1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .—
2) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .—
3) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .—
4) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .—
5) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .—
6) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .—
7) Кримінально-процесуальний статус слідчого як суб'єкта застосування норм права в процесі надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.108-113.
8) Проблеми визначення розміру матеріальної шкоди при розслідуванні наруги над могилою // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.113-117.
9) Рецепція поліцейського права: проблеми та перспективи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.118-126.
10) Сутність та особливості парламентського контролю за діяльністю міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.126-134.
11) Специфіка укладання договорів між Європейським Союзом та третіми країнами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.13-21.
12) Компетенція органів внутрішніх справ щодо протидії корупції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.135-144.
13) Предмет і завдання дозвільного провадження в системі забезпечення громадської безпеки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.144-153.
14) Особливості реалізації процесуальних прав і законних інтересів сторін в адміністративному процесі на стадії підготовчого провадження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.153-160.
15) Уточнення термінології, яка використовується під час забезпечення законності і дисципліни в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.160-166.
16) Система принципів адміністративного процесу України та проблеми їх класифікації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.166-174.
17) Особа порушника в адміністративних проступках // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.175-180.
18) Визначення поняття адміністративно-правового статусу судової міліції в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.181-188.
19) Актуальні проблеми законодавчого регулювання обігу спеціальних засобів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.188-194.
20) Контроль та нагляд у сфері телекомунікацій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.194-201.
21) Особливості застосування принципу розподілу державної влади у змішаних республіках // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.202-209.
22) Зміст економічного потенціалу держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.209-219.
23) Юридична сила рішень Органу з вирішення спорів СОТ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.21-25.
24) Конституційний контроль за забезпеченням прав і свобод людини як необхідна передумова стабільності конституційного ладу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.219-228.
25) Організаційно-правові аспекти наукового та кадрового забезпечення лісової галузі України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.228-235.
26) Закон України «Про акціонерні товариства»: позитивні та проблемні аспекти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.236-243.
27) Класифікація договорів з надання фінансових послуг // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.243-249.
28) Юридичні особи публічного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.249-256.
29) Організація та проведення референдумів у Швейцарії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.25-29.
30) Зміст суб’єктивного права «sui generis» на неоригінальну компіляцію даних (базу даних) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.256-265.
31) Проблемні аспекти самостійної реалізації активів, що перебувають у податковій заставі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.265-274.
32) Випробування при прийнятті на службу до правоохоронних органів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.275-280.
33) Окремі питання вдосконалення норм земельного законодавства стосовно припинення прав на землю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.280-286.
34) Правові аспекти управління в галузі використання водних ресурсів Дніпровського басейну України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.286-291.
35) Дистанційне навчання як нова форма навчання працівників органів внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.292-298.
36) Тьютор як новий вид викладача у системі вищої освіти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.298-304.
37) Сучасна російська історіографія діяльності Сталіна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.30-37.
38) Підвищення боєздатності працівників міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.304-308.
39) Системно-синергетичний підхід до досліджень глобалізаційних процесів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.309-317.
40) Соціологічні аспекти дослідження гендерного паритету в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.318-326.
41) Вплив суїциду на діяльність ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.326-334.
42) Номофілаки античних полісів та синдики генуезьких колоній у Північному Причорномор’ї: історико-компаративне дослідження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.37-44.
43) Правові основи взаємодії органів прокуратури та поліції в українських губерніях Російської імперії у другій половині XIX – на початку XX ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.45-53.
44) Поняття промислу у науці кримінального права (теоретичні аспекти та напрями подальшого дослідження) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.54-63.
45) Забезпечення реалізації конституційного права громадян на освіту в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.6-12.
46) Кримінально-правова характеристика об’єкта злочину, передбаченого частиною 2 статті 202 КК України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.63-71.
47) Порушення таємниці кореспонденції (коментар до статті 163 КК України) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.71-79.
48) Поняття санкцій у кримінальному праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.79-84.
49) Розбудова антилегалізаційної системи в республіці Казахстан (організаційно-правові аспекти) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.84-92.
50) Про виявлення економічних злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.93-99.
51) Правове регулювання діяльності Військової служби правопорядку у Збройних Силах України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1 (48) .— С.99-107.
 
Пошук в електроному каталозі