1) Вітання Президента України Л. Д. Кучми учасникам міжнародної науково-практичної конференції «Права людини: міжнародні стандарти і практика їх застосування в Україні» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .—
2) Поняття та види тероризму // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 // 1997. - №2 .— С.100-105
3) Початки конституційного процесу в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 106-115.
4) Оцінка динаміки розвитку злочинності: інформаційно-аналітичні аспекти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 11-20.
5) Центральна Рада та проблеми українізації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 116-124.
6) Законодавча влада у системі державної влади // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С.124-130
7) Про місце та роль постійних комісій (комітетів) Верховної Ради України у системі державних органів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 130-133.
8) Поняття злочинної організації за кримінальним правом України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 // 1997. - №2 .— С.134-140
9) Конституція України і принципи кримінального судочинства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 // 1997. - №2 .— С.141-148
10) Об’єкт злочину і структура Особливої частини Кримінального кодексу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 148-154.
11) Аналіз передумов і механізмів економічної злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 155-161.
12) Концептуальні основи створення моделі ефективної зайнятості населення в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 162-170.
13) Про формування оптимальної організаційної структури управління соціально-економічною системою району // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 170-174.
14) Економіко-правові проблеми інтеграції України у Європейський Союз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 175-179.
15) Проблеми формування ефективного інвестора в процесі приватизації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 179-185.
16) Трудове право України в умовах ринкової економіки: проблеми та перспективи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 186-189.
17) Співвідношення централізованого і договірного регулювання умов праці в ринковій економіці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 190-192.
18) Проблеми правового регулювання безробіття і зайнятості в Україні та напрямки його удосконалення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 192-194.
19) Ефективність та якість професійної підготовки молодого слідчого (на прикладі Університету внутрішніх справ) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 195-205.
20) Геополітика і міжнародна злочинність: дослідження проблем превентивних дій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 20-25.
21) Криміногенна ситуація великого міста: методика соціологічного вимірювання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 206-213.
22) Питання корекції окремих видів деструктивної поведінки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С.213- 217
23) Про особливості прояву девіантної поведінки при стані норми та патологічних відхиленнях // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 217-220.
24) До питання про управління в правоохоронній діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 // 1997. - №2 .— С 220 - 224
25) Питання вдосконалення дисциплінарної відповідальності співробітників органів внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 // 1997. - №2 .— С.225 - 229
26) Критичне мислення як освітня інновація // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 229-232.
27) Розум і довіра: мета критичного мислення і авторитет // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— C. 232-245.
28) Принципи сучасної дидактики та їх використання в процесі викладання криміналістики у вузах МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С.245-253
29) Криміналістична характеристика розкрадань майна в сфері підприємницької діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 // 1997. - №2 .— С.26-37
30) В. Пристайко, Ю. Шаповал. Михайло Грушевський і ГПУ – НКВД. Трагічне десятиліття: 1924-1934. К.: Україна, 1996. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 274-276.
31) В. А. Греченко. Історія України (Короткий нарис). Харків: Ун-т внутр. справ, 1996. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 276-278.
32) Основні напрями реформування кадрової політики в органах внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 // 1997. - №2 .— С.3-10
33) Використання спеціальних знань на стадії порушення кримінальної справи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 37-44.
34) Особистість рецидивіста та деякі проблеми попередження рецидивної злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 44-49.
35) Деякі прийоми зіставлення документів у справах про ухилення від сплати податків // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 49-52.
36) Деякі прийоми зіставлення документів у справах про ухилення від сплати податків // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - 2 // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 // 1997. - 2 // 1997. - №2 .— С.49-52
37) Перспективи створення та розвитку автоматизованих банків даних, що містять відображення зовнішності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 52-58.
38) Особливості у порушенні кримінальних справ про незаконний обіг наркотичних засобів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 // 1997. - №2 .— С.58-64
39) Цивільно-правові засоби превенції злочинів у сфері банківського кредитування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 64-69.
40) Чи можуть бути суспільні відносини об’єктом злочину? // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 70-75.
41) Предмет філософії права: деякі проблеми формування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 75-83.
42) Поняття безпеки та її забезпечення суб'єктам кримінального процесу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 // 1997. - №2 .— С.84-88
43) Деякі теоретичні питання щодо актів застосування права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 88-93.
44) Цілі та завдання дослідчого кримінального процесу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 // 1997. - №2 .— С.93-97
45) Обман як спосіб посткримінальної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1997. - Випуск 2 .— С. 97-100.
 
Пошук в електроному каталозі