1) Некоторые вопросы использования власти в организации совместных отношений // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .—
2) Проблеми підготовчої діяльності комітетів Верховної Ради України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .—
3) Питання правового забезпечення діяльності контрольних органів у сфері державної влади // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .—
4) Автономия Аландских островов – возможная модель для автономных образований в современном мире // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .—
5) Проверка следственных версий в судебном разбирательстве по делам о взяточничестве // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .—
6) Засновницький договір командитного товариства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .—
7) Про деякі загальні положення та статус слідчого як суб’єкта доказування в проекті КПК України 2000 р. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .—
8) Проблеми формування адміністративної юстиції в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .—
9) Введення державної монополії на обіг спиртних напоїв в Україні (кінець ХІХ ст.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .—
10) Подготовка и начало судебной реформы 1864 г. в Таврической губернии // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .—
11) Охорона лісів у Київській Русі та Литовсько-Руському князівстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .—
12) Законодавство Української Держави в питаннях податкової служби (квітень-грудень 1918 р.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .—
13) Правовое регулирование исполнения лишения свободы в Украине в конце ХІХ – начале ХХ вв. (на примере Таврической губернии) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .—
14) Зміни в законодавстві УСРР щодо релігії наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .—
15) До проблем періодизації та систематизації джерел із вивчення навчального курсу «Історія держави і права зарубіжних країн» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .—
16) Вплив існуючого порядку оподаткування на розвиток рекреаційних підприємств Криму // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .—
17) Вирішення колективних трудових спорів як форма соціального партнерства (окремі питання) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .—
18) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .—
19) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .—
20) Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні проступки: сутність, система та компетенція міліції щодо їх застосування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.107-113
21) Права людини: поняття, сутність та структура // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.113-120
22) Аналіз первинного матеріалу при порушенні кримінальних справ про злочини проти бюджетної системи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.12-18
23) Конституційний делікт як підстава конституційної відповідальності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.125-130
24) Система адміністративно-процесуальних проваджень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.131-137
25) Міжнародно-правове співробітництво України і Європейського Союзу в сфері безпеки автомобільно- дорожнього руху // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.137-142
26) Співвідношення складу злочинів, передбачених ст. ст. 214 і 315 проекту КК України, та конкуренція кримінально-правових норм // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.152-156
27) Удосконалення кримінального законодавства України про комп’ютерні злочини в контексті законодавства зарубіжних країн // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.157-166
28) Розвиток теорії і практики українського парламентаризму в 1917–1920 рр. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.172-181
29) До поняття тіньової економіки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.18-23
30) Становлення податкового апарату УСРР на початку нової економічної політики // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.205-211
31) Деякі проблеми використання сучасних комп’ютерних технологій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.212-215
32) Трансформація освітньої парадигми в умовах реформування суспільства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.215-221
33) Актуальные вопросы методики преподавания экономических дисциплин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.229-232
34) Роль и задачи государственного регулирования экономики // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.233-237
35) О регионах предпринимательства в Украине // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.238-244
36) Агрессия как причина преступного поведения // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.24-29
37) Защита прав иностранных инвесторов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.245-250
38) Стан економічної безпеки України: реалії та перспективи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.250-255
39) Проблеми кодифікації трудового законодавства та розвитку науки трудового права України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.260-264
40) Юридична природа, особливості та поняття службової дисципліни в діяльності ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.272-277
41) Принципи трудового права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.278-283
42) Загальні цілі боротьби зі злочинністю та сучасні криміналістичні засоби їх досягнення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.3-8
43) Про термін «спеціальна операція» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.30-36
44) Основні форми взаємодії міліції і громадськості в правоохоронній діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.36-40
45) Международное уголовное право: процесс становления // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.46-60
46) Співвідношення національної безпеки та національних інтересів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.71-76
47) Досудові провадження в кримінальному процесі України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.76-80
48) Влияние экспертных ошибок на расследование уголовных дел // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.8-12
49) Моральный вред и размеры его возмещения // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.90-94
50) Функциональное назначение органов дознания // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.94-99
51) О предмете криминологии // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Випуск 13 // 2001. - 13 .— С.99-107
 
Пошук в електроному каталозі