1) Етапи розслідування в криміналістичній методиці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .—
2) Правові аспекти застосування оперативно-розшукових заходів щодо попередження та розкриття автомотокрадіжок та угонів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .—
3) Інститут призначення покарань умовно і з відстрочкою виконання вироку та проблеми вдосконалення практики його застосування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .—
4) Деякі питання діяльності органів та служб у справах неповнолітніх, а також спеціальних установ для неповнолітніх // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .—
5) Судова система Радянської Соціалістичної Республіки Тавриди // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .—
6) Фізична культура в Російській армії XIX ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .—
7) Деякі питання речевих прав на нерухомість за Проектом Цивільного кодексу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .—
8) Визначення поняття робочого часу в умовах ринкової економіки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .—
9) Стадії психологічної адаптації курсантів до умов навчання і алгоритм їх оцінки з позицій індивідуальної норми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .—
10) Проблеми створення оптимальної моделі взаємозв’язків правоохоронних органів з населенням // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .—
11) Проблеми соціальної мобільності в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .—
12) Емоції в рекламі як стимул до зв’язку з громадськістю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .—
13) Семененко В.И., Радченко Л.А. История Украины с древнейших времен до наших дней. – Х.: Торгсин, 1999. – 480 с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .—
14) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .—
15) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .—
16) Щодо формування політико-правової системи "Козацької держави" XVII ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.100-104
17) Адміністративно-поліцейські органи російського самодержавства і їх особливості на землях Слобідської України в 30-70-х рр. XVIII століття // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.104-113
18) Кримінальний кодекс Японії 1880 року // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.123-129
19) Статус глави держави в парламентарній республіці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.129-139
20) Інститут Уповноваженого Верховної Ради з прав людини як один із засобів інтеграції України в Європейський Союз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.139-145
21) Історічні передумови формування загальнолюдських стандартів прав людини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.146-154
22) Реформування попереднього слідства як вимога Конституції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.155- 161
23) Деякі питання закриття кримінальних справ про злочини неповнолітніх із застосуванням примусових заходів виховного характеру // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.16-24
24) Профілактиці правопорушень потрібен Закон "Про участь громадськості в охороні громадського порядку" // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.171- 174
25) До прийняття Закону України "Про зброю": деякі проблеми структури та змісту // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.174- 179
26) Класифікація помилок в кримінальному праві: проблеми та значення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.179-182
27) Режим виконання кримінального покарання у вигляді позбавлення волі (проблеми теоретичного аналізу та правового регулювання) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.182-186
28) Процес формування особистості неповнолітнього як об'єкт кримінально-правової охорони // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.186- 190
29) Організація взаємодії податкової міліції України з органами внутрішніх справ та митною службою // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.191-195
30) Участь понятого на досудовому слідстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.195-200
31) Підприємництво як правова категорія // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.201- 207
32) Основні права й обов'язки сторін у зобов'язанні, що виникає з договору оренди державного майна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.207-212
33) Вимоги до форми заповіту за діючим законодавством та шляхи ії подальшого удосконалення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.212-217
34) Правові питання проходження служби та соціально-правового захисту працівників ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.218-222
35) Особливості соціальної адаптації працівників ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.227- 232
36) Сучасний стан законності і дисципліни в органах внутрішніх справ та фактори, що на нього впливають // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.232- 236
37) Дисципліна в ОВС. Взаємодія правових та соціально-психологічних факторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.236- 242
38) Підготовка кадрів у системі вищої освіти і демократизація суспільства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.242- 247
39) Проблеми класифікації злочинів у сфері комп'ютерної інформації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.25-29
40) Соціально-психологічні аспекти формування особистості фахівця системи ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.254- 259
41) Психологія особистості працівника міжнародних правоохоронних організацій в системі правоохоронних відносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.275- 279
42) Експериментальні дослідження вольової регуляції особистості у вітчизняній психології // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.279- 283
43) Інформаційно-правові аспекти опису системи органів внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.287- 295
44) Делінквентна поведінка неповнолітніх: кримінологічний аналіз і проблеми профілактики // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.3-16
45) Місце та роль органів внутрішніх справ у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру (На прикладі катастрофічного паводка 1998 року в Закарпатський області) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.37-46
46) Деякі аспекти незаконного обороту зброї // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.47-56
47) Особливості причинного зв'язку при скоєнні злочину, передбаченого статею 215-5 КК Украіни // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.56-63
48) Предмет безпосереднього посягання у справах про незаконний обіг психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.63-69
49) Види правового нігілізму // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.87-91
50) Право і свобода: умови взаємозв'язку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 5 // 1999. - 5 .— С.91-100
 
Пошук в електроному каталозі