1) Рибальченко Р. К. Дергачі: містечко на Лопані, на Великому шляху, на Слобожанщині: історико-краєзнавчі нариси / Р. К. Рибальченко ; упорядк., доопрац. С. М. Гука. – Х. : Поліграфіст, 2010. – 632 с. : 302 іл. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .—
2) Татаров О. Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) : монографія / Татаров Олег Юрійович ; М-во внутр. справ України. – Донецьк : [ТОВ «ВПП «ПРОМІНЬ»], 2012. – 640 с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .—
3) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .—
4) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .—
5) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .—
6) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .—
7) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .—
8) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .—
9) Інститут зупинення провадження в контексті проекту Кримінально-процесуального кодексу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 102-106.
10) Теоретичні засади співвідношення правопорядку, громадського пордяку та громадської безпеки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 107-113.
11) До проблеми визначення основних напрямів діяльності кримінальної міліції в сучвсному законодавстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 113-118.
12) Деякі питання взаємодії Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України з правоохоронними та контролюючими органами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 118-124.
13) Організаційно-правові засади участі населення у здійсненні поліцейської діяльності: досвід Німеччини та Польщі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 125-133.
14) Оперативно-розшукове забезпечення кримінального судочинства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 133-141.
15) Особливості формування та діяльності уряду Української держави (травень-грудень 1918 р.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 14-20.
16) Тактичні задання розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 141-146.
17) Запобігання "поліцейським злочинам" у вигляді примушування осіб до самообмови: досвід США // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 147-154.
18) Теоретико-правові засади антитерористичної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 154-160.
19) Застосування відеоконференції при проведенні слідчих дій у межах міжнародної правової допомоги у кримінальних справах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 160-168.
20) Генезис визначення понять "малолітній" та "неповнолітній" у кримінальному судочинстві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 168-174.
21) Шляхи вдосконалення форм управління якістю кадрового забезпечення органів внутрішніх справ в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 175-181.
22) Сутнісна характеристика адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України с сфері охорони навколишнього середовища // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 181-187.
23) Система суб'єктів адміністративно-правової протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 188-193.
24) Місце подакової міліції в системі органів державної влади // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 194-202.
25) Види конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 20-27.
26) Компетенція регіональних управлінь МВС України в областях // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 203-210.
27) Сутність адміністративно-правових засад діяльності приватних підприємств // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 210-218.
28) Поняття та ознаки органів внутрішніх справ як об'єкта контролю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 218-227.
29) Правовий статус суб'єктів адміністративно-деліктної юрисдикції: напрями удосконалення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 227-234.
30) Сутність та порядок реєстрації фізичних осіб в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 234-242.
31) Правові питання відповідальності органів державної податкової служби України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 242-247.
32) Місце адміністративного договору у системі правових зв'язків // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 248-251.
33) Громадський контроль за діяльністю міліції щодо виявлення і припинення адміністративних правопорушень у сфері підприємницької діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 251-257.
34) Учасники адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 257-264.
35) Основні напрями парламентського контролю у сфері виконавчої влади // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 264-273.
36) Теоретико-правова характеристика класифікації нагляду в державі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 27-32.
37) Професійна підготовка правоохоронців та їх матеріально-технічне та фінансове забезпечення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 273-278.
38) Нормативно-правове регулювання місцевого оподаткування в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 279-287.
39) Контрольна діяльність Національного банку України як засіб протидії легалізації злочинних доходів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 287-295.
40) Адміністративно-правові засади проходження практики в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 295-301.
41) Проблема визначення об'єкта у структурі податкових правовідносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 302-309.
42) Форми організації взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації в аспекті їх удосконалення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 309-313.
43) Процесуальний статус судового розпорядника в адміністративному процесі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 313-319.
44) Співвідношення понять "правові пільги" та "привілеї" // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 32-39.
45) Порушення зобов'язання як підстава цивільно-правової відповідальності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 320-325.
46) Адаптація міжнародних стандартів щодо української податкової системи у сфері суб'єктів господарювання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 325-330.
47) Особливості представництва інтересів обмежено дієздатних осіб у внутрішнькорпоративних відносинах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 331-339.
48) Проблемні моменти визначення місця корпоративних відносин і кваліфікації немайнових корпоративних прав у предметі регулювання цивільного законодавства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 340-347.
49) Заходи процесуальної відповідальності щодо позбавлення правопорушника суб'єктивного цивільного процесуального права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 347-354.
50) Правова природа правовідносин з корпоративного інвестування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 355-359.
51) Актуальні проблеми сурогатного материнства в законодавстві Украни // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 360-368.
52) Заходи запобігання непродуктивному використанню працівниками робочого часу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 369-377.
53) Розвиток національного трудового законодавства під впливом міжнародних трудових стандартів: ретроспективний аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 377-387.
54) Окремі проблеми теорії роботодавців - юридичних осіб // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 387-392.
55) Призначення та місце процедурних норм у праві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 39-44.
56) Заохочення та їх роль у стимулюванні діяльності працівників вищих навчальних закладів МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 392-399.
57) Міжнародно-правове регулювання відшкодуваня шкоди жертвам грубих порушень прав людини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 45-52.
58) Обмеження дискреційних повноважень як складова принципу пропорційності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 52-59.
59) Перспективи формування парламенту України за бікамеральною моделлю побудови (на прикладі ФРН) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 59-64.
60) Поняття "людина", "особистість", "індивід", "громадянин" як елементи професійної правосвідомості юриста // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 65-69.
61) Окремі аспекти механізму реалізації прав потерпілого в кримінальному процесі України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 70-75.
62) Правове забезпечення протидії прапорушенням, вчиненим іноземцями в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 75-83.
63) Організація діяльності правоохоронних органів Української Народної Республіки доби Директорії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 8-14.
64) Способи протидії розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів проти жииття та здоров'я особи та шляхи їх подолання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 84-88.
65) Підслідність кримінальних справ: перспективи вдосконалення нормативно-правового регулювання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 88-93.
66) Окремі аспекти визначеняя поняття кримінально-процесуальних документів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56) .— С. 94-101
 
Пошук в електроному каталозі