1) Відомчі заклади освіти МВС у Харкові: становлення та розвиток // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
2) Приватний погляд на історію створення та перспективу розвитку відомчої освіти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
3) Професійна підготовка поліцейських Росії наприкінці ХІХ- початку ХХ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
4) Проблеми та підходи щодо підготовки фахівців у вищій військовій школі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
5) Пріорітетні напрями формування готовності майбутнього фахівця системи МВС до професійної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
6) Формування творчих якостей у майбутніх офіцерів державної пожежної охорони // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
7) Удосконалення практичної підготовки курсантів, організації роботи з молодими спеціалістами та методики оцінювання входження в посади випускників пожежно-технічних закладів освіти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
8) Психологічний "портрет" пожежника - вихідна точка подальшої підготовки суб'єкта діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
9) Деякі проблеми перепідготовки та підвищення кваліфікації слідчих органів внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
10) Щляхи формування високої духовності і мовленнєвої культури правників // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
11) Деякі аспекти адаптації навчальних програм з врахуванням правозахисного та гендерного підходів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
12) Проблеми та шляхи вдосконалення викладання спеціальної техніки у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
13) Застосування засобів відеозапису при викладанні спеціальних дисциплін // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
14) До питання про викладання економічних і економіко-правових дисциплін в юридичних вузах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
15) Підготовка рефератів з економіко-правових дисциплін як елемент наукової роботи курсантів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
16) Методика підготовки спеціалістів з дисципліни "Правові основи підприємницької діяльності" у вищих закладах освіти МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
17) З досвіду виховної роботи кафедри соціально-економічних дисциплін Дніпропетровського юридичного інституту МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
18) Науково-дослідна діяльність у Харківському інституті пожежної безпеки МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
19) Механізм легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
20) Науково-методичне забезпечення слідчої практики: поняття, сутність, значення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
21) Типологія форм правового мислення за Максом Вебером // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
22) Особливості правосвідомості молоді // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
23) Українське питання у Державній Думі Російської імперії початку ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
24) Ідея парламентаризму в українській крнституційно-правовій Наддніпрянщини ХVII - початку ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
25) Взаємовідносини губернаторів та органів міського самоврядування у Російській імперії (друга половина ХІХ ст.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
26) Спортивний рух в Україні кінця ХІХ початку ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
27) Мовна проблема в Україні та права людини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
28) Проблеми парламентського захисту прав людини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
29) Правозахисна діяльність інституту омбудсмана у правоохоронній сфері // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
30) Правові основи діяльності органів місцевого самоврядування англо-амнриканського типу щодо забезпечення законності та правопорядку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
31) Цивільно-військові відносини в іноземних державах: військова підтримка цивільної влади // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
32) Деякі проблеми удосконалення законодавства, що регулює порядок розгляду звернень громадян // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
33) Особливості судового розгляду справ про застосування примусових заходів медичного характеру // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
34) Етапи реконструкції (відновлення) кримінальної справи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
35) Загальна декларація прав людини в умовах розбудови єдиної системи захисту прав жертв злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
36) Роль інституціонального підходу до моделювання економічної безпеки особистості // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
37) Податок як основа формування державної власності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
38) Концептуальні положення авторського права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
39) Строки договору оренди майна державних підприємств // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
40) Договір на страхування автомобіля та його види // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
41) Ризик - невід'ємна ознака інвестиційної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
42) Про застосування заохочень в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
43) Міжнародно-правове регулювання питань забруднення Чорного моря (у контексті перевезень каспійських енергоносіїв) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
44) Проблема наукового розуміння людини і світу: потреба критичного мислення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
45) Демократичний транзит посткомуністичного типу: особливості та дилеми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
46) Справедливість свободи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
47) Загальнотеоретичні і аксіологічні підстави маргінальної проблематики // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
48) Паблік рілейшнз в діяльності міліції західних країн // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
49) Про показники ефективності діяльності заступника начальника органа внутрішніх справ по роботі із особовим складом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
50) Про деякі психологічні детермінанти ефективності оволодіння іноземною мовою при взаємозв'язаному навчанні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
