1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .—
2) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .—
3) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .—
4) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .—
5) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .—
6) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .—
7) Компетенція Служби безпеки України щодо реалізації правоохоронної функції держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 105-115.
8) Поняття та види адміністративно-правових форм суб’єктів державної влади // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 115-122.
9) Теоретичні та практичні функції порівняльного правознавства в контексті акультурації права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 12-20.
10) Проблемні питання правозастосування в дозвільній діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 123-130.
11) Деякі питання адміністративно-правового регулювання доступу до публічної інформації у сфері земельних відносин в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 131-141.
12) До питання про нормативно-правове забезпечення здійснення державного фінансування діяльності громадських організацій України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 141-146.
13) Органи виконавчої влади як суб’єкти державного контролю та нагляду у сфері страхової діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 147-155.
14) Президентський контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 156-162.
15) Соціальна спрямованість управління персоналом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 162-171.
16) Теоретичні основи дослідження моделі судової влади в Україні та країнах СНД // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 171-179.
17) Оцінка доказів в адміністративному судочинстві: правовий та логічний аспекти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 179-186.
18) Адміністративно-правове регулювання обігу зброї, що має культурну цінність, у Республіці Білорусь // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 187-192.
19) Щодо позасудового порядку оскарження рішення про застосування дисциплінарного стягнення (на прикладі органів прокуратури України) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 192-199.
20) Рішення про вчинення значного правочину господарського товариства та його зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 200-208.
21) Заборона дискримінації як важлива гарантія забезпечення рівності під час укладання трудового договору // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 209-215.
22) Використання знань психології в оперативно-розшуковій діяльності щодо протидії молодіжній злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 21-30.
23) Сучасний стан та проблеми законодавчого закріплення окремих принципів права природокористування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 215-223.
24) Трудоправовий статус Служби безпеки України як роботодавця // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 223-229.
25) Поняття дисциплінарних правовідносин в органах міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 230-235.
26) Сім’я як мікрочинник політико-ідеологічної ідентифікації молоді // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 236-241.
27) Соціальний капітал як соціологічна категорія: сутність, концепція виникнення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 241-252.
28) Суспільно-політичні настрої слобожан: березень – квітень 2014 року // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 252-260.
29) Глущенко В. В. Історія фінансової науки України (вишкіл студії) : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів спец. «Фінанси і кредит» та «Банківська справа» / В. В. Глущенко, Д. М. Загорська. – Харків : Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 300 с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С.261-262.
30) Історико-правове дослідження органів опіки і піклування в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С.262-264.
31) Розвиток законодавства України у галузі кримінально-правового захисту прав дитини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 31-35.
32) Економічні негативні явища та їх вплив на злочинність // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 36-47.
33) Питання запобігання насильницьким злочинам проти працівників ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 47-54.
34) Економічна безпека підприємництва як необхідний системний засіб боротьби з економічною злочинністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 55-65.
35) Законотворчість як правова категорія // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 6-11.
36) Принципи кримінального права України як знаряддя координації національних і міжнародно-правових засобів протидії злочинності та захисту прав і свобод людини (постановка проблеми) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 65-74.
37) Особливості тактики слідчого експерименту під час розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 74-80.
38) Процесуальні повноваження поліцейських у кримінальному провадженні в Англії та США // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 81-89.
39) Реалізація у правозастосовній практиці результатів кримінологічного моніторингу ефективності правового регулювання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 89-97.
40) Значення та використання інформації, отриманої в результаті проведення контролю за вчиненням злочину // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 2 (65) .— С. 97-104.
 
Пошук в електроному каталозі