1) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .—
2) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .—
3) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .—
4) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .—
5) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .—
6) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .—
7) Повноваження прокурора у кримінальному переслідуванні в аспекті процесуального керівництва досудовим розслідуванням // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 106 - 113.
8) Обвинувальна промова прокурора у суді: структура і зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 113 - 119.
9) Місце судових органів України в системі спеціалізованих суб’єктів запобігання злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 120 - 125.
10) Окремі аспекти використання органами внутрішніх справ сучасних інформаційних технологій при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 125 - 133.
11) Повноваження органів внутрішніх справ щодо профілактики насильства над дітьми та протидії йому // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 134 - 139.
12) Хакерські атаки на імплантати як один із способів протиправного використання кіберпростору: сутність та види // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 139 - 146.
13) Вплив віктимогенної ситуації на злочинні прояви щодо осіб похилого віку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 147-153.
14) Транзактна модель комунікації влади та суспільства: філософсько-правовий аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 15 - 22.
15) Типові технології викрадень бюджетних коштів як елемент криміналістичної характеристики злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 154 - 161.
16) Правові засади участі громадян в оперативно-розшуковій діяльності правоохоронних органів України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 161 - 168.
17) Окремі аспекти законодавства та практики застосування негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 169 - 178.
18) Особливості діяльності суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки підприємництва, які функціонують на локальному рівні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 179 - 187.
19) Нормативно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 187 - 195.
20) Початкова підготовка в системі професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 195 - 203.
21) Правове забезпечення взаємодії митних органів з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 203 - 213.
22) Правові засади реєстраційних та дозвільно-ліцензійних проваджень у сфері господарської діяльності та місце в них адміністративно-правового регулювання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 213 - 220.
23) Законодавче забезпечення реалізації правоохоронної функції держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 22 - 32.
24) Роль PR-технологій в управлінні формуванням іміджу вищого навчального закладу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 220 - 229.
25) Відомчі інституційні гарантії права на захист честі, гідності та ділової репутації працівників ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 229 - 239.
26) Відкликання апеляційної скарги та відмова від неї в цивільному процесі України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 240-248.
27) Проблемні аспекти набуття прав на торговельні марки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 248 - 255.
28) До питання про правосуб’єктність учасників правовідносин, що виникають при встановленні опіки над майном // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 256 - 265.
29) Правове регулювання припинення державної служби // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 266 - 272.
30) Особливості державної реєстрації прав на землю в сучасних умовах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 273 - 282.
31) Особливості застосування дисциплінарних стягнень до посадових осіб митної служби України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 283 - 290.
32) Роль автоматизованої системи документообігу суду в забезпеченні реалізації принципів судової влади // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 33 - 39.
33) Філософсько-правова концепція «Імперії права» Роналда Дворкіна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 39 - 47.
34) Проблемні аспекти формування загальнонаціональної ідеології в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 47 - 57.
35) Поняття та структура механізму реалізації наглядової функції держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 58 - 63.
36) С. В. Пахман як теоретик та історик права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 6 - 15.
37) Розробка теорії юридичного процесу вченими-правниками у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 65 - 72.
38) Феномен юридичної мови: концептуалізація проблеми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 73 - 79.
39) Координаційна нарада як основна форма координаційної діяльності прокуратури у сфері протидії злочинності та корупції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 80 - 86.
40) Проблеми кваліфікації та відмежування побоїв та мордувань від суміжних злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 87 - 97.
41) Взаємодія підрозділів БНОН зі слідчими підрозділами ОВС під час досудового розслідування організації або утримання наркопритонів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 2 (61) .— С. 98-105.
 
Пошук в електроному каталозі