51) Міжнародне співробітництво // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
52) Тягло А. В., Воропай Т. С. Критическое мышление: Проблема мирового образования ХХI века. Харьков: Ун-т внутренних дел, 1999. - 285 с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
53) Л. Д. Тимченко. Міжнародне право. Харків: Консум, 1999. - 528 с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
54) В. М. Трубников, В. П. Филонов, А. И. Фролов. Уголовно-исполнительное право Украины. Учебник. - Донецк: Изд-во Донец. ин-та вн. дел, 1999. - 640 с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
55) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .—
56) Університет внутрішніх МВС України: наше майбутнє // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— С.10-15
57) Університет внутрішніх справ МВС України: наше майбутне // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.10- 15
58) Проблеми інформаційно- бібліотечного забезпечення навчально-виховного процесу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С. 108- 111
59) Фінансові злочини: необхідність виокремлення та систематизації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— С.114-118
60) Загальні ознаки суб'єкта злочинів терористичної спрямованості // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— С.125-128
61) Актуальність кримінологічної характеристики злочинів проти свободи совісті // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.134-136
62) Передкримінальний обман і його кримінально-правові наслідки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— С.136-140
63) Деякі особливості застосування стягнень за порушення митних правил // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.140-144
64) Форми використання спеціальних знань при розслідуванні дорожньо-транспортних пригод // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— С.144-150
65) Кваліфікація перевищення влади працівниками міліції при застосуванні вогнепальної зброї // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.150-154
66) Джерельна база наукових досліджень з історії політичних та правових вчень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С. 155- 163
67) Становлення, розвиток та основні напрямки удосконалення відомчої багатоступеневої системи підготовки персоналу ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.16- 20
68) Зміст та форма кримінально-процесуальних відносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.170-174
69) Принципи кримінально-правової юрисдикції у міжнародному праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.175-181
70) До питання про предмет криміналістики // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С. 181- 185
71) Тактичні прийоми узнавання на попередньому слідстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.185-189
72) Непридатний замах: за і проти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.190-193
73) Відомчі заклади освіти МВС у Харкові: становлення та розвиток // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Додати до №9 // 1999. - 9 .— С. 20- 25
74) Поліція Гетьманщини і Запорізької Січі в другій половині XVIII ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.215-221
75) Про правомочність Всеукраїнського з'їзду Рад (Київ, 4-6 грудня 1917 року) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.227-232
76) Політична боротьба в 1923-1924 рр.: суть, форми та методи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— С.232-237
77) Конституційні соціальні права громадян України та їх гарантії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.242-247
78) Роль асоціацій місцевих рад у політіко-правовому механізмі функціонування місцевого самоврядування в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.258-264
79) Міліція місцевого самоврядування (муніціпальна міліція: проблеми, перспективи розвитку) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.282-285
80) Лібералізація кримінальної відповідальності за злочини проти неповнолітніх // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— С. 285-290.
81) Актуальні проблеми проведення експертизи при судовому розгляді кримінальних справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.291-299
82) Процесуальний стан експерта у кримінальному судочинстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— С. 299-306.
83) Забезпечення прав та свобод людини - головний напрям правоохоронної діяльності в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 .— С. 3-10
84) Економічні методи державного управління в період реформування економіки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С. 327- 334
85) Правовий режим майна, набутого спільною працею членів сім'ї // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.338-342
86) Місце і роль відомчоі освіти в системі національної освіти України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.34- 38
87) Деякі методологічні питання визначення терміна "Законодавства про працю" на сучасному етапі розвитку держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С. 357- 361
88) Професійній відбір та професійна орієнтація кандидатів на навчання у закладах освіти МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С.38- 42
89) Проблеми управління персоналом органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С. 391- 397
90) Реалізація державної інформаційної політики: інформаційне середовище управління в органах внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С. 405- 411
91) Науково-педагогічні проблеми відомчої освіти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С. 42- 46
92) Роль професійного добору в оперативно-службовій діяльності спецпідрозділів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С. 49- 53
93) Пізнавальні завдання як засіб удосконалення процесу навчання у вищих закладах освіти МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С. 73- 77
94) Спецкурс "Історія органів внутрішніх справ" в системі навчально-виховного процесу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С. 82- 85.
95) Впровадження спецкурсу "Правове регулювання праці співробітників органів внутрішніх справ" в навчальний процес ВЗО МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С. 85- 89
96) Формування економічного мислення в процесі підготовки спеціалістів в галузі економічної безпеки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 9 // 1999. - 9 .— С. 96- 98
 
Пошук в електроному каталозі