1) Розвиток кодифікаційного процесу в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .—
2) Проблема делимитации морских пространств Украины с Румынией и Россией // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .—
3) Юридическая природа толкования норм права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .—
4) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .—
5) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .—
6) Поліція в системі попереднього розслідування за судовою реформою 1864 р. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 102-107.
7) Кристалізація радянської моделі адміністрування в контексті боротьби більшовиків за владу в Україні у 1917 р. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 107-111.
8) Кадрова політика в органах внутрішніх справ у повоєнний період (1946-1953 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 111-115.
9) Національні відносини на півдні України 60 - 80-х рр. ХХ ст. в світлі сучасного етнодержавознавства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 115-122.
10) Конституция Автономной Республики Крым и решение концептуальных проблем статуса автономной республики // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 12-16.
11) Перший конституційний акт Директорії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 122-126.
12) Правила для студентів університетів Російської імперії: проблеми історії та історіографії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 126-131.
13) Академік С. С. Дністрянський і проблеми української правничої термінології // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 132-137.
14) Історичні аспекти формування правосвідомості в тоталітарному суспільстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 137-141.
15) О легитимности Крымского краевого правительства С. Сулькевича (июнь - ноябрь 1918 г.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 141-145.
16) Реорганізація міської поліції у великих містах України в 70-рр. ХІХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 146-151.
17) Організація міліції України за часи Великої вітчизняної війни // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 151-157.
18) Організація та діяльність санітарно-адміністративного відділу при харківській губернській міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 157-162.
19) Роль і місце відомчих закладів освіти в системі кадрового забезпечення органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 163-167.
20) Государственная деятельность гетмана П. Скоропадского в оценке курсантов Крымского факультета Университета внутренних дел // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 167-171.
21) Особенности правосознания у жителей Украины // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 17-18.
22) Проблемы социально-психологической адаптации курсантов вузов МВД к служебной деятельности в Северо-причерноморском регионе Украины // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 172-173.
23) О месте органов досудебного следствия Украины: история, опыт и проблемы реформирования // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 18-27.
24) Співвідношення "соціальної держави" і "держави благоденства" // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 27-30.
25) Накази виборців як акти прямого народовладдя (історико-теоретичний аспект) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 3-8.
26) Деякі аспекти подолання правового нігілізму в посттоталітарному суспільстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 31-35.
27) Вдосконалення правового регулювання робочого часу та відхилень від його нормальної тривалості // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 35-40.
28) Использование сводок происшествий в криминалистических и криминологических исследованиях // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 41-43.
29) К вопросу о правовом регулировании рабочего времени в учебных заведениях системы МВД // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 44-46.
30) Місце юридичних джерел права в правовій системі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 47-51.
31) К вопросу о понятиях "государственный контроль", "государственный надзор" в системе права Украины // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 51-54.
32) Лобізм - реальність сучасного процесу законотворення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 55-58.
33) Понятие субъектов административной юрисдикции Украины // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 58-62.
34) Філософсько-правовий аналіз професійної деформації працівників органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 63-66.
35) Влияние личности на развитие права в украинском государстве // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 67-68.
36) Генеза ідеї громадського суспільства в українській політико-правовій думці кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 69-82.
37) Компетенція місцевих рад щодо забезпечення законності та правопорядку в Україні (серед. 40-х - серед. 50-х рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 82-86.
38) С. С. Крым - выдающийся деятель Таврического губернского земства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 86-92.
39) Может ли уголовное право быть не карательным? // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 9-11.
40) Правовий стан спеціальних військових підрозділів у структурі правоохоронних органів української держави (квітень-грудень 1918 р.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 92-97.
41) Военизация милиции УССР в конце 1921 - начале 1922 гг. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - Випуск 7. Ч. 3 .— С. 97-101.
 
Пошук в електроному каталозі