1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .—
2) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .—
3) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .—
4) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .—
5) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .—
6) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .—
7) Особа та забезпечення безпеки суспільства в сучасних умовах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 104 - 109.
8) Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики самовільного залишення військової частини або місця служби // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 109 - 117.
9) Громадська безпека і громадський порядок як об'єкти поліцейського захисту в країнах Європейського Союзу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 117 - 124.
10) Ідентифікація товарів та виявлення фальсифікації під час проведення судово-товарознавчих експертиз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 124 - 136.
11) Завдання і повноваження Служби безпеки України щодо забезпечення правоохоронної функції держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 136 - 142.
12) Законодавче закріплення поняття "фармацевтична діяльність" як передумова підвищення ефективності державного управління у сфері обігу лікарських засобів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 14 - 20.
13) Особливості розслідування розкрадань, що вчинюються у сфері харчового виробництва // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 143 - 152.
14) Теоретико-прикладні питання забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності правоохоронних органів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 152 - 159.
15) Повноваження підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю ОВС України у сфері протидії злочинності: питання форми та змісту // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 159 - 166.
16) Відомче нормативно-правове регулювання діяльності оперативних підрозділів ОВС України щодо попередження злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 167 - 177.
17) Форми кримінологічної діяльності адвоката-захисника // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 177 - 183.
18) Функції вищих навчальних закладів як суб'єктів професійної підготовки працівників ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 184 - 188.
19) Вдосконалення організаційних структур та форм управління Державною кримінально-виконавчою службою // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 189 - 196.
20) Нормативно-правове регулювання адміністративної діяльності міліції щодо забезпечення екологічної безпеки в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 196 - 204.
21) Моніторинг в аспекті законотворчості // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 20 - 28.
22) Територіальна підсудність адміністративних справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 204 - 212.
23) Правові засади охорони авторського права органами внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 213 - 218.
24) Адміністративно-правове регулювання взаємодії роботодавця і працівника як юридично-владний механізм організації трудових відносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 219 - 228.
25) Сучасний стан злочинності та адміністративної деліктності за участю іноземців в Україні та деякі проблеми адміністративно-правової протидії їм // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 228 - 235.
26) Провадження у справах про адміністративні проступки у структурі адміністративно-деліктного процесу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 235 - 241.
27) Кадрове забезпечення органів внутрішніх справ України: сучасний стан та шляхи вдосконалення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 242 - 248.
28) Завдання ОВС щодо протидії безпритульності та бездоглядності дітей // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 248 - 255.
29) Адміністративно-правовий механізм забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 255 - 263.
30) Сутність, принципи та публічно-правові засади управління господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 255 - 362.
31) Призначення контролю за діяльністю правоохоронних органів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 263 - 269.
32) Штрафи та пеня за порушення податкового законодавства: правовий аналіз застосування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 269 - 274.
33) Місце судового рішення серед процесуальних актів-документів у адміністративному судочинстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 274 - 280.
34) Взаємозв'язок завдань кримінально-процесуальної та кримінально-виконавчої політики України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 28 - 35.
35) Поняття адміністративної відповідальності юридичних осіб: правовий аналіз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 280 - 289.
36) Профорієнтаційна робота в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 289 - 295.
37) Поняття та види податково-правового режиму // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 295 - 304.
38) Правовий статус членів Центральної виборчої комісії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 305 - 316.
39) Особливості здійснення митного контролю за переміщенням лікарських засобів через митний кордон // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 316 - 321.
40) Сучасний стан фінансування освіти і науки в Україні та шляхи його покращення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 322 - 329.
41) Засади правової охорони бази персональних даних в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 330 - 336.
42) Комунальна власність як джерело економічної самодостатності місцевого самоврядування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 336 - 342.
43) Правове регулювання відносин оплати за теплову енергію // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 343 - 348.
44) Деякі питання характеристики абсолютного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 348 - 354.
45) Зміст державної політики у сфері підготовки кадрів ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 35 - 42.
46) Елементи забезпечення сталості прав громадян на спеціальне використання природних об'єктів у процесі їх припинення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 363 - 368.
47) Дисциплінарна відповідальність за порушення законодавства про інформацію // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 368 - 373.
48) До питання співвідношення понять "кадри" та "персонал" як ключових елементів кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 374 - 378.
49) Проблема солідарності в чотирьох соціологічних тенденціях: еволюція поняття і сучасні тенденції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 379 - 387.
50) Соціальні технології профілактики наркотизму серед молоді в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 387 - 394.
51) Панегірик львівському міському праву // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 395 - 397.
52) Поняття та види функцій сучасної держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 42 - 50.
53) Правова регламентація фінансових повноважень органів земського самоврядування в українських губерніях Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 50 - 59.
54) Сутність та значення державного контролю у сфері виконавчої влади // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 59 - 66.
55) Реалізація функції правоохорони квазіполіцейськими інституціями у середньовічних німецьких монархіях та Речі Посполитій (кінець XV - кінець XVIII ст.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 67 - 72.
56) Іван Макух - державний секретар внутрішніх справ ЗУНР // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 72 - 76.
57) Концепція незалежності судової влади: функції та елементи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 77 - 82.
58) Сутність і ознаки інституту судової влади // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 8 - 14.
59) Зародження адміністративної юстиції в Російській імперії (на прикладі діяльності Правлячого Сенату Російської імперії у першій чверті XIX ст.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 82 - 88.
60) Особливості суб'єктивної сторони як елемента складу правомірної поведінки особистості // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 88 - 95.
61) Міжнародне співробітництво в боротьбі з організованою злочинністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4 (55) .— С. 96 - 104.
 
Пошук в електроному каталозі