1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .—
2) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .—
3) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .—
4) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .—
5) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .—
6) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .—
7) Основні чинники виникнення правозастосовних помилок працівників міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 103-109.
8) Зупинення досудового розслідування у випадку, якщо підозрюваний переховується від органів слідства та суду, в контексті нового Кримінального процесуального кодексу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С.109-115.
9) Обставини, що пом'якшують покарання: поняття та ознаки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 116-123.
10) Дія принципу змагальності у підготовчому судовому провадженні кримінальних справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 123-129.
11) Напрями формування методик розслідування злочинів, пов'язаних зі зловживаннями з бюджетними коштами в агропромисловому комплексі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 129-133.
12) Проблеми інтерпретації та встановлення ознаки "добровільність" при застосуванні заохочувальних норм Особливої частини Кримінального кодексу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С.134-142.
13) Місце тактичних операцій у системі криміналістики // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 142-150.
14) Праовохоронна функція в історії місцевого самоврядування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 15-22.
15) Провадження в суді присяжних за новим КПК України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 150-156.
16) Актуальні проблеми реформування досудового слідства у сучасному стані розвитку і удосконалення кримінального процесуального законодавства України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 156-165.
17) Предмет державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 166-173.
18) Особливості доказування в адміністративному судочинстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 174-178.
19) Фінансова діяльність державного підприємства: специфіка управління та контролю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 178-189.
20) Генезис адміністративного провадження у справах про порушення Правил дорожнього руху України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 189-197.
21) Координація дій суб'єктів забезпечення економічної безпеки держави: поняття та значення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 197-204.
22) Сутність переконання як методу адміністративної діяльності міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 204-210.
23) Інститут реєстрації фізичних осіб в Україні: поняття та правові засади // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 211-218.
24) Правова регламентація медичної таємниці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 218-226.
25) Становлення та розвиток прокуратури України як інституту захисту прав і свобод людини і громадянина // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 22-35.
26) Поняття та види нагляду органів виконавчої влади в сучасних умовах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 226-232.
27) Елементи юридичного статусу органів конституційної юстиції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 232-240.
28) Принцип соціальної захищеності державних службовців в ОВС України (адміністративно-правове дослідження) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 241-246.
29) Норми фінансового права і правова політика їх застосування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 246-253.
30) Поняття та ознаки системи правоохоронних органів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 254-260.
31) Особливості адміністративного провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері дорожнього руху // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 260-268.
32) Особливості розмежування повноважень органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 269-276.
33) Щодо сутності та необхідності адміністративно-правового забезпечення підприємництва в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 276-280.
34) Цивільний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 281-287.
35) База персональних даних як об'єкт цивільних прав // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 287-295.
36) Окремі аспекти прийняття на державну службу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С.296-301.
37) Види процедур проходження служби в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С.301-307.
38) Міжнародно-правове регулювання охорони та використання природних ресурсів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 308-315.
39) Дисциплінарні стягнення як засіб стимулювання праці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 315-320.
40) Права і обов'язки суб'єктів використання земель морського транспорту // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 321-326.
41) Інститут народовладдя у державно-правовому дискурсі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 35-43.
42) Класифікація співучасті зі спеціальним суб'єктом: досвід Російської Федерації та Республіки Білорусь // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 44-50.
43) Історія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за втручання у діяльність судових органів (ХІ-ХІХ ст.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С.50-59.
44) Міжнародне співробітництво у боротьбі з морським піратством // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 60-68.
45) Працівник органів внутрішніх справ як жертва злочину // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 68-74.
46) Теоретичні та юридико-технічні проблеми забезпечення міжнародно-правової відповідності кримінального законодавства України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 7-14.
47) Індивідуальні форми участі громадян в охороні громадського порядку на регіональному рівні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 74-82.
48) Стратегії поліцейського реагування на прояви ксенофобії: міжнародний досвід // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 82-91.
49) Окремі аспекти взаємодії слідчих з оперативними працівниками у розслідуванні тяжких злочинів проти життя і здоров'я особи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 91-96.
50) Кримінологічні фактори соціальної обумовленності кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей (ст. 173 КК України) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 3 (58) .— С. 96-102.
 
Пошук в електроному каталозі