1) Организационно-правовое строение Верховной Рады Автономной Республики Крым // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .—
2) Правовое регулирование земельных отношений в Крыму в период правления П. Н. Врангеля // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .—
3) Северо-Крымская свободная экспериментальная экономическая зона «Сиваш» и ее роль в формировании новой налоговой политики государства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .—
4) Таврійське мусульманське духівництво у правовому полі Російської імперії (XIX – поч. XX ст.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .—
5) Антитеза до легендарної тези про Південь України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .—
6) Проблеми землекористування у Північному Причорномор'ї та Криму в ХУІІІ–ХІХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .—
7) Про «релігійну толерантність» у політиці російського уряду щодо заселення Новоросії у 60–70 рр. XVIII ст. (за матеріалами подорожі Й. А. Гільденштедта) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .—
8) Судьба Крыма как геополитическая и цивилизационная проблема // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .—
9) Военные поселения в Новороссии и их правовое положение // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .—
10) Приоритеты древнегреческой философской мысли в изучении эстетического // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .—
11) Система правоохоронних органів часів Нової Січі на Півдні України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .—
12) Печать врангелевского Крыма (по мемуарным материалам) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .—
13) Поощрительный характер норм, исключающих преступность деяния // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .—
14) Византийский эргастирий IV – IX вв.: виды правоведения // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .—
15) Німецька таємна дипломатія і українсько-кримська митна війна 1918 р. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .—
16) Міські думи і земства в системі місцевих органів державної влади Півдня України в період революційних змагань 1917-1920 рр. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .—
17) Реабілітаційні процеси в Запоріжжі (за матеріалами архіву обласного суду) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .—
18) Експертний лінгвістичний аналіз як елемент нормотворчої діяльності (на матеріалі нормативно-правових актів України та Автономної Республіки Крим) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .—
19) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .—
20) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .—
21) Местное самоуправление "Белого" Крыма в 1920 г. : Историко правовой аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 .— С.108-123
22) Конституція Автономної республіки Крим: Політико-правовий аспект інституту територіального устрою України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 .— С.123-125
23) Из истории конституционного строительства в Крыму (1921-1945 гг.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 .— С.157-159
24) Історичні віхи розвитку самоврядування в Північному Причорномор'ї // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— С.163-168
25) Правовий статус губернаторів у Російський імперії в 50-60-ті рр. XIX ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— С.22-301
26) Государственность, право, мораль: Опыт философского осмысления // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 .— С.30-33.
27) Російсько-турецькі війни І пол. XIX ст. як фактор впливу на правовий статус представників національних меншин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— С.36- 41
28) К вопросу о первом опыте конституционного строительства в Крыму // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 .— С. 48-53.
29) Нагляд за діяльністю земського самоврядування в Росії в кінці XIX – на початку XX ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— С.53-65
30) Административно-полицейские органы Таврической губернии (численность, состав и размещение) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 1 // 1999. - 7 .— С.68-82
 
Пошук в електроному каталозі