1) Слідчий суддя як суб’єкт захисту прав людини: деякі проблеми правозастосування та шляхи їх вирішення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
2) Моральні аспекти правової культури // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
3) Сутність і зміст поняття «влада» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
4) Реалізація заходів протидії злочинності в регіоні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
5) Особливості правового регулювання протидії підрозділами карного розшуку придбанню майна, одержаного злочинним шляхом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
6) Боротьба міліції з хуліганством в УСРР у роки непу (1921–1929) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
7) Взаємодія оперативних підрозділів під час здійснення оперативного обслуговування об’єктів, які надають інформаційні послуги з використанням Інтернет // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
8) Суспільно небезпечні наслідки у злочинах з формальним складом: кримінальні та кримінальні процесуальні аспекти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
9) Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються відносно осіб, діяльність яких пов’язана зі здійсненням правосуддя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
10) Юридичні гарантії правоохоронної діяльності підрозділів боротьби з кіберзлочинністю МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
11) Вибрані проблеми кримінально-виконавчого права за Кримінально-виконавчим кодексом Республіки Польща (після 1 липня 2015 року) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
12) Особливості нормативно-правового регулювання використання службових собак при здійсненні оперативно-розшукової протидії злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
13) Визначення поняття неповнолітнього підозрюваного у кримінальному провадженні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
14) Мета провокації війни як ознака злочинів проти осіб та установ, що мають міжнародний захист: проблеми встановлення змісту та значення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
15) Актуальні питання кримінального провадження у порядку перейняття // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
16) Наукова розробленість питання протидії територіальними підрозділами карного розшуку злочинам, що вчиняються на залізничному транспорті // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
17) Окремі аспекти забезпечення і реалізації права на захист підозрюваного та обвинуваченого у кримінальному провадженні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
18) Деякі питання забезпечення взаємодії органів та підрозділів внутрішніх справ з державною виконавчою службою з приводу належного оформлення постанов у справах про адміністративні правопорушення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
19) Напрями боротьби з ухиленням від сплати місцевих податків // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
20) Формування позитивного іміджу органів внутрішніх справ як суб’єкта забезпечення правопорядку в регіоні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
21) Поняття і сутність служби в органах прокуратури України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
22) Територіальні органи Державної фіскальної служби України як суб’єкти адміністрування податків // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
23) Організаційно-правові засади діяльності підрозділів кримінальної поліції у країнах Балтії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
24) Досвід Європейського Союзу в забезпеченні діяльності адвокатури // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
25) Засадничі особливості створення Державної фіскальної служби України та встановлення її спеціального статусу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
26) Правові категорії майна, майнового стану, майнового статусу та їх значення для прав учасників цивільних правовідносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
27) Способи захисту прав (інтересів) замовників юридичних послуг // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
28) Поняття та особливості зміни підстави позову в цивільному судочинстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
29) Відмінність дисциплінарної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
30) Європейський досвід становлення та розвитку права на відпустку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
31) Дистанційна освіта: вітчизняний та закордонний досвід упровадження сучасних інформаційних технологій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
32) Політика безпеки Web-застосувань та серверів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
33) Тортика (Лобанова) М. В. Между молотом европейской модернизации и наковальней евразийских империй: миражи центризма в социал-демократической практике Болгарии и России (конец ХІХ – начало ХХ ст.) : монография / М. В. Тортика (Лобанова). – Харьков : ХГАК, 2015. – 794 с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
34) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
35) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
36) АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ ТА ЧИТАЧІВ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
37) REFERENCES ON THE ARTICLES // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
38) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
39) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
40) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
41) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2 (69) .—
 
Пошук в електроному каталозі