1) Проблеми правового регулювання цивільного права як приватного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
2) Проект нового Цивільного кодексу України: теорія та проблеми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
3) Поняття цивільних правовідносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
4) До питання співвідношення корпоративного і цивільного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
5) Природа суб’єктивного цивільного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
6) Рецепція римського права як складова концепції вдосконалення цивільного законодавства України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .—
7) До питання про Торговий (Комерційний) кодекс України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
8) До концепції Підприємницького кодексу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
9) Проблеми удосконалення дефініцій у законодавстві про підприємництво // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
10) Особливості деяких видів підприємств в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
11) Прекращение юридических лиц в проекте Гражданского кодекса Украины // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
12) До проблем ліквідації юридичної особи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
13) Товарна біржа в системі оптового ринку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
14) До питання про підприємництво державних вузів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
15) Особисті немайнові права в системі цивільного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
16) Право на здоров’я в аспекті цивільно-правового регулювання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
17) Некоторые вопросы правового регулирования отношений собственности в связи с разработкой проекта ГК Украины // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
18) Державна реєстрація речових прав на нерухомість та її значення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
19) Проблеми співвідношення приватно-правового та публічно-правового регулювання майнових відносин в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .—
20) Деякі проблеми побудови системи обмежених речових прав у цивільному законодавстві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
21) Визначення елементів позову про витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційного позову) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
22) Деякі проблеми удосконалення законодавства України про інтелектуальну власність // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
23) Про момент виникнення прав на об’єкти інтелектуальної власності, що вносяться до господарчих товариств // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .—
24) Деякі міркування з приводу захисту авторського права і суміжних прав // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .—
25) Совершенствование защиты прав интеллектуальной собственности во внешней торговле (на примере законодательства США) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
26) Деякі питання удосконалення законодавства в сфері охорони авторських прав // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
27) Авторське право на твір, створений за наймом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
28) Проект Цивільного кодексу України і регулювання результатів творчої діяльності в патентному праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
29) Деякі питання стосовно товарних знаків // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .—
30) Неустойка та збитки як наслідки прострочення виконання зобов’язання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .—
31) Особливості розвитку договірного права в сучасних умовах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .—
32) Правові проблеми забезпечення електричною енергією в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
33) Some thoughts regarding optimization and regulation of oil and gas market of Ukraine // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
34) Правовая природа отношений дарения // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .—
35) Інститут договору дарування в проекті Цивільного кодексу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .—
36) Договір ренти як основа придбання житла // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
37) Правове регулювання відчуження приватизованого житла // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
38) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
39) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
40) Пам’яті професора кафедри цивільно-правових дисциплін Університету внутрішніх справ МВС України Олександра Анатолійовича Пушкіна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
41) Деякі проблеми правового регулювання договірних відносин щодо надання медичних послуг // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .—
42) Становлення страхування та перспективи його розвитку за проектом Цивільного кодексу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
43) Спірні питання визначення безготівкових коштів як предмета виконання кредитного договору // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
44) Поняття і юридична природа договору факторингу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
45) Договори інвестиційного характеру в проекті Цивільного кодексу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
46) Деякі особливості зобов’язань по відшкодуванню шкоди, що заподіяна джерелом підвищеної небезпеки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
47) До питання вдосконалення цивільного законодавства, яке регулює зовнішньоекономічну діяльність // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
48) Спеціальний правовий режим і проект Цивільного кодексу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
49) Проект ЦК України і міжнародно-правова уніфікація вибору права у зовнішньоекономічному контракті // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .—
50) Порядок дослідження доказів і принцип оперативності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .—
51) Деякі аспекти участі прокурора в цивільному процесі на сучасному етапі судово-правової реформи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
52) Протокол судового засідання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .—
53) Порядок провадження в цивільних справах за участю іноземного елемента // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
54) Реалізація вимог законності в нотаріальній діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .—
55) Законный интерес как предмет судебной защиты // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .—
56) Інформатизація органів внутрішніх справ України: цивільно-правові аспекти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .—
57) Поняття та значення авторського договору // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— С.124- 128
58) Інвестиційна діяльність: визначення, суб'єкти, класифікація та співвідношення з підприємницькою діяльністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.127-221
59) Цивільно- правова регламентація редакційно- видавничої діяльності вищого закладу освіти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— С.128- 134
60) Найм. Оренда. Лізинг. Деякі питання історії правового регулювання та співвідношення понять // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— С.168-172
61) Співвідношеня понять майнового найму та оренди // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.172-176
62) Поняття та ознаки договору піднайму жилого приміщення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.176-180
63) Правове регулювання відчуження приватизованого житла // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.180-183
64) Місце договору консигнації в системі договорів про надання послуг // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.191-196
65) Співвідношення позики та кредиту за проектом Цивільного кодексу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— С.196- 199
66) Іпотечне кредитування в житловій сфері // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— С.202-207
67) Правове регулювання франчайзингу в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.211-214
68) Договір про сумісну діяльність у сучасному аспекті // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.214-217
69) Предмет цивільного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— С.22-27
70) Класифікація недоговірних забов`язень у цивільному праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.225-228
71) Зобов'язання про відшкодування шкоди, завданої незаконними актами державних органів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— С.228-233
72) Становлення та перспективи розвитку інституту компенсації моральної (немайнової) шкоди в вітчизняному законодавстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— С.239-243
73) Подівл майна подружжя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.243-248
74) Деякі проблеми забезпечення прав дітей при встановленні опіки та піклування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.248-253
75) Правові форми виховання дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.253-259
76) Заповідальні розпорядження за діючим законодавством та шляхи їх подільшого удосконалення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.259-261
77) Інкасо як форма розрахунків по зовнішньоекономічних угодах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.270-274
78) Развитите принципа диспозитивности в истории отечественного судопроизводства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— С.274-277
79) Понятие судебных доказательств и их классификация // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— С.281-287
80) Правосуддя в Швеції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— С.303-307
81) Диференціація правового регулювання відхилень від нормальної тривалості робочого часу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.310-314
82) Права и обязанности субъектов аудиторской деятельности в договоре на проведение аудита // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.319-324
83) Права и обязанности субъектов аудиторской деятельности в договоре на проведение аудита // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.319-324
84) Предмет та поняття міжнародного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 // 1999. - №6 .— с.324-328
85) Особисті немайнові права юридичних осіб // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— С.49-52
86) Удосконалення цивільного законодавства України - нагальна потреба часу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— С.6- 9
87) Деякі проблематичні питання інституту права власності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— С.80- 83
88) Позови про визнання недійсними актів, що порушують право власності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 6 .— С.95-98
 
Пошук в електроному каталозі