1) Питання боротьби зі злочинністю та зміцнення равопорядку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
2) Деякі питання методології науки управління в ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
3) Забезпечення особистої безпеки персоналу органів внутрішніх справ: основні підходи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
4) Алгоритми особистої безпеки співробітників органів внутрішніх справ та членів їх сімей // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
5) Принципи та функції правового менеджменту податкової міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
6) Теоретичні основи організації аналітичної роботи в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
7) Поняття «особливих умов» в діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
8) Прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
9) Конституція України і структура національного законодавства України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
10) Регіональне представництво в умовах українського парламенту // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
11) Проблеми перекладу міжнародно-правових документів для України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
12) Ідеї гуманізму в українському праві Київської Русі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
13) «Хліборобські» загони самооборони в охоронній системі останнього українського гетьманату (за матеріалами архівів) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 .—
14) Правове регулювання виробництва алкогольних напоїв в Україні у другій половині XIX ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
15) Звітна документація в системі правового регулювання діяльності університетів Російської імперії в другій половині XIX ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
16) Деякі проблемні питання проекту Кодексу України про адміністративні проступки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
17) Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати митних платежів: сучасний стан законодавства та перспективи розвитку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
18) Правовий та соціальний захист працівників органів внутрішніх справ України: напрями удосконалення законодавства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
19) Шляхи удосконалення окремих напрямків діяльності Національного банку України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 .—
20) Фінансово-правове забезпечення касового виконання Державного бюджету // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
21) Контрольна діяльність органів державної податкової служби в профілактиці ухилення від сплати податків // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
22) Характеристика суб’єктів договірних правовідносин з кредитування житлового будівництва // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
23) Зміст та форма договору оренди // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
24) Поняття сім’ї в праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
25) Особливості правового регулювання припинення службово-трудових відносин з працівниками ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
26) Об’єкти права державної власності на землю в умовах земельної реформи в Україні: проблеми визначення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
27) Деякі аспекти проблеми юридичного визначення поняття надр // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
28) Правовий режим ліцензування користування надрами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
29) Правове регулювання відвернення забруднення морських вод України з суден // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
30) Соціологія злочинності – нова галузь вітчизняної соціології // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
31) Взаємодія міліції та населення в охороні громадського порядку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
32) Особливості взаємодії політичного лідера і електорату в суспільстві перехідного типу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
33) Конфликты в органах внутренних дел: проблемы управляемости // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
34) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
35) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .—
36) Специфіка принципів кримінально-правової кваліфікації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.112-116
37) Виконавче провадження у справах про корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 .— С.12-17
38) Наступність (сприйняття та запозичення) в праві України: теоретичні аспекти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.125-131
39) Поняття і ознаки терористичного акту в кримінальному законодавстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.131-136
40) Конституційний договір: урок компромісу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 .— С.140- 143
41) Проблеми застосування законодавства та практики розслідування організованої злочинної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 .— С.17-23
42) Державне управління відносинами власності в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.192-196
43) Питання правового регулювання малого підприємництва // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.203-210
44) Правова природа договорів інвестиційного характеру // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.218-223
45) Деякі питання речових прав в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.223-226
46) Факторинг і форфейтинг: схожість і відмінності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.227-232
47) Характерні риси сучасної організованої злочинностіі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 .— С.23-29
48) Приватна вища школа в системі ринкових відносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 .— С.240-247
49) Латентна злочинність: поняття, причини, негативні наслідки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 .— С.29-34
50) Національна культура юриста // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.292-297
51) Торговля жінками в Україні: історія та сучасність // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 .— С.34-39
52) Підстави правомірного застосування працівниками міліції вогнепальної зброї // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 .— С.39-44
53) Програми ресоціалізації жінок-злочинниць: світовий та вітчизняний досвід // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.44-50
54) Особливості класифікації злочинів при наявності помилки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.50-55
55) Особливості статевих злочинів проти неповнолітніх: спеціальний об'єкт // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.55-60
56) Надзвичайні ситуації в історичному аспекті // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.72-76
57) Проблемні аспекти надзвичайних режимів у державному управлінні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.76-83
58) Державна інформаційна політика та її правове забезпечення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 .— С. 83- 88
59) Принципи дисциплінарного провадження в органах внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 10 // 2000. - №10 .— С.88-93
 
Пошук в електроному каталозі