1) Міжнародне співробітництво як один із пріоритетних напрямів підвищення ефективності підготовки працівників для органів та підрозділів Національної поліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
2) Судоустрій на українських землях Російської імперії в першій половині XIX ст. (до судової реформи 1864 р.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
3) Місцеве самоврядування як форма народного волевиявлення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
4) Смертна кара у Давньому Римі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
5) Проблеми формування національної армії в УНР (березень 1917 – квітень 1918 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
6) Поняття та основні виміри глобалізації як специфічної форми сучасного трансформаційного процесу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
7) Адаптація вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу: доктринально-правовий аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
8) Залучення експерта до кримінального провадження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
9) Деякі питання регламентації початку досудового розслідування у кримінальному процесі України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
10) Агентурно-розшукова діяльність міліції УСРР у 1920-ті роки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
11) Наукова розробленість протидії підрозділами карного розшуку грабежам на об’єктах залізниці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
12) Охорона громадського порядку міліцією Харківщини в 20-х роках ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
13) Особливості огляду засобів комп’ютерної техніки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
14) Сучасний стан правового регулювання протидії підрозділами кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
15) Сучасний стан наукової розробленості використання засобів оперативно-розшукової діяльності у протидії злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
16) Основні етапи розвитку криміналістичної техніки в експертних установах МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
17) Ефективність здійснення оперативної закупки підрозділами кримінальної поліції за сучасного нормативно-правового регулювання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
18) Криміналістична характеристика злочинів, що вчинюються у сфері економічної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
19) Проблеми вдосконалення правового регулювання оперативно-розшукової діяльності та її узгодженості з кримінальним процесуальним законодавством України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
20) Правоохоронні органи в системі державних суб’єктів управління фінансовою системою України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
21) Проблема ефективності виконавчого провадження в Україні: адміністративно-правовий аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
22) Особливості адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб’єкта профілактичної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
23) Відумерлість майна: аналіз правового статусу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
24) Окремі питання договорів про реорганізацію юридичної особи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
25) Правова регламентація обмежень прав поліцейських у контексті прийняття на службу до Національної поліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
26) Досвід підготовки кадрів для сектору безпеки та оборони провідних країн світу та шляхи його впровадження в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
27) Россіхін В. В. Організаційно-правові засади діяльності пенітенціарної системи в Україні (1917–1991 рр.) : монографія / В. В. Россіхін. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2015. – 368 с // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
28) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
29) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
30) Актуальна інформація для авторів та читачів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
31) References on the articles // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
32) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
33) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
34) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
35) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
36) Випускні дані // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 3 (74) .—
 
Пошук в електроному каталозі