1) Гарантії професійної діяльності поліцейських // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
2) Особливості земельних відносин у Кримському ханстві (1449–1783 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
3) Розробка професором І. М. Собестіанським (друга половина ХІХ ст.) питання про кругову поруку в Київській Русі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
4) Окремі причини правового нігілізму у правозастосовній діяльності Національної поліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
5) Порівняльно-правовий метод дослідження: нова роль в умовах глобалізації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
6) Правова природа загального виборчого права та його роль у становленні демократії в державі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
7) Кадровий склад адвокатури на Закарпатті в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
8) Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
9) Міжнародне співробітництво у протидії наркозлочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
10) Структура кримінального провадження та її значення для кримінальної процесуальної діяльності прокурора (на прикладі етапу закінчення досудового розслідування) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
11) Ґенеза кримінальної відповідальності за злочини проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
12) До питання про загальносоціальні заходи запобігання злочинності неповнолітніх як один із напрямів кримінологічної політики ФРН // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
13) До проблеми вдосконалення законодавчого забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
14) Міжнародно-правовий аспект забезпечення кримінологічної безпеки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
15) Окремі питання упорядкування понятійно-термінологічного апарату у сфері кібербезпеки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
16) Інститут запобіжних заходів: ретроспективний аналіз та перспективи реформування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
17) Співвідношення публічного адміністрування з іншими управлінськими категоріями // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
18) Поняття та зміст громадського контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
19) Організаційні засоби забезпечення реалізації державної антикорупційної політики в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
20) Характеристика форм діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
21) Актуальні проблеми впровадження міжнародних стандартів адміністративної відповідальності в національне законодавство України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
22) Історико-правовий аналіз розвитку та становлення сучасного апарату суду в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
23) Розвиток доктрини адміністративного права у сфері регулювання відносин державного управління у гірничодобувній галузі в сучасній Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
24) Нормативно-правове забезпечення дисциплінарного провадження в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
25) Досвід країн Європи щодо правового забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень та можливості його використання в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
26) Сутність і значення адміністративних процедур у діяльності судів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
27) Повноваження Верховної Ради України як суб’єкта забезпечення безпеки та оборони України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
28) Компетенція як ключовий елемент адміністративно-правового статусу суб’єктів забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
29) Особливості юридичної відповідальності посадових і службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
30) Проблема визначення поняття державного контролю в банківській сфері // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
31) Проблеми нормативно-правового регулювання реалізації дисциплінарних проваджень у правоохоронних органах України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
32) Види житла // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
33) Методика контрольно-ревізійного процесу суб’єктів підприємницької діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
34) Житлові права внутрішньо переміщених осіб // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
35) Захист прав замовників освітніх послуг // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
36) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
37) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
38) Content // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
39) Актуальна інформація для авторів та читачів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
40) References on the articles // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
41) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
42) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
43) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
44) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
45) Випускні дані // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - № 4 (79) .—
 
Пошук в електроному каталозі