1) Актуальні проблеми розвитку міліції України на порозі ХХІ століття // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
2) Соціальний інтелект у структурі професійно важливих якостей оперативно-розшукової та слідчої діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
3) Эмоционально-волевая регуляция оперативно-служебной деятельности // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
4) Деякі концептуальні основи програми профілактики професійної деформації працівників органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
5) О необходимости совершенствования отбора и подготовки специалистов пожарной охраны к деятельности в экстремальных условиях // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
6) Соціально-психологічні аспекти реформування системи органів внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
7) Застосування автоматизованих експертних систем у боротьбі зі злочинністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
8) Концептуальні підходи до реформування системи психологічного забезпечення професійної діяльності у прикордонних військах України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
9) Актуальні проблеми методичного забезпечення управління персоналом в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
10) Організація роботи з персоналом МВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
11) Деякі проблеми розмежування адміністративної і кримінальної відповідальності за корупційні діяння // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
12) Организационно-правовое обеспечение личной безопасности работников органов МВД Украины // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
13) Социальные отношения как детерминанта дисциплины и законности в ОВД // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
14) Пенсионное обеспечение работников ОВД как составная часть социальной защиты // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
15) Культура прав человека в системе подготовки персонала правоохранительных органов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
16) Высокий уровень физической подготовки - фактор обеспечения безопасности жизнедеятельности сотрудников органов внутренних дел // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
17) Конституційні гарантії службово-трудових прав жінок - працівників ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
18) Вдосконалення законодавства про соціально-правовий захист працівників міліції - нагальна потреба часу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
19) Соціально-правовий захист персоналу ОВС, членів їх сімей та ветеранів (досвід роботи та завдання) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
20) Правове регулювання робочого часу працівників органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
21) Застосування методики соціально-психологічного тренінгу в процесі формування професійного іміджу працівників правоохоронних органів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
22) Професійна орієнтація як початкова стадія профвідбору до державної пожежної охорони України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
23) Применение оружия на поражение: анализ психологических проблем // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
24) Удосконалення практики психологічного супроводження адаптації молодих працівників до служби в ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
25) Психологічна адаптація працівників ОВС до професійної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
26) Особливості встановлення комунікативного контакту під час проведення вербальних слідчих дій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
27) Чи готовий наш правоохоронець до екстремальних ситуацій сімейного життя? // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
28) Неусвідомлене емоційне ставлення до важливих професійних понять як показник професійної адаптації працівників ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
29) Екстрена психологічна допомога працівникам ОВС, що безпосередньо беруть участь у локальному збройному конфлікті // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
30) Деякі сучасні психотехнології попередження виникнення стану психічного напруження особового складу підрозділів особливого ризику // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
31) До питання про психічні стани в умовах службово-бойової діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
32) Социально-психологические аспекты профессиональной адаптации молодых работников органов внутренних дел // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
33) Деякі психологічні фактори дезадаптації курсантів до дисциплінарних вимог системи ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
34) До проблеми профілактики самогубств серед особового складу ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
35) Основные этапы работы практического психолога по обучению сотрудников оперативных служб милиции навыкам ролевого поведения // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
36) Про деякі особливості психологічної підготовки спеціалістів-переговорщиків по лінії боротьби з тероризмом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
37) "Круглый стол" как социально-психологическая технология смягчения социальной напряженности в регионе // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
38) Спеціальні засоби психологічної реабілітації працівника ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
39) Деякі питання мотивації праці особового складу органів внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
40) Профессионализм как основа авторитета работников милиции // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
41) Окремі аспекти організації зв'язків курсантів психологічного факультету вузу МВС із дитячими закладами освіти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
42) Прооблема формирования общественного мнения о деятельности милиции // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
43) Злочин "торгівля людьми" та прблеми забезпечення дотримання жіночих людських прав працівниками правоохоронних органів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
44) Філософський аспект вивчення комунікативної організації речення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
45) Звільнення від кримінальної відповідальності за тероризм // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
46) Контракт як юридична форма соціально-правового захисту працівників органів внутрішніх справ у службово-трудових відносинах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
47) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
48) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .—
49) Застосування заходів дисциплінарного впливу до працівників органів внутрішніх справ, які вчинили адміністративні проступки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.101-104
50) Проблеми правового регулювання функцій та повноважень інспекцій з особового складу органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.104-108
51) Шляхи вирішення житлової проблеми співробітників ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.108- 113
52) Правове регулювання часу відпочинку співробітників міліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.116-119
53) Нормативне забезпечення правового та соціального захисту працівників міліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.122-127
54) Самооцінка, соціальний статус та ціннісні орієнтації курсантів Університету внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.134- 141
55) Робота з персоналом як наукова і навчальна дисципліна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.14-18
56) Суицидальное поведение сотрудников ОВД: классификация причин и основные направления профилактической работы // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.148- 151
57) Профессиональная деформация сотрудников ОВД: роль стрессовых факторов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.151- 155
58) Специфика проведения психологического отбора кандидатов на службу в оперативные взводы спецподразделений (к вопросу составления профессиограммы) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.157- 159
59) Защитные механизмы эмоциональной устойчивасти работников органов внутренних дел в условиях воздействия стресс-факторов повышенной интенсивности // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 .— С. 159-162.
