1) Щодо удосконалення оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів поліції у протидії молодіжній злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .—
2) Литвинов О. М. Право як феномен культури: спроба філософського осмислення : [монографія] / Литвинов О. М. ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : Янтар, 2014. – 800 с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .—
3) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .—
4) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .—
5) Актуальна інформація для авторів та читачів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .—
6) References on the articles // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .—
7) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .—
8) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .—
9) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .—
10) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .—
11) Випускні дані // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .—
12) Деякі проблеми адміністративно-правового регулювання місцевих податків і зборів в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.102-109.
13) Державна політика у сфері оборони України: сучасний стан та напрями розвитку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.11-22.
14) Оцінювання ефективності діяльності органів і установ виконання покарань // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.110-116.
15) Управління у сфері земельних відносин та надрокористування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.116-126.
16) Окремі питання правового регулювання міграційної політики Європейського Союзу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.126-135.
17) Окремі питання юрисдикційної форми захисту прав учасників господарських товариств // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.136-143.
18) Поняття принципу поєднання засад диспозитивності та процесуальної активності суду в цивільному судочинстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.143-153.
19) Приватноправова складова в регулюванні освітніх правовідносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.153-161.
20) Висновок експерта у справах про встановлення та оспорювання батьківства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.161-169.
21) Вдосконалення правового регулювання припинення суб’єктивних прав на земельні ділянки внаслідок їх викупу для суспільних потреб // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.170-175.
22) Контракт про проходження служби в Національній поліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.176-183.
23) Державна служба: трудоправовий аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.183-188.
24) Формування правової культури працівників національної поліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.189-199.
25) Теоретико-правові новації викладання курсу інформаційного права у ВНЗ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.199-206.
26) Зміни в судоустрої на українських землях у складі Російської імперії у 1796–1801 рр. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.23-28.
27) Основні загрози територіальній цілісності України на сучасному етапі державотворення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.29-37.
28) Особливості тактики допиту підозрюваного в умисному вбивстві з хуліганських мотивів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С38-45.
29) Діяльність Ради Європи щодо протидії торгівлі людьми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.45-54.
30) Особливості використання судової експертизи за законодавствами України та Франції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.54-62.
31) Переведення засудженого з однієї виправної колонії до іншої. Проблемні питання правового регулювання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.62-69.
32) Особливості обстановки шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.69-75.
33) Порядок формування інформаційних пошукових систем у системі МВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.75-85.
34) Особливості використання інформаційних технологій під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та їх процесуальне оформлення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.86-95.
35) Регулювання дорожнього руху в Україні у 1920-ті роки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2016. - № 2 (73) .— С.96-102.
 
Пошук в електроному каталозі