1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .—
2) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .—
3) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .—
4) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .—
5) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .—
6) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .—
7) Правове регулювання служби в органах міського самоврядування Львова (друга половина XIX - початок XX століття) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.106-114.
8) Еволюція податку з доходу фізичних осіб у новітній час // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.115-120.
9) Аналіз системи методів кримінологічного процесу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.121-128.
10) Проблеми запобігання військовим злочинам // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.128-134.
11) Попередження крадіжок культурних цінностей підрозділами карного розшуку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.135-140.
12) Суперечливі питання визначення поняття та ознак співучасті теорії кримінального права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.141-151.
13) Форми ухилень від відбування покарання у виді громадських робіт // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.152-158.
14) Проблеми розмежування правовідносин, які виникають під час оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.159-167.
15) Правовий нігілізм: український досвід // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.16-22.
16) Структурні елементи у методиці розслідування окремих видів злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.168-175.
17) Криміналістична класифікація злочинів, що вчиняються в бюджетній сфері України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.175-180.
18) Профілактична діяльність слідчого у справах про хабарництво, вчинене в правоохоронній сфері // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.180-187.
19) Судовий контроль у ході кримінального переслідування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.188-197.
20) Генеза концепції трудового потенціалу: від ретроспективного тлумачення до сучасного розуміння // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.198-204.
21) Культурна ідентичність як проблема мультикультуралізму // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.204-211.
22) Нове дослідження державно-правових і самоврядних інститутів у Галичині у складі Польського Королівства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.212-215.
23) Установи довгострокового кредиту: історико-правовий аналіз 100 років по тому // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.215-217.
24) Специфіка професійної правосвідомості та правової культури працівників органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.22-28.
25) Щодо питання розмежування видів судової юрисдикції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.29-36.
26) Поняття процесуального представництва: проблеми дефініції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.37-44.
27) Теоретичні підходи до визначення системи правових гарантій діяльності місцевих державних адміністрацій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.45-53.
28) Суб'єкти права законодавчої ініціативи в зарубіжних країнах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.53-59.
29) Право в контекті методологічного виміру: аксіологічний аспект дослідження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.6-15.
30) Регламентація та реалізація принципу змагальності у досудовому провадженні (порівняльний аналіз законодавства України, держав-учасниць СНГ та держав - членів Ради Європи) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.60-69.
31) Становлення і розвиток владних інститутів Київської Русі в історіографії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.70-81.
32) Державне управління у сфері фінансів на українських землях у останній чверті XVIII ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.81-90.
33) Підсудність волосного суду за ст. 101 Загального положення про селян, які вийшли з кріпосної залежності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.91-98.
34) Надзвичайне законодавство Російської імперії в кінці XIX - на початку XX ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 4 (51). Ч. 1 .— С.99-105.
 
Пошук в електроному каталозі