1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .—
2) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .—
3) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .—
4) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .—
5) Напрямки удосконалення урядового бюджетного контролю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.105-113.
6) Поняття та зміст законності в діяльності органів податкової служби // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.114-120.
7) Особливості застосування принципу диспозитивності в адміністративному судочинстві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.12-18.
8) До проблеми розвитку державної політики України і інформаційній сфері // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.121-127.
9) Пріоритети законодавчого забезпечення інформаційних правовідносин в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.128-135.
10) Дотримання вимог нормопроектувальної техніки як чинник упорядкування інформаційних правовідносин в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.135-141.
11) До проблеми здійснення державного контролю за режимом доступу до відкритої інформації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.142-149.
12) Захищенність особи від негативного інформаційно-психологічного впливу як напрямок інформаційної безпеки України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.149-155.
13) До питань нормотворчості Національного банку України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.156-165.
14) Роль правової інформації і діяльності органів прокуратури // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.165-172.
15) Поділ та виділ нерухомого майна: теоретичні та практичні аспекти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.173-181.
16) Зміна черговості одержання права на спадкування за рішенням суду // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.182-189.
17) До питання підтвердження адвокатом своїх повноважень як представника у господарському процесі та забезпечення його добросовісності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.189-198.
18) Реалізація адміністративної процесуальної правосуб'єктності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.19-25.
19) Проблеми можливості пред'явлення віндикаційного позову як способу захисту прав власників бездокументарних акцій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.198-207.
20) Право на найменування органів внутрішніх справ як особисте немайнове право // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.216-222.
21) Щодо визначення правової природи справ про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.222-230.
22) Календарна обрядовість як чинник формування української ідеї трудового права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.231-238.
23) Посада як основа службової кар'єри // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.238-243.
24) Детермінанти виникнення ризиків професії у соціально-трудових відносинах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.243-250.
25) Стадії реєстраційного провадження органів державної виконавчої влади // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.25-33.
26) Деякі особливості оскарження нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.33-39.
27) Методи адміністративної діяльності міліції щодо реалізації законодавства про вибори та референдум // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.39-45.
28) Правові форми дозвільної діяльності у сфері забезпечення громадської безпеки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.45-52.
29) Завдання поліції (міліції) у юридичній поліцеїстиці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.52-60.
30) Гласність та відкритість судового процесу як гарантії доступу до правосуддя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.6-11.
31) Адміністративно-правове регулювання захисту прав та свобод неповнолітніх у діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.61-67.
32) Правовий статус прокуратури України: завдання , функції, повноваження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.67-75.
33) Пріоритетні функції і повноваження СБУ та їх співвідношення у взаємодії зі структурами громадського суспільства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.75-80.
34) Нормативно-правові основи організації та діяльності Державної митної служби України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.80-87.
35) Адміністративно-правові засади діяльності дипломатичних представництв іноземних держав в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.87-96.
36) Протидія професійній деформації персоналу пенітенціарної системи як невід'ємна складова процесу реформування Державної кримінально-виконавчої служби України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 2 .— С.96-104.
 
Пошук в електроному каталозі