1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .—
2) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .—
3) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .—
4) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .—
5) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .—
6) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .—
7) Координація слідчої та оперативно-розшукової діяльності у сфері протидії зайняттю гральним бізнесом в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 102-111.
8) Окремі аспекти співвідношення норм кримінального процесуального і кримінального права у сучасних умовах застосування положень чинного Кримінального процесуального кодексу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 111-118.
9) Питання реалізації процесуальних форм діяльності органів виконавчої влади: поняття, види та зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 119-129.
10) Загальний огляд системи повноважень суб’єктів здійснення міграційного контролю в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 129-136.
11) Поняття і структура адміністративної процесуальної правосуб’єктності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 137-144.
12) Принципи організації діяльності органів військової прокуратури в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 144-152.
13) Загальнотеоретична характеристика правового виховання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 15-23.
14) Організаційно-правові засади взаємодії органів прокуратури із засобами масової інформації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 152-162.
15) Адміністративно-правові відносини у сфері функціонування місцевих загальних судів в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 162-173.
16) Сучасний стан і проблеми вдосконалення законодавства про громадський контроль за використанням та охороною земель // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 174-180.
17) Право на справедливий суд: проблеми та шляхи розв’язання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— C. 180-186.
18) Правозмінюючі юридичні факти в механізмі правового регулювання особистих немайнових відносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 187-196.
19) Цивільно-правове регулювання відносин з виховання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 197-202.
20) Шляхи удосконалення юридичних гарантій дотримання трудових прав // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 203-210.
21) Охорона навколишнього природного середовища в Україні: проблеми законодавчого забезпечення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 210-218.
22) До питання про правовий статус роботодавця як суб’єкта матеріальної відповідальності за трудовим законодавством України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 218-226.
23) Функції політико-ідеологічної ідентифікації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 227-232.
24) Концепція поля та капіталу П. Бурдьє в поясненні феномена маргінальності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 232-240.
25) Кримінально-правова характеристика злочинів проти власності, які вчиняються в районі проведення антитерористичної операції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 24-29.
26) Професійне самовизначення студентів – випускників технічного ВНЗ як факт свідомості і поведінки людини на ринку праці (за даними емпіричного дослідження) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— C. 241-247.
27) Первинна професійна орієнтація молоді: соціально-технологічний аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 247-256.
28) Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері водокористування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С.30-36.
29) Детермінанти злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, як різновиду транснаціональної злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 37-43.
30) Проблематика встановлення об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 137 КК України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 43-54.
31) Класифікація учасників правовідносин, що виникають під час протидії збуту майна, одержаного злочинним шляхом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 54-59.
32) Порівняльно-правовий аналіз міжнародного та національного законодавства у сфері боротьби із розповсюдженням дитячої порнографії в мережі Інтернет // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 59-66.
33) Теоретичні підходи до визначення поняття «юридична відповідальність» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 6-15.
34) Місце розвідувального опитування в діяльності підрозділів карного розшуку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 67-74.
35) Договір закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти як об’єкт кіберзлочину // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 74-79.
36) Актуальні проблеми взаємодії оперативних підрозділів та обміну оперативно-розшуковою інформацією під час виявлення та припинення злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 79-87.
37) Особливості застосування запобіжних заходів до неповнолітнього підозрюваного // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 87.95.
38) Порівняльний аналіз оперативного опитування осіб у різних країнах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 3 (66) .— С. 95-102.
 
Пошук в електроному каталозі