1) Проблеми підготовки кадрів до виконання обов’язків в нових соціально-економічних умовах в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .—
2) Діяльність правоохоронних органів щодо протидії тероризму та нейтралізації терористів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .—
3) Про формування національної екологічної мережі в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .—
4) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .—
5) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .—
6) Криміналістичне забезпечення боротьби з організованою контрабандною діяльністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 101-105
7) Проблеми вдосконалення податкового законодавства та засоби протидії в боротьбі з транснаціональною злочинністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 106-109
8) Роль засобів масової інформації в боротьбі з транснаціональною злочинністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 109-111
9) Адміністративно-правові заходи щодо протидії крадіжкам та незаконному вивезенню (увезенню) культурних цінностей // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 111-117.
10) Зарубіжний досвід діяльності податкових органів та перспективи співробітництва в сфері боротьби з порушеннями законодавства у галузі оподаткування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 118-122.
11) Про можливість застосування кримінально-правового заохочення як засобу боротьби з контрабандою наркотичних засобів і психотропних речовин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 122-125
12) Попередження корупції в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 125-130
13) Захист прав людини у контексті боротьби з транснаціональною злочинністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 13-16
14) Соціально-психологічні аспекти динаміки «телефонного тероризму» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 130-132.
15) «Синдром струсу немовляти». Злочинець біля колиски // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 132-141
16) Сводка происшествий как источник информации о преступлениях, совершаемых путем взрыва // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 141-146
17) Інформація як об’єкт правового і технічного захисту // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 146-151
18) Проблеми підготовки кадрів правоохоронних органів (теорія і практика) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 152-155
19) Проблеми змістовності в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 152-155
20) Договорно-правовая практика Украины по сотрудничеству в борьбе с транснациональной преступностью // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 16-19.
21) Проблеми підготовки співробітників оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України, які займаються боротьбою з транснаціональною злочинністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 163-168
22) Щодо реформи законодавства про працю працівників правоохоронних органів України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 168-176
23) Підвищення ефективності викладання кримінального процесу у вищих юридичних закладах освіти системи МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 176-182
24) Питання правового статусу працівників митних органів України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 182-186
25) Особенности борьбы с организованной преступностью в региональной экономике: проблемы подготовки персонала // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 186-193
26) Особливості політико-правових гарантій захисту прав учасників кримінального судочинства в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 19-24
27) Підготовка кадрів правоохоронних органів України в сучасних умовах боротьби зі злочинністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 194-200
28) Функції службової дисципліни в органах внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 200-203
29) Проблеми забезпечення взаємодії міліції та населення: соціологічний аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 204-210
30) Навички соціальної роботи як компонент професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 210-215
31) До питання про історичний розвиток адміністративно-процесуальної форми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 218-220
32) Правове регулювання діяльності оперативних підрозділів пенітенціарної системи України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 220-224
33) Конституційно-правова характеристика функцій та повноважень Верховної Ради України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 225-232
34) Роль кодификации уголовного законодательства Украины в сближении европейских законодательных систем // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 24-28
35) Міжнародне співробітництво – один з напрямів діяльності органів внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 29-33
36) Транснаціональна організована злочинність: деякі питання міжнародного співробітництва // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 3-6
37) Соціологія наркотизму як джерело інформації про закономірності розповсюдження наркотиків та їх незаконний обіг у транснаціональному масштабі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 33-39.
38) Організаційно-правове забезпечення здійснення поліцейського розшуку каналами Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 39-45
39) Процесуальне регулювання міждержавної співпраці у боротьбі з транснаціональними злочинами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 45-50
40) Міжнародне співробітництво правоохоронних органів України у боротьбі з організованою транснаціональною злочинністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 50-54
41) Основні напрями боротьби з міжнародною корупцією // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 54-56
42) Принцип «подвійної кримінальності» та його врахування при кваліфікації злочинів, скоєних на території інших держав // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 56-59
43) Транснаціональна злочинність: динаміка розвитку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 6-9
44) Проблеми професійного ризику в боротьбі з організованою транснаціональною злочинністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 60-63.
45) Шахрайство з використанням «фінансових пірамід» як транснаціональний злочин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 63-67
46) Информационный терроризм как форма транснациональной преступности // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С 67-70
47) Господарсько-правові заходи попередження транснаціональної злочинності щодо ухилень від сплати податків // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 70-77.
48) Види транснаціональних злочинів за класифікацією ООН та їх поширеність в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 77-88.
49) Боротьба з організованою транснаціональною злочинністю потребує кооперації правоохоронних органів на концептуальній основі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 88-92
50) Меры противодействия транснациональной преступности // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С 9-12
51) Адаптація українського законодавства і міжнародне співробітництво в боротьбі з транснаціональною злочинністю: механізми забезпечення конституційного права громадян на інформацію // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 93-98
52) Управління діяльністю Цивільної поліції ООН по бортьбі з міжнародною злочинністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - Випуск 12. Ч. 2 .— С. 98-101
 
Пошук в електроному каталозі