1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .—
2) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .—
3) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .—
4) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .—
5) Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки держави: адміністративно-правовий аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 103-111.
6) Деякі проблеми формування в Україні спеціалізованого органу контролю якості лікарських засобів європейського рівня // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 111-117.
7) Процесуальні гарантії прав платників податнків // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 118-122.
8) Особливості адміністративно-правового регулювання безпеки дорожнього руху на безхазяйних автомобільних дорогах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 123-132.
9) Фінансові механізми участі публічної адміністрації в адміністративно-господарських відносинах: стан та перспективи розвитку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 132-139.
10) Програма діяльності Кабінету Міністрів України: правова природа та проблеми реалізації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 140-145.
11) Взаємодія контролюючих органів державної податкової та митної служб з правоохоронними органами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 146-153.
12) Суб'єкти представницьких правовідносин в адміністративному судочинстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 15-21.
13) Система управління органами прокуратури в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 154-159.
14) Історичний розвиток соціального захисту інвалідів на теренах України в ХVІ-ХХІ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 159-167.
15) Теоретичні засади адміністративно-правового регулювання захисту прав громадян // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 168-175.
16) Функції культури як самостійний об'єкт адміністративно-правового забезпечення з боку держави (на прикладі функцій мистецтва) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 176-182.
17) Захист майнових прав осіб, які не досягли повноліття, нотаріусом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 183-191.
18) Істотні умови договору про надання рекламних послуг // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 191-196.
19) Правове регулювання майна, що перебуває у податковій заставі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 196-201.
20) До питання про поняття і сутність публічно-правових спорів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 202-208.
21) Транспортні засоби як об'єкти договору прокату транспортного засобу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 209-214.
22) Щодо предмета дисциплінарної практики в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 215-220.
23) Стратегия запобігання і протидії легалізації злочинних доходів (адміністративно-правовий аспект) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 22-29.
24) Категорії "земля" та "територія" в контексті правового регулювання зонування земель // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 221-228.
25) Рівні правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 228-234.
26) Землі як об'єкт державно-приватного партнерства в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 235-240.
27) Сутність та механізм дисциплінарної відповідальності прокурорів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 241-249.
28) Проблеми вирішення земельних спорів у Криму (1802-1810 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 249-256.
29) Підстави та умови матеріальної відповідальності працівників: порівняльний аналіз норм чинного Кодексу законів про працю України та проекту Трудового кодексу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 256-263.
30) Форми, види та напрями адміністративно-правової протидії правопорушенням, вчиненим іноземцями в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 30-36.
31) Поняття та види суб'єктів забезпечення прав громадян у податковій сфері: проблеми класифікації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 37-46.
32) Правові засади діяльності адвокатури України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 46-53.
33) Сутність та правові засади адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 53-61.
34) Зупинка транспортних засобів як захід адміністративно-правового примусу: правове регулювання, підстави та проблеми застосування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 61-69.
35) Механізм адміністративно-правового регулювання охорони та використання природних ресурсів і об'єктів навколишнього середовища в контексті євроінтеграції України: сучасний стан, проблеми, напрямки модернізації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 69-78.
36) Про правові форми фінансової діяльності держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 7-14.
37) Сутність та особливості адміністративних судів як складової частини судової системи України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 79-87.
38) Деякі питання формування інформаційного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 87-92.
39) Митне законодавство Європейського Союзу: адміністративно-правова характеристика // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 93-99.
40) Деякі аспекти поняття доказування у сфері проваджень в адміністративних справах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 2 .— С. 99-103.
 
Пошук в електроному каталозі