1) Частные тюрьмы: благо или обуза? // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .—
2) Правові межі кримінальної політики та проблеми її гуманізації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .—
3) Протокольна форма досудової підготовки матеріалів – вид кримінально-процесуальної діяльності органів дізнання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .—
4) Громадські формування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та їх взаємодія з підрозділами Державтоінспекції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .—
5) Таврійська науково-педагогічна школа (1918–1921 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .—
6) Конституційний процес у Криму (січень 1997 р. – жовтень 1998 р.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .—
7) Основные аспекты совершенствования государственного регулирования инвестиционной политики региона // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .—
8) До питання про управління рекреаційною зоною Криму // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .—
9) Титульний арукш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .—
10) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .—
11) Державний примус у системі засобів соціального впливу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.105-109.
12) К вопросу о соотношении достоинства и чести физического лица // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.110-116.
13) О некоторых теориях роли преступности в обществе // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.116-121.
14) О совершенствовании оперативного управления органами внутренних дел Украины в особых условиях // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.122-129.
15) Організаційно-правові основи інформаційно-методичного забезпечення управління в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.129-135.
16) Системний підхід до удосконалення нормативного забезпечення управління в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.136-143.
17) Керівник у системі управління персоналом органів внутрішніх справ: проблеми ефективності функціонування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.143-147.
18) Пошук критеріїв ефективності діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.147-150.
19) Проблеми якості професійного психологічного відбору кандидатів на посади слідчих ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.151-153.
20) Роль професійних спілок у вирішенні проблем соціально-правового захисту працівників органів внутрішніх справ Украіни // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.153-158.
21) Вирішення проблем професійної орієнтації в органах внутрішінх справ України: досвід та перспективні напрямки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.158-161.
22) Напрямки удосконалення та правового регулювання виховного процесу в закладах освіти МВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.161-167.
23) Взаємодія ОВС із державними установами та громадянськими організаціями як метод профілактики наркоманії серед непонолітніх // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.167-170.
24) Оперативно-розыскная деятельность как дознание // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.170-173.
25) Державний Прапор України: синьо-жовтий чи жовто-блакитний, чи ...? // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.174-178.
26) Земське самоврядування і державна влада у Російській імперії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.185-190.
27) Особенности назначения и производства криминалистической эккспертизы материалов, веществ и изделий // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С. 19-24.
28) Правове становище генерал-губернатора в Російській імперії у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (на матеріалах українських губерній) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.190-194.
29) Організація української радянської робітничо-селянської промислової міліції в 20 рр. ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.194-198.
30) Застосування депортацій тоталітарним режимом у СРСР щодо представників різних народів, соціальних груп і конфесій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.202-208.
31) Інститут трудової юридичної відповідальності в системі трудового права України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.209-214.
32) Удосконалення законодавства про звільнення професорсько-викладацького складу закладів освіти МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.215-218.
33) Деякі аспекти виникнення службово-трудових відносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.218-225.
34) Функции предпринимательства в переходных экономиках // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.225-231.
35) Проблема реформування процесу нормотворчості органів виконавчої влади в концепції державної регуляторної політики в сфері підприємництва // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.234-238.
36) До питання класифікації фінансового контролю за формами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.238-244.
37) Уточнене визначення документів та експертна технологія їх дослідження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С. 24-30.
38) Порівняльний аналіз довірчого управління майном з альтернативними конструкціями по регулюванню відносин з управління майном // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.245-251.
39) Технологія як об'єкт вкладу в простому товаристві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.252-258.
40) Аліментні зобов'язання свояків, фактичних вихователів та вихованців // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С.259-265.
41) Тактичні особливості реалізації оперативно-розшукової інформації при порушенні кримінальної справи // 2002. - 17 // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 .— С. 3-6.
42) Подготовительный этап к проведению операций по поддержанию мира с участием подразделений Гражданской полиции // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С. 30-34.
43) Порушення кримінальної справи слідчим: проблеми доказування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С. 34-41.
44) Спірні питання підготовки прокурора до підтримання державного обвинувачення в кримінальних справах про хабарництво // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С. 47-51.
45) Співвідношення термінів «об’єкт правоохоронного відношення» та «склад правопорушення» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С. 57-60.
46) Правове регулювання перебування іноземних громадян та осіб без громадянства на теріторії Федеративної Республіки Німеччини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С. 60-65.
47) Парламентаризм як засіб функціонування представницької демократії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С. 65-72.
48) Право на свободу та особисту недоторканість фізичних осіб в Україні: проблеми здійснення та захисту // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С. 72-77.
49) Юридичні норми як елемент правовідносин у сфері міграційного процесу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С. 77-82.
50) Історико-теоретичний аспект становлення свободи маніфестацій в европейській політико-правовій думці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С. 82-89.
51) Права етноконфесійних меншин у міжнародному праві та законодавстві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С. 90-97.
52) До питання про сутність стадії виконання вироків, ухвал та рішень суду в кримінальному процесі України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Випуск 17 // 2002. - 17 .— С. 97-104.
 
Пошук в електроному каталозі