1) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .—
2) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .—
3) Пономаренко Г. О. Адміністративна юстиція в Україні : навч. посіб. / Г. О. Пономаренко, А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник ; за заг. ред. А. Т. Комзюка. – К. : Прецедент, 2009. – 198 с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .—
4) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .—
5) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .—
6) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .—
7) Адміністративно-правовий статус суб'єктів державного контролю у сфері будівництва // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.104-109.
8) Суб'єкти провадження у справах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.110-116.
9) Теорія і практика демократичної держави: рефлексії Карла Поппера // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.117-131.
10) Щодо сучасного розуміння сутності та особливостей державного управління в державі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.131-138.
11) Проблеми законодавчого закріплення поняття "правоохоронні органи" // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.139-146.
12) Центральні органи виконавчої влади у системі суб'єктів забезпечення євроінтеграційних процесів в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.146-155.
13) Детермінанти правового нігілізму: загальна характеристика // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.15-24.
14) Організаційно-правові особливості урахування політичних стратегій у процесі державного управління сферою охорони здоров'я в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.155-162.
15) Роль органів виконавчої влади в забезпеченні національної безпеки України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.162-170.
16) Проблеми локальної нормативно-правової регламентації місцевих ініціатив ( на матеріалах М.Одеси) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.170-176.
17) До питання про конституційне закріплення форм власності в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.176-186.
18) Значні правочини акціонерного товариства (порівняльно-правова характеристика) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.187-197.
19) Зовнішні запозичення місцевих органів влади // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.196-202.
20) Право власності об'єднань громадян // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.203-207.
21) Відмова від прийняття спадщини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.207-212.
22) Розсуд щодо оцінки преюдиціальних обставин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.212-218.
23) Особи віком до 18 років як важлива складова трудових ресурсів країни // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.219-225.
24) Особливості трудової функції працівників, які обслуговують грошові, товарні або культурні цінності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.226-232.
25) Поняття примусу у трудовому праві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.232-238.
26) Про поняття аграрних правовідносин та їх поділ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.239-245.
27) Зміст конституційного права особи на недоторканність житла // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.24-33.
28) Чинники структуризації сучасних суспільств: від теоретичного осмислення до української практики // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.246-254.
29) Роль студентської самоосвіти в контексті Болонського процесу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.255-260.
30) Соціальні технології у структурі соціологічного знання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.260-265.
31) Профілактика стигматизації як фактор попередження девіантної поведінки підлітків // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.266-271.
32) Теоретико-методологічні засади використання показника "рівень корумпованості" у моніторингу діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.271-280.
33) Закон у системі права Російської імперії (термін, поняття, категорія) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.34-42.
34) Розробка концепції економічного розвитку у перші роки радянської модернізації (кінець 20-х р.р. ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.43-49.
35) Форми нормативно-правових актів Російської імперії ХIХ на початку ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.49-54.
36) Щодо гіпнозу як способу вчинення злочину (кримінально-правовий та кримінологічний аспект) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.54-63.
37) Поняття та особливості освітніх послуг, які надаються державними вищими навчальними закладами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.6-15.
38) Про співвідношення професійної злочинності з організованою та рецидивної злочинністю (кримінологічний аспект) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.63-69.
39) Зміст доказової діяльності слідчого ОВС у частині кримінального переслідування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.70-77.
40) Чи має бути у слідчого можливість оскарження рішень судді, постановлених у порядку судового контролю на досудовому слідстві? // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.77-82.
41) Правові підстави проведення візуального спостереження в Україні та зарубіжних країнах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.83-89.
42) Проблеми застосування заміни невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням у період виконання-відбування покарання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.90-96.
43) Повноваження суб'єктів громадського контролю у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46) .— С.97-104.
 
Пошук в електроному каталозі