1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .—
2) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .—
3) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .—
4) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .—
5) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .—
6) Тактика судового слідства як напрямок розвитку криміналістичної тактики // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.107-114.
7) Кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти звільнення від відбування покарання з випробуванням // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.114-121.
8) Проблемні питання взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів при виявленні злочинів , вчинених організовними групами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.122-129.
9) Особливості предмета доказування у кримінальних справах про економічні злочини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.137-145.
10) Поняття, об'єкти та суб'єкти правового моніторингу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.14-23.
11) Особливості подолання протидії розслідуванню викрадень бюджетних коштів з боку службових осіб // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.146-153.
12) Поміщення особи до стаціонару медичного закладу для проведення судово-медичної експертизи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.153-157.
13) Зарубіжний досвід використання адміністративної процедури для профілактики злочинів у сфері службової діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.158-164.
14) Висновок експерта як доказ в адміністративному судочинстві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.164-171.
15) Суб'єкти, не наділені владними повноваженнями, в адміністративному судочинстві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.172-178.
16) Представництво в адміністративному судочинсті як форма захисту прав, свобод та інтересів громадян // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.178-183.
17) Деякі проблемні питання застосування судами законовства про порушення митних правил // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.183-190.
18) Про деякі питання кваліфікції злочинів, передбачених ст.191 КК України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.190-137.
19) Деякі проблемні питання відповідальності за корупційні адміністративні правопорушення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.190-195.
20) Поняття та види адміністративно-правових відносин, які виникають під час діяльності вищих навчальних закладів МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.195-202.
21) Сутність та напрямки організації діяльності Міністерства внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.202-210.
22) Види державного управління в державі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.211-218.
23) Правове та ораганізаційне забезпечення виконання рішень судів як складової процесу реалізації судової влад в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.218-226.
24) Якість державного регулювання в аграрному секторі та нові явища в загальній теорії держави і права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.227-229.
25) Правовий статус осіб, які мають право надавати правову допомогу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.23-29.
26) Людський капітал в умовах глобалізації економіки still human in the conditions of globalization of economy // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— C.230-238.
27) Адміністративні процедури проходження служби в органах внутрішніх справ: сутність та види // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.238-245.
28) Особливості вищих навчальних закладів України як об'єкта державного контролю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.246-252.
29) Дискусійні питання щодо запровадження Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.252-259.
30) Правові наслідки виконання правочину, який порушує публічний порядок // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.260-268.
31) До проблеми вимог, що ставляться до кандидатів на службу в органи внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.269-276.
32) Адаптація кредитно-модульної системи організації навчального процесу до заочної форми навчання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.277-285.
33) Заочне та дистанційне навчання: порівняльний аналіз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.286-292.
34) Щодо питання необхідності реформування системи освіти вищих навчальних закладів МВС України в умовах наближення до європейських стандартів якості освіти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.292-295.
35) Проблемні питання підготовки курсантів до занять з навчальної дисципліни Тактико-спеціальна підготовка" у вищих навчальних закладах системи МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.296-302.
36) Актуальні питання захисту суспільства від шкідливої інформації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.30-37.
37) Дослідження необхідності розрізнення курсантів МВС за курсами навчання за допомогою нарукавних знаків // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.302-306.
38) Семененко В. І. Історія України: прихована правда : Від козацьких часів до сьогодення / В. І. Семененко. – Х. : Школа, 2009. – 400 с., [12] арк. іл. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.307-309.
39) Обмежувальне законодавство у фері іноземного землеволодіння і землекористування в Російській державі під час Першої світової війни // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.38-49.
40) Драгоманов і Міхновський: діалог конституційно-правових концепцій самостійності України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.50-58.
41) Вплив історичних передумов на реалізацію кадрової політики АР Крим // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.59-66.
42) Становлення та організація страхування в епохи Античності та Середньовіччя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.66-74.
43) Фольклорні рефлексії моральних і правових понять і норм // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.7-14.
44) Поняття організації розслідування злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.75-79.
45) Про протидію виявленню економічних злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.80-86.
46) Типологія серійних сексуальних злочинців: "ситуативний", "сексульний маніяк", "силовик" // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.86-97.
47) Концепція правоохоронних органів України у сфері протидії рейдерству // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47) .— С.97-106.
 
Пошук в електроному каталозі