1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .—
2) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .—
3) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .—
4) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .—
5) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .—
6) До уваги авторів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .—
7) Організація системи контролю в територіальних органах внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.105-111.
8) Порядок вирішення питань, пов'язаних із громадянством, як різновид юридичного процесу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.111-120.
9) Позовна заява як вид звернення громадян до адміністративного суду // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.120-127.
10) Деякі питання реалізації принципу диспозитивності в адміністративному суді першої інстанції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.127-137.
11) Конституційна реформа Європейського Союзу за Лісабонським договором. Основні положення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.13-22.
12) Щодо перегляду юрисдикційних адміністративних актів в адміністративному порядку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.137-144.
13) Дозвільні послуги у сфері екологічної безпеки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.144-152.
14) Комплектування особового складу Військової служби правопорядку у Збройних Силах України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.152-160(10 назв.).
15) Форми судового управління як умова організаційно-правового забезпечення функціонування судової системи України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.161-168.
16) Інституалізація дострокового припинення повноважень вищих посадових осіб України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.168-177.
17) Загальноправові засади реформування публічної адміністрації в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.177-185.
18) Об’єктивне та суб’єктивне цивільне право // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.186-192.
19) Оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами з мотивів застосування судом (судами) касаційної інстанції одного й того самого положення закону // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.192-199.
20) Юридична відповідальність працівників органів внутрішніх справ за порушення вимог проходження служби // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.196-303.
21) Спадкування права на вклад у банку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.199-207.
22) Цивільно-правові засоби захисту права власності політичних партій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.207-213.
23) Проблеми гармонізації охорони прав на бази даних (у контексті європейської інтеграції країн Центрально-Східної Європи) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.213-219.
24) До проблеми регулювання «неналежної» реклами в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.219-228.
25) Цивільно-правова відповідальність за порушення сторонами умов договору постачання енергетичних ресурсів через приєднану мережу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.228-234.
26) Виникнення і розвиток податку з доходів фізичних осіб до Першої світової війни // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.23-30.
27) До проблеми подільності будинків // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.235-241.
28) Основні положення здійснення права на прийняття спадку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.241-246.
29) Правомірність валютних кредитів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.246-251.
30) Посвідчення заповітів начальниками пошукових або інших експедицій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.251-255.
31) Право на ділову репутацію ОВС як особисте немайнове право // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.256-264.
32) Мобінг у трудових (службово-трудових) відносинах: до постновки проблеми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.265-273.
33) Сучасні проблеми застосування принципу соціального партнерства й договірного встановлення умов праці під час регулювання службово-трудових відносин працівників ОВС та шляхи їх розв’язання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.273-282.
34) До проблеми вдосконалення національного законодавства з питань припинення правоохоронної служби // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.282-289.
35) Процедура стимулювання державно-службової діяльності працівників органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.289-296.
36) Місце права екологічної безпеки в системі екологічного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.304-308.
37) Деякі аспекти правового регулювання становлення і розвитку вищої освіти в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.309-315.
38) Релізація міжнародних критеріїв обмеження конституційних прав людини у кримінальному процесі України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.31-41.
39) Виділення рівнів загроз, які впливають на зміни в оперативній обстановці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.41-51.
40) Психолого-криміналістичний портрет невідомого злочинця: проблемні питання скланання і використання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.51-57.
41) Щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на ринку цінних паперів і фондовому ринку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.57-65.
42) До визначення змісту поняття «культура» як об’єкта адміністративно-правового забезпечення культурної функції держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.6-13.
43) Криміналістична характеристика хабарництва у сфері правоохоронної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.66-72.
44) Особливості проведення огляду предметів порнографічного характеру // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.73-82.
45) Відомче регулювання міжнародного співробітництва в розслідуванні злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.82-90.
46) Принципи взаємодії персоналу органів внутрішніх справ з населенням // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.91-98.
47) Види і форми контролю за діяльністю міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2 (49) .— С.98-105.
 
Пошук в електроному каталозі