1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .—
2) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .—
3) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .—
4) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .—
5) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .—
6) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .—
7) Спеціальні операції органів внутрішніх справ: мета, завдання і функції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 104-110.
8) Механізми рейдерських захоплень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 111-119.
9) Поняття та завдання управління міліцією громадської безпеки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 120-128.
10) Медіаосвіта співробітників правоохоронних органів: у пошуках ефективної моделі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 128-136.
11) Поняття юриспруденції та доктрини в контексті європейської правової культури: лінгвістичне та історичне тлумачення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 13-19.
12) Розвиток і впровадження інформаційних технологій – дієвий чинник реалізації державної політики розвитку нафтогазового комплексу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 136-143.
13) Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності податкових органів України: сучасний стан та шляхи вдосконалення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 144-151.
14) Дозвільні повноваження Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: питання сьогодення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 152-158.
15) Поняття системи забезпечення державної таємниці України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 159-165.
16) Функціонально-організаційна структура митної служби // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 165-172.
17) Правове регулювання діяльності Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ України: питання сьогодення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 172-182.
18) Роль керівника у формуванні позитивної мотивації діяльності працівників прокуратури // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 182-190.
19) Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері обігу персональних даних: сучасний стан та перспективи подальшого розвитку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 190-197.
20) Від міліції до поліції: правові проблеми, чинники, вектори реформування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 198-206.
21) Черкаські корені куренів Запорозької Січі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 20-24.
22) Реалізація правового статусу позивача в адміністративному судочинстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 206-211.
23) Система цивільних процесуальних принципів, які впливають на процесс доказування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 212-217.
24) Порівняльно-правова характеристика поняття "афілійована особа" // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 217-226.
25) Договір охорони громадського порядку під час проведення масових заходів комерційного характеру // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 227-234.
26) До проблеми визначення службової дисципліни працівників ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 235-241.
27) Емпіричні індикатори аномальної поведінки персоналу організацій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 242-249.
28) Народовладний концепт Литовсько-Руської держави у державно-правових поглядах дослідників XIX-XX ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 25-36.
29) Проблеми взаємодії та координації суб'єктів забезпечення економічної безпеки держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 37-46.
30) Дискусійні питання реалізації потерпілим права на захист за чинним кримінальним процесуальним законодавством україни // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 46-51.
31) Окремі аспекти злочинної поведінки осіб молодіжного віку за характером і спрямованістю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 51-58.
32) Кримінологічна обстановка: проблеми моніторингу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 58-65.
33) Проблеми визначення об'єкта злочину, передбаченого ст. 126 КК України (побої і мордування) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 65-73.
34) Законодавство України про вищу освіту та актуальні проблеми його розвитку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 7-12.
35) Проблемні питання процесуального порядку відновлення досудового розслідування в контексті Кримінального процесуального кодексу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 74-81.
36) Корупція як чинник організованої економічної злочинності в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 81-88.
37) Причини та умови корупції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 88-96.
38) Поняття та сутність протидії розслідуванню злочинів на стадії кримінального провадження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 1 (60) .— С. 96-103.
 
Пошук в електроному каталозі