1) Кримінологічна класифікація професійної злочинної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .—
2) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .—
3) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .—
4) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .—
5) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .—
6) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .—
7) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .—
8) Соціальна обумовленність кримінально-правової заборони безгосподарського використання земель // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.100-108.
9) Діференціація процедури кримінального провадження як чинник гуманізації кримінального судочинства України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.108-117.
10) Обхід закону як вид зловживання правом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.11-20.
11) Протидія загрозам громадській безпеці під час проведення Євро-2012: погляд на питання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.117-123.
12) Джерела інформації із забезпеченням судово-експертної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.124-130.
13) Удосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності органів виконавчої влади щодо охорони навколишнього середовища в умовах інтеграції України в Європейський Союз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.131-138.
14) Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції у сфері реалізації законодавства про вибори та референдум // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.139-146.
15) Поняття законності в адміністративній діяльності ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.146-155.
16) Сутність та особливості контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.155-161.
17) Правове регулювання відносин у сфері надання дозвільних послуг // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.162-167.
18) Нормативне забезпечення права громадян на зброю: сучасний стан та перспективи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.167-173.
19) Суб'єкти адміністративно-правового регулювання паспортно-візового режиму в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.174-181.
20) Суб'єкти надання адміністративних послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.181-139.
21) Поняття та система адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.190-198.
22) Нормативне регулювання адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі торговельної діяльності України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.199-204.
23) Роль нормативних (бланкетних) емоцій у психологічній теорії права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.20-29.
24) Громадські роботи як вид адміністративного стягнення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.205-210.
25) Правові стандарти ЄС у сфері регіонального розвитку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.211-220.
26) Суддівське самоврядування в Україні та шляхи підвищення його ефективності в умовах судово-правової реформи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.220-226.
27) Проблема реалізації повноважень Державного казначейства України щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.227-233.
28) Загальна характеристика форм та засобів ведення інформаційних війн в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.234-243.
29) Місце моралі та права в контексті вирішення корпоративних конфліктів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.244-251.
30) Деякі проблеми припинення договору перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.253-261.
31) Проблема суб’єктивного права на інформацію в цивільному праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.261-268.
32) Право відповідача на визнання позову: цивільний процесуальний аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.268-277.
33) Поняття та зміст адміністративних справ, що виникають з податкових відносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.277-286.
34) Загальнотеоретичні підходи до розуміння сфери дії трудового права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.287-292.
35) Основні напрями модернізації державного ладу в монархіях Арабського Сходу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.29-38.
36) Безпечні умови праці як визначальна складова концепції гідної праці: постановки проблеми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.292-300.
37) Локальні норми трудового права у сфері атестації працівників // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.300-308.
38) Правова регламентація процедур проходження служби в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.308-315.
39) Структура оплати праці працівників органів внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С. 315-324.
40) Дисциплінарне провадження щодо суддів: проблеми теорії і практики // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.324-331.
41) Проблеми самовільного зайняття земельної ділянки в контексті орендних відносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.331-337.
42) Зозуля І. В. Реформування системи органів внутрішніх справ України: реалії та перспективи : монографія / за ред. О. М. Бандурки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.338-340.
43) Музичук О. М. Контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні : монографія / О. М. Музичук. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 630 с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.340-342.
44) Роль правової доктрини у вітчизняній юридичній думці: історико-теоретичний аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.39-48.
45) Історична школа та історичність права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.48-54.
46) Історико-правовий аналіз виникнення та розвитку інституту умовно-дострокового звільнення від відбування покарання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.54-62.
47) Рішення Європейського суду з прав людини в правових системах України і Російської Федерації: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.6-11.
48) Наркозлочинність молоді в Україні та Німеччині: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.63-69.
49) Міжнародні заходи боротьби з дитячою порнографією в мережі Інтернет // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.69-76.
50) Проблеми діяльності сил оперативно-розшукової діяльності ОВС у сфері протидії злочинності на ґрунті етно-конфесійних суперечностей // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.77-86.
51) Щодо видів насильницьких злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3 (50) .— С.86-93.
 
Пошук в електроному каталозі