1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .—
2) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .—
3) Актуальна інформація для авторів та читачів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .—
4) References on the articles // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .—
5) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .—
6) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .—
7) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .—
8) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .—
9) Випускні дані // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .—
10) Імплементація європейських деонтологічних стандартів професійної діяльності поліцейських у вітчизняне законодавство: до постановки проблеми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.102-110.
11) Процесуальні особливості початку досудового слідства у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.110-117.
12) Принципи правоохоронної діяльності Національної поліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.118-124.
13) Завдання та функції Національної поліції України як складова реалізації її публічно-сервісної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.12-18.
14) Етапи інституалізації судових експертиз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.124-131.
15) Удосконалення правового регулювання парламентського контролю за діяльністю Національної гвардії України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.132-140.
16) Деякі питання визначення сутності державного управління у сфері забезпечення публічного порядку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.141-147.
17) Взаємодія з громадськими об’єднаннями як принцип діяльності Національної поліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.147-155.
18) Напрямки вдосконалення матеріально-фінансового забезпечення діяльності господарських судів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.156-162.
19) Ефективність функцій адміністративного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.162-170.
20) Особливості реалізації адміністративно-правових норм у діяльності Національної поліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.170-176.
21) Сучасний підхід до виокремлення функцій органів Національної поліції України у сфері забезпечення державної інформаційної політики // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.176-188.
22) Оформлення органами поліції матеріалів про адміністративні правопорушення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.189-199.
23) Об’єктивно протиправне діяння як фактична підстава юридичної відповідальності (аналіз галузевого законодавства) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.19-28.
24) Банківське регулювання в системі державного управління банківською діяльністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.200-208.
25) Адміністративно-правовий механізм запобігання корупції в органах поліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.209-215.
26) Правовий статус особи як суб’єкта приватного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.216-223.
27) Розпорядження дружиною, чоловіком часткою у праві спільної власності подружжя на нерухоме майно // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.223-234.
28) Житлово-комунальні послуги як об’єкт цивільних прав (правовідносин) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.235-243.
29) Напрями покращання нормативного забезпечення психологічної підготовки поліцейських Національної поліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.244-253.
30) Суб’єктивне сприйняття екзистенційних категорій у часових вимірах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.253-261.
31) Права дитини як об’єкт правової охорони держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.29-34.
32) Основні напрямки реформування виборчого законодавства України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.34-41.
33) Основні форми деформації правосвідомості у перехідному українському суспільстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.41-50.
34) Юридичний професіоналізм і модерний патріотизм Костя Левицького як джерела державотворчих сил // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.50-61.
35) Тимчасовий доступ до речей і документів як одна з основних процесуальних дій, спрямованих на розкриття економічних злочинів: особливості проведення та взаємодії з оперативними підрозділами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.62-69.
36) Чистки в міліції УСРР у 1920-ті роки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.69-76.
37) Забезпечення реалізації судом засади доступу до правосуддя стороні захисту // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.77-86.
38) Процесуальні аспекти застосування тимчасового доступу до речей і документів стороною захисту // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.87-96.
39) Проблемні питання набуття особою процесуального статусу потерпілого в кримінальному процесі України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 4 (75) .— С.96-101.
 
Пошук в електроному каталозі