1) Литвинов О. М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні : монографія / Литвинов О. М. – Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 446 с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .—
2) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .—
3) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .—
4) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .—
5) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .—
6) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .—
7) Зміст адміністративної діяльності ОВС щодо охорони права власності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 106-110.
8) Загальнотеоретичні проблеми стадійності адміністративних проваджень у справах реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 111-115.
9) Правовий режим дозвільної діяльності ДАІ МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 115-121.
10) Статус Державної служби охорони при МВС України як носія функцій і повноважень міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 121-130.
11) Влада Автономної Республіки Крим як окремий вид публічної влади // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 131-137.
12) Регламентація права на місцеву ініціативу у статутах територіальних громад // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 137-143.
13) Нульові поняття у чинному законодавстві України: логіко-семантичний аналіз // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 14-22.
14) Система органів управління закордонними справами України (загальні підходи) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 144-151.
15) Участь громадськості у правотворчому забезпеченні реалізації культурної функції держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 152-159.
16) Правове забезпечення державного контролю у сфері будівництва // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 159-166.
17) Проблеми організаційно-правового забезпечення бюджетного контролю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 167-173.
18) Суб'єкти управління у сфері поводження з історичними та культурними цінностями: система та повноваження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 174-180.
19) Сутність відповідальності учасників акціонерних правовідносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 181-187.
20) Цивільно-правова відповідальність за порушення сторонами умов договору // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 188-194.
21) Договір випробування автомобіля // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 194-201.
22) Відставка службовців правроохоронних органів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 202-207.
23) Гарантії та види трудових прав жінок при прийнятті на службу в ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 207-213.
24) Анкетне опитування як метод соціологічного дослідження: особливості розгляду в аудиторії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 214-219.
25) До питання релятивізму девіантної поведінки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 219-223.
26) До проблеми визначення сутності Європейського Союзу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 22-28.
27) Сучасні альтернативні форми шлюбу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 223-230.
28) Професійна деформація як соціальне явище: теоретичні аспекти дослідження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 230-235.
29) Теоретико-методологічні підходи до аналізу формування соціальної компетентності у процесі професійної підготовки фахівця // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 235-240.
30) Право на захист як елемент правоохоронного правовідношення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 29-35.
31) Загальнотеоретична характеристика корупції як соціального і правового явища // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 36-41.
32) Поняття та види загальних принципів інформаційного права України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 41-48.
33) Законність у теорії адміністративного права та практиці державного управління в 20-х рр. ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 49-54.
34) Діяльність Рад України в умовах посилення сталінського тоталітарного режиму (середина 30-х рр. ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 55-59.
35) Діяльність відомчих вищих навчальних закладів щодо реалізації кадрової політики МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 6-13.
36) Етапи становлення та розвитку інституту спадкування нерухомого майна в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 60-67.
37) Злочини ненависті: аналіз поняття та проблеми виявлення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 68-74.
38) Проблемні питання діяльності органів внутрішніх справ щодо нейтралізації дезінформаційних повідомлень, які дестабілізують громадський порядок та безпеку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 74-82.
39) Відомості про осіб, яким заподіяно тілесне ушкодження, як елемент оперативно-розшукової характеристики злочинів про умисне заподіяння тілесних ушкоджень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 83-89.
40) Уточнення основного завдання адміністративного судочинства як вимога сьогодення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 90-97.
41) Щодо визначення правового статусу митного перевізника // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Випуск 45 .— С. 98-106.
 
Пошук в електроному каталозі