) Правове регулювання природно-заповідного фонду України на сучасному етапі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.397-403.
91) Зразки дослідження в експертизі наркотичних засобів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.40-44.
92) Нормативно-правове забезпечення в сфері матеріальної відповідальності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.403-406.
93) Первинна службово-трудова адаптація персоналу ОВС: постановка проблеми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.411-414.
94) Правоохоронна соціологія // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.415-421.
95) Психологічний коментар до окремих статей нового Кримінального кодексу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.421-428.
96) Технології формування команди у світлі перспектив соціології організацій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.431-434.
97) Система соціального захисту населення як основа соціальної політики держави (на прикладі Фінляндії) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.434-438.
98) Робота с внутрішньою громадскістю як складова паблік рілейшнз в ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.439-443.
99) Деякі питання тактики огляду місця події при розслідуванні окремих злочинів проти довкілля // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.44-47.
100) Принципи побудови партнерської взаємодії міліції з населенням // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.443-446.
101) Кар'єрне просування в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.446-452.
102) Актуальні проблеми професійного психологічного відбору до вузів системи МВД // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.452-456.
103) Ситуація щодо торгівлі жінками в Україні (подробиці соціологічного дослідження) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.457-461.
104) Стан і динаміка злочинності неповнолітніх у Харківській області // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.465-470.
105) Побутове насильство як об'єкт кримінологічних досліджень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.470-474.
106) Вивчення феномена організованих злочинних угрупувань: особливості застосування кількісних соціологічних методів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.474-477.
107) Роль поліції у сучасному суспільстві: аналіз зарубіжного досвіу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.477-482.
108) Правова оцінка діянь, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.488-491.
109) Умови праці в органах внутрішніх справ як соціальна категорія // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.491-494.
110) Соціологічний аналіз динаміки та структури вживання алкоголю серед харків'ян (1959-1999 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.495-499.
111) Деякі підходи до виачення міжособистих конфліктів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.499-504.
112) Науково-практичні підходи вивчення девіантної поведінки курсантів вищих навчальних закладів МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.504-509.
113) Деякі особливості поводження з комп'ютериними засобами під час проведення слідчих дій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.51-55.
114) Поняття та напрямки соціально-психологічного супроводження виховного процесу в закладах освіти МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.510-513.
115) Проблема соціально-психологічних установок щодо співробітників правоохоронних органів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.514-516.
116) Локус контролю як психологічний чинник ефективності навчальної діяльності курсантів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.516-518.
117) Правова охорона недоторканності особистого спілкування громадян // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.522-525.
118) Класифікація заходів моральногозаохочення працивників ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— с.526-528.
119) До проблеми попередження насильства у сім’ї // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.55-60.
120) Попередження вербальної агресивної злочинності органами внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.6-9.
121) Організація міжнародного розшуку в системі Інтерполу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.60-64
122) Значення правових і етничних аспектів допустимості доказів, отриманих у результаті оперативно-розшукової діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.64-67.
123) Фактори, що впливають на стан та ефективність взаємодії оперативних підрозділів кримінальної міліції та органів виконання покарання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.67-73.
124) Піротехнічні вироби як об’єкти дослідження вибухотехнічної експертизи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.73-77.
125) Практичне застосування тактичних прийомів під час проведенн очної ставки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.77-82.
126) Майстерність оперативного працівника як один із факторів отримання фактичних даних технічними засобами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.82-87.
127) Методика оцінки визначення рівня латентності незаконного обігу наркотичних засобів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.87-92.
128) Комп’ютерні злочини і новітні державні структури по боротьбі з ними (на прикладі Національного підрозділу по боротьбі зі злочинами в сфері високих технологій Великої Британії) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.92-96.
129) Психологічні аспекти отримання оперативної інформації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 18 // 2002. - 18 .— С.96-100.
 
Пошук в електроному каталозі