60) Профессиональная деформация сотрудников ОВД, пути и средства ее профилактики и устранения // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.164- 167
61) Социально-психологические проблемы профессиональной самореализации женщин- сотрудников ОВД // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.173- 176
62) Фактори, що визначають ефективність професійної діяльності слідчого апарату // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.176-180
63) Кадрове забезпечення діяльності органів внутрішніх справ як педагогічна проблема // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.18- 21
64) Система факторів соціальної адаптації жінок- співробітників ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.193- 195
65) Проблеми адаптації курсантів до навчально- виховного процесу в закладах освіти МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.208- 214
66) Система моделирования ситуаций задержания правонарушителей в учебном процессе как способ обеспечения безопасности жизнедеятельности работников ОВД // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.220- 224
67) Формування психологічної готовності співробітників ОВС до забезпечення особистої безпеки в екстремальних ситуаціях оперативно- службової діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.224- 235
68) Професійно-психологічна підготовка дільничих інспекторів міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.235- 240
69) Роль индивидуально- психологических особенностей в професссиогенезе памяти работников ОВД // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.240- 243
70) Проблеми взаємовідносин між правоохоронними органами та населенням : вітчизняний та зарубіжний досвід // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.245- 252
71) Організація зустрічей керівництва ГУ та ОВС з населенням // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.252-253
72) Від професійної етики до авторитету правоохоронців // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.253-255
73) Громадська думка та діяльність правоохоронних органів щодо її формуванню // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.255-262
74) Деякі аспекти діяльності Центру громадських зв"язків органів внутрішніх справ України в організації взаємодії з населенням // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.262-273
75) Населення і міліція (за даними соціологічних опитувань) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.273-277
76) Проблемы организации взаимосвязей милиции с населением // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.277-278
77) К вопросу о необходимости социологических исследований для налаживания взаимодействий милиции и населения // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.278-283
78) Проблеми створення психологічної служби в ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.28- 30
79) Основные факторы формирования общественного мнения о деятельности милиции среди населения // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.283-285
80) Населення та міліція: динаміка розвитку взаємозв'язків // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.285-287
81) Громадськість як носій зовнішнього середовища організації: проблеми структурування( на прикладі органів внутрішніх справ) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.288-290
82) Роль органов местного самоуправления в материальном и социальном обеспечении органов внутренних дел (на опыте Харькова) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.291-294
83) Модель "Communіty Polіcіng" як майбутнє поліцейської діяльності (досвід Англії та Уєльсу, США і Канади) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.294- 302
84) Деякі питання створення моделі взаємозв'язків правоохоронних органів з населенням // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.302-306
85) Правовий захист працівників органів внутрішніх справ у зв'язку із скороченням штатів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.318- 324
86) Соціально-психологічні функції керівника в підрозділах ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.33- 35
87) Управління соціально- психологічним кліматом в колективах органів та підрозділів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.35- 39
88) Вирішення проблем професіоналізації особового складу у вищому закладі освіти МВС України (з досвіду роботи) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.40- 46
89) Реалізація кадрової політики у правовій інформатизації України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.46- 48
90) Формування духовної сфери майбутнього спеціаліста правоохоронних органів засобами українознавчих дисциплін // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.57- 59
91) Основы управления конфликтами в правоохранительной деятельности // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.59- 64
92) Актуальные проблемы формирования профессионального правосознания сотрудников ОВД // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.64- 67
93) Напрямки вдосконалення соціально-правового захисту працівників ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.77
94) Система підготовки та перепідготовки персоналу органів внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.8- 14
95) Корpекция и профилактика боевой усталости в условиях миротворческой операции // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 8 // 1999. - 8 .— С.97- 99
 
Пошук в електроному каталозі