1) Серьогіна С. Г. Форма правління: питання конституційно-правової теорії та практики : монографія / С. Г. Серьогіна. – Х. : Право, 2011. – 768 с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .—
2) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .—
3) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .—
4) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .—
5) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .—
6) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .—
7) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .—
8) Сучасний стан кримінального законодавства у сфері суспільної моралі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 101-108.
9) Охорона громадського порядку: регіональний аспект проблеми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 108-115.
10) Правова основа державної антикорупційної політики // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 115-127.
11) Криміналістичні особливості предмета й обстановки злочинного порушення правил охорони або використання надр // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 127-132.
12) Механізм економічної безпеки в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 132-137.
13) Роль громадськості в забезпеченні національної безпеки України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 137-143.
14) Метод криміналістичного аналізу злочину // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 143-147.
15) Кримінологічний аналіз рівня, структури та динаміки грабежів і розбоїв, що вчиняються неповнолітніми у громадських місцях // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 147-154.
16) Роль органів внутрішніх справ в охороні та захисті прав і свобод іноземців в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 154-161.
17) Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього, який вчиняє злочини корисливо-насильницького спрямування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 161-166.
18) Реалізація принципу змагальності в кримінальному процесі зарубіжних країн // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 166-172.
19) Суди в системі публічної влади України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 17-24.
20) Стан і перспективи формування методик розслідування злочинів, вчинених у сфері здійснення державних закупівель // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 172-178.
21) Початок досудового розслідування та особливості кримінального переслідування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 178-195.
22) Знаряддя та засоби вчинення злочинів, пов'язаних із неналежним виконанням професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 195-200.
23) Етапи та засоби перевірки інформації про економічні злочини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 200-206.
24) Відомча нормотворчість МВС України як форма соціально-правового контролю за злочинністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 206-212.
25) Окремі аспекти взаємодії слідчих та інших підрозділів органів внутрішніх справ під час розслідування злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 212-221.
26) Поняття та особливості самоосвіти як форми професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 222-227.
27) Проблеми визначення поняття "гірський населений пункт" // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 227-233.
28) Принципи контрольної діяльності Національного банку України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 234-241.
29) Дитячі регіональні омбудсмани: зарубіжний досвід функціонування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 24-33.
30) Місце та значення адміністративних договорів у регулюванні міжнародної взаємодії щодо протидії організованій злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 241-246.
31) Поняття та структура адміністративно-правового статусу приватних підприємств // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 246-254.
32) Завдання,функції та види банківського контролю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 255-260.
33) Поняття та види методів адміністративної діяльності міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 260-267.
34) Перспективні напрямки забезпечення прав і свобод людини та громадянина в сучасному демократичному суспільстві: адміністративно-правовий аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 268-276.
35) Специфіка адміністративної відповідальності у сфері науки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 276-284.
36) Система бюджетного права України та її складові елементи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 285-292.
37) Деякі аспекти взаємодії органів прокуратури з Верховною Радою України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 293-300.
38) Адміністративно-правові аспекти взаємодії міліції із засобами масової інформації щодо виявлення і припинення адміністративних правопорушень у сфері підприємницької діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 301-307.
39) Теоретичні засади організації діяльності щодо забезпечення законностіі дисципліни в органах державної податкової служби України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 308-313.
40) Адміністративно-правові засади діяльності Головної комендатури поліції Польщі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 314-323.
41) Первинний фінансовий моніторинг як метод банківського контролю у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 323-332 (14 назв).
42) Сутність та структура адміністративно-правового статусу органів Державної виконавчої служби // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 332-342
43) Теоретичні аспекти класифікації правової свідомості // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 34-41.
44) Комісія (Канцелярія) з прийняття прохань та її роль у здійсненні адміністративних процедур за російським імперським законодавством (початок ХІХ - початок ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 343-348.
45) Основні напрямки удосконалення кадрового забезпечення податкової міліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 348-358.
46) Елементи управління у Стародавньому Египті // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 359-364.
47) Законодавче регулювання страхових відносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 365-373.
48) Суб'єктний склад страхових правовідносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 373-382.
49) До питання про правову природу та співвідношення понять "послуга" та "житлово-комунальна послуга" // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 382-388.
50) Природа права на комерційне (фірмове) найменування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 388-392.
51) Поняття та місце опіки і піклування у звичаєвому праві України (ХІVІІ - поч. ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 392-401.
52) Процедури добору та прийняття на державну службу в органи Державної пенітенціарної служби // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 402-409.
53) Особливості професійної правосвідомості працівників кримінальної міліції у справах дітей // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 41-49.
54) Порядок здійснення стажування в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 410-416.
55) Договір контракції сільськогосподарської продукції у контексті екологічних вимог // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 416-424.
56) Добір кандидатів на посаду судді: їх рівність при проходженні відбору та єдність критеріїв оцінювання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 424-431.
57) Професійні вимоги до працівників органів внутрішніх справ: гендерний аналіз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 432-440.
58) Види відповідальності державних посадовців за неналежне виконання ними державних повноважень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 49-56.
59) Особливості формування ідеологічної функції сучасної держави: постановка проблеми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 57-65.
60) Поняття та ознаки інституцій громадянського суспільства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 65-73.
61) Теоретичні засади деяких видів державної дисципліни // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 73-79.
62) Концептуальні засади державної політики у правоохоронній сфері // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 8-16.
63) Поняття та види нагляду органів виконавчої влади за сучасних умов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 80-85.
64) Функції правових пільг: поняття та види // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 86-92.
65) Захист прав громадян як ознака та основна функція правової держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 2 (57) .— С. 92-100.
 
Пошук в електроному каталозі