1) Алфьоров С. М. Адміністративно-правова діяльність щодо протидії корупції в органах внутрішніх справ : монографія / С. М. Алфьоров. – Х. : Золота миля, 2011. – 372 с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .—
2) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .—
3) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .—
4) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .—
5) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .—
6) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .—
7) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .—
8) Проблеми правового регулювання профілактики вимагань // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.106-111.
9) Поняття злочинів терористичної спрямованості та їх порівняльна характеристика із суміжними поняттями // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.111-118.
10) Процесуальні проблеми судово-товарознавчих експертиз споживчих товарів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.118-128.
11) Сутність боротьби з корупцією в органах державної податкової служби України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.128-134.
12) Проблемні питання щодо визначення змісту кримінально-процесуальних гарантій прав особи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.134-139.
13) Правові засади розкриття злочинів у сфері земельних відносин підрозділами Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.140-146.
14) Заохочувальні санкції у кримінальному праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.147-154.
15) Інститут душпастирства в поліції Польщі й Німеччини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.154-160.
16) Місце принципу верховенства права в сучасній вітчизняній правовій системі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.16-22.
17) Умови здійснення пізнавальної діяльності слідчого // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.161-169.
18) Організаційні дії слідчого з розслідування у кримінальній справі: криміналістичний аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.169-176.
19) Цілі використання доказів під час розслідування злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.176-180.
20) Елементи події економічного злочину та їх криміналістичне значення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.181-189.
21) Про способи вчинення злочинів з використанням цінних паперів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.189-195.
22) Формування криміналістичних методик розслідування злочинів, що вчиняються в бюджетній сфері України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.195-201.
23) Упорядкування взаємовідносин місцевих державних адміністрацій і територіальних громад // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.202-211.
24) Система органів державного управління у галузі освіти України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.211-221.
25) До проблеми виокремлення спортивного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.22-29.
26) Структура адміністративно-правового режиму господарської діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.221-227.
27) Охоронні адміністративно-правові відносини за участю фінансових компаній // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.227-235.
28) З’ясування сутності інституту встановлення особи в адміністративній діяльності міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.236-245 .
29) Поняття та значення суспільної моралі в адміністративно-правовому аспекті // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.245-252.
30) Методи правового регулювання інформаційних правовідносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.252-260.
31) Захист інформаційного прайвесі за законодавством України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.261-271.
32) Окремі обмеження майнових прав осіб у договірному праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.272-279.
33) Тлумачення цивільно-правового договору // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.279-289.
34) Договір позички // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.289-296.
35) Поняття, види та функції правової культури // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.29-36.
36) Природа права на особисте життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.296-302.
37) Щодо природи обтяжень нерухомого майна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.302-309.
38) Автомобіль та діяльність з його експлуатації як джерело підвищеної небезпеки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.309-316.
39) Відповідальність сторін за договором постачання теплової енергії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.317-324.
40) Вдосконалення законодавства України як необхідна складова ефективної державної політики у сфері протидії рейдерству // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.324-333.
41) Соціально-економічні передумови виникнення фермерського господарства в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.333-340.
42) До питання визначення кола відносин, які поряд з трудовими входять до предмета трудового права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.341-345.
43) Керівник органів та підрозділів державної податкової служби України: проблеми законотворення та праворозуміння // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.345-353.
44) Прокуратура в запобіганні злочинам проти трудових прав // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.354-358.
45) Поняття часу відпочинку працівників міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.358-363.
46) Особливості морально-правового виховання курсантів та слухачів вищих навчальних закладів МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.36-43.
47) Екологічна безпека як об’єкт забезпечення засобами контролю на державному кордоні України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.363-368.
48) Комп’ютерна залежність підлітків: соціологічні аспекти дослідження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.369-380.
49) Роль службового колективу при здійсненні кар’єри в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.380-385.
50) Особливості застосування методів дослідження трудової мотивації працівників ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.386-393.
51) Шаповал Р. В. Освітня діяльність в Україні: адміністративно-правове дослідження : монографія / Р. В. Шаповал. – Х. : Золота миля, 2011. – 347 с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.394-396.
52) Переяславська Рада і Слобожанщина // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.44-49.
53) Місцевий податковий апарат Російської імперії на українських землях у роки Першої світової війни // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.49-59.
54) Боротьба із загальнокримінальним бандитизмом як один із пріоритетних видів діяльності правоохоронних органів щодо протидії організованій злочинності у період НЕПу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.59-69.
55) Питання кадрового забезпечення органів радянської прокуратури в Західній Україні (1944 – поч. 50-х рр. ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.79-81.
56) До питання пошуку вихідних позицій розуміння категорії «система права» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.8-15.
57) Криміналістична профілактика злочинів: сутність та місце в теорії криміналістики // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.82-87.
58) Використання інноваційних технологій у попередженні злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.88-99.
59) Профілактика наркотизму як умова попередження професійних ризиків на виробництві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1 (52) .— С.99-106.
 
Пошук в електроному каталозі