1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .—
2) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .—
3) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .—
4) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .—
5) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .—
6) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .—
7) Напрями удосконалення діяльності правоохоронних, контролюючих та інших державних органів щодо протидії злочинності у паливно-енергетичній сфері // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 103-112.
8) Правове регулювання проведення судово-медичної експертизи стосовно визначення ступеню втрати працездатності відповідно до положень нового КПК України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 113-120.
9) Адресант і адресат як антропосеміотичні чинники права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 12-20.
10) Місце міжнародно-правової зумовленності заборони небезпечного діяння серед детермінант його криміналізації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 121-127.
11) Встановлена Конституцією України та практикою Європейського Суду з прав людини презумція свободи в нормах нового КПК України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 127-131.
12) Дії працівників міліції у разі виникнення окремих надзвичайних подій на території аеропорту // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 132-138.
13) Основні типи корупції в сучасному світі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 138-145.
14) Завдання та структура підрозділів міліції (поліції) громадської безпеки України та інших країн СНД: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 145-154.
15) Правове регулювання режиму у виправно-трудових таборах у процесі ствердження командно-адміністративної системи в СРСР (1929-1938 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 154-162.
16) Завершальні стадії кримінального процесу за КПК УСРР 1922 і 1927 рр. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 163-170.
17) Зняття інформації з електронних інформаційних систем: новели КПК України та євростандарти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 171-177.
18) Умови формування неповнолітнього, який вчиняє насильницький злочин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 177-183.
19) До питання про сутність соціального капітілу правоохоронних органів та правоохоронців: соціологічний аналіз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 184-190.
20) Статусно-рольові особливості діяльності прямих експертів у рамках соціального діалогу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 190-196.
21) Університет Донбасу очима студентів (за даними анкетування студентів) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 196-204.
22) Взаємодія судів з Кабінетом Міністрів України: деякі теоретичні та практичні питання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 20-26.
23) Соціологічний вимір футбольних дербі країн Північної Європи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 204-211.
24) Методичні аспекти соціологічного вимірювання модальностей страху // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 211-218.
25) Правова природа народовладдя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 26-34.
26) Зміст принципу рівності в конституційному праві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 34-40.
27) Принципи сучасної кримінальної процесуальної політики України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 40-48.
28) Конструювання кримінально-правових санкцій: прийоми та правила юридичної техніки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 48-54.
29) Особливості лібертарно-юридичного мислення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 55-58.
30) Конституційні обов'язки іноземців в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 58-67.
31) Шляхи удосконалення законодавчого регулювання діяльності органів внутрішніх справ України в умовах розвитку правової держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 6-11.
32) Конвенція ООН з продовольчої допомоги та її роль у боротьбі з голодом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 68-73.
33) Народовладні інститути у державно-правових поглядах декабристів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 73-82.
34) Покарання за втручання у діяльність судових органів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С.83-90.
35) Інформаційні ресурси моніторингу протидії злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 91-96.
36) Характеристика осіб, які вчиняють злочини, пов'язані із заняттям гральним бізнесом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 4 (59). Ч. 1 .— С. 96-102.
 
Пошук в електроному каталозі