1) Деякі міжнародно-правові аспекти боротьби з торгівлею людьми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .—
2) Питання побудови визначення процесуального статусу особи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .—
3) Військове судівництво Галицької армії ЗУНР // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .—
4) Поняття та склад земель міст в Україні (актуальні проблеми вдосконалення земельного законодавства) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .—
5) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .—
6) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .—
7) Проблема усунення судової помилки: деякі питання співвідношення істотних і неістотних порушень кримінально- процесуального закону // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 100-106
8) Законодавство про адміністративні проступки: проблеми визначення сутності, завдань і системи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 107-112
9) Справедливість - сутність і передумова ефективності правозастосувальної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 112-117
10) До питання про судовий контроль за попереднім слідством // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 117-121
11) Правове регулювання суспільних інформаційних відносин: стратегія розвитку інформаційного законодавства України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 122-128
12) Проблеми систематизації нормативних актів органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 128-133
13) Головні аспекти управлінської діяльності в органах внутрішніх справ та їх методичне забезпечення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 134-140
14) Принципи державного управління безпекою дорожнього руху // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 140-147
15) Нормативне забезпечення як основний засіб управління в органах системи МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 147-151
16) Окремі проблеми проведення обшуку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 15-22
17) Організаційно-правові питання підбору персоналу на службу в ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 151-156
18) Сутність відомчої системи освіти ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 156-163
19) Довузівська підготовка – невід’ємний елемент відомчої системи кадрового забезпечення ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 163-168
20) Виховання як морально-етична вимога до персоналу органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 168-174
21) Законодавча функція парламенту України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 175-184
22) Закономірності інституційного розвитку демократичного характеру державності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 184-189
23) Інститут права власності у першому Кодексі українського права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 189-193
24) Фіскальна політика Російської імперії як фактор колонізації Південної України середині XVIII ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 202-208
25) Функціонування механізму порушення прав людини в роки сталінських репресій: історичний та правовий аспекти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 208-213
26) Особливості діяльності спеціалізованого омбудсмана як засобу забезпечення прав і свобод людини та громадянина // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 214-217
27) Проблеми державного регулювання трансформаційної економіки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 218-222
28) Можливості криміналістичного відеозапису для подолання деяких причин нерозкриття злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 22-27
29) Суб'єкти права на творчість // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 222-226
30) Освітні послуги як об'єкт цивільного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 226-233
31) Неправомірне використання фірмового найменування у підприємницькій діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 233-236
32) Ризик як підстава відповідальності у підприємництві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 236-239
33) Вдосконалення порядку вирішення службово-трудових спорів як складова проблеми кадрового забезпечення ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 240-246
34) Соціально-правовий захист як елемент соціально-правового статусу працівників органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 247-250
35) Поняття сумісництва і суміщення за трудовим законодавством України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 251-254
36) Нормативно-правові питання спеціальної фізичної підготовки працівників ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 254-258
37) Об'єднання українських земель та проблема формування української політичної нації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 264-267
38) Депопуляція як проблема національної безпеки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 267-276
39) Юридична природа звільнення від кримінальної відповідальності: деякі вади термінології // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 27-32
40) Геополітичні аспекти етноконфліктів і національна безпека // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 276-280
41) Соціальна безпека і процедурні засади управління // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 280-284
42) Застосування міжнародного гуманітарного права у ситуаціях внутрішніх конфліктів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 284-289
43) Зміцнення партнерських відносин між міліцією та населенням - важливий напрямок у забезпеченні прав і свобод людини і громадянина // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 289-297
44) Паблік рілейшнз у сучасному бізнесі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 297-300
45) Злочини в сфері економіки (проблеми кримінологічної і кримінально-правової класифікації) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 3-8
46) Правове регулювання та практика застосування органами Державтоінспекції огляду водіїв на стан сп’яніння // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 32-36
47) Федеральна поліція Канади у боротьбі зі злочинністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 36-40
48) Визначення статусу «особа, потерпіла від торгівлі людьми» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 41-45
49) Вдосконалення діяльності правоохоронних органів щодо запобігання та боротьби з торговлею людьми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 45-48
50) Проблемні питання кваліфікації злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 48-53
51) Управління діяльністю Цивільної поліції ООН щодо виявлення злочинів, пов’язаних з незаконним позбавленням волі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 54-57
52) Законодавчі механізми вирішення проблеми торгівлі людьми в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 57-62
53) Функції права в системі державного управління // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 68-70
54) Сутність законних обмежень прав і свобод особи на досудових стадіях кримінального судочинства України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 70-76
55) Дозвільна система в України: сутність та співвідношення з дозвільною політикою // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 76-80
56) Правовий спір. Визначення поняття // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 80-84
57) Принципи контрольної діяльності державних інспекцій в соціальній сфері // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 85-89
58) Фактори, що впливають на прийняття правозастосувальних рішень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 89-96
59) Криміналістична класифікація економічних злочинів, вчинених організованими злочинними утвореннями // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 9-15
60) Реконструкція втрачених кримінальних справ: цілі, задачі і значення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 14 // №14 .— С. 96-100
 
Пошук в електроному каталозі