1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .—
2) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .—
3) Драгоманівська автономістсько-федералістська концепція політичної самостійності України і західноукраїнська політико-правова думка кінця ХІХ- початку ХХ століть // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.102- 108
4) Питання створення місцевої (муніципальної) поліції в діяльності органів міського самоврядування в України на початку ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.108- 116
5) Міська поліція в Україні в першій половині XIX століття // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.117-126
6) Органи охорони громадського порядку в Україні доби Центральної Ради (березень 1917 р. - квітень 1918 р.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.126-137
7) Кримінальний закон проти організованої злочинності: яким йому бути // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 13-17.
8) Фізична культура в Україні від часів Київської Русі до початку ХХ ст.: соціально-нормативний аспект (історіографічна ситуація та джерельна база) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.137- 142
9) Статус омбудсмана (уповноваженого з прав громадян) в Польщі: спроба правого аналізу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 143-149.
10) Проблема виникнення конфліктів між законодавчою та виконавчою гілками влади України та стабільність конституційного ладу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— C. 150-162.
11) Проблема отримання громадянства України кримськими татарами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 162-168.
12) Традиційна політична ментальність українства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 168-176.
13) Кримінологія необережності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.17-24
14) Кримінологія необережності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.17- 23
15) Кримінальне законодавство України: перспективи розвитку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.177- 196
16) Гарантии обеспечения безопасности участников уголовного процесса // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 196-204.
17) Деякі проблеми вдосконалення діяльності державної контрольно-ревізійної служби в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 204-213.
18) Тактика і методика доказування в дослідчому кримінальному процесі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.214- 220
19) Особливості розслідування у справах неосудних осіб // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 220-226.
20) Кримінальна складова економічної системи України і шляхи її витіснення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.227- 232
21) Проблеми іноземного інвестування в економіку України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.232- 237
22) Проблеми визнання фінансової неспроможності підприємств в України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.237- 243
23) Підприємництво як об'єкт кримінологічного та криміналістичного аналізу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.24-33
24) Підприємництво як об'єкт кримінологічного та криміналістичного анализу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.24- 33
25) Актуальні питання державного регулювання промислової власності на сучасному етапі розвитку країни // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.243- 250
26) Фондовий ринок як необхідний інституціональний елемент в умовах акціонування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— C. 250-253.
27) Державне регулювання при експорті та імпорті товарів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.253- 256.
28) Про деякі питання митного оформлення давальницької сировини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 256-262.
29) Новий погляд на підприємницьку правосуб'єктність // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.262- 270
30) Захист прав особи при приватизації житла // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.270- 274
31) Про єдину економічну класифікацію видатків бюджету і специфіку її застосування в системі МВС України на прикладі Університету внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.274- 279
32) Порівняльна характеристика договорів ренти та довічного утримання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 279-285.
33) Проблеми підвищення ефективності діяльності співробітників органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.286- 290
34) Управління процесом вивільнення працівників органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.290- 297
35) Матеріальна відповідальність осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.297- 305
36) Матеріальна відповідальність осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.297-305
37) Принципи реформування системи органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 3-12.
38) До питання удосконалення організаційно-штатної структури системи органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.305- 307
39) Правове забезпечення пріоритетності в екологічному праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 307-313.
40) Динаміка дисципліни і законності серед особового складу органів внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 314-321.
41) Організація розподільних відносин і громадська думка про справедливість трудової винагороди працівників правоохоронних органів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 322-328.
42) Професійні особливості правозастосовних видів діяльності як чинник формування професійних деформацій правоохоронців // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.328- 335
43) Розкриття злочинів як завдання оперативно-розшукової діяльності карного розшуку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 33-40.
44) Моральні засади професії юриста // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.335-343
45) Профілактика стресових станів у співробітників цивільної полиції ООН // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.343-350
46) Дослідження агресивності жінок-злочинниць // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.350-355
47) О типологии традиций как условия личностно-значимого развития несовершеннолетних // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— C. 355-357.
48) Проблемна сім'я та її вплив на формування девіантної поведінки особистості // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.358-363
49) Конфліктологія: історичний вимір // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.375-378
50) Інформаційно-аналітичний підхід до оцінки ефективності роботи підрозділів органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.40- 53
51) Методика проведення судових експертиз у виявленні і розслідуванні правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати податків // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.53 - 58
52) Кримінально-правова відповідальність за злочини у сфері оподаткування, пов'язані із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.58 - 65
53) Форми взаємодії органів внутрішніх справ з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування щодо профілактики правопорушень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.65 - 73
54) До аналізу онтологічних підвалин права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.73 - 78
55) Співвідношення законності та розпорядчої діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.78- 84
56) Розпорядчі акти та їх особливості // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.84- 90
57) Про сутність правового нігілізму з точки зору факторів об’єктивного характеру // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С. 90-94.
58) Правове підґрунтя розвитку національного життя в "австрійській" Україні, друга половина ХІХ- початок ХХ століть // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1998. - Випуск 3-4 // 1998. - 3 .— С.95- 102
 
Пошук в електроному каталозі