1) Цивільне право України України. У двох частинах. Частина I. Підручник / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Шишки Р. Б. та канд. юрид. наук, доц. Кройтора В. А. – Х.: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 516 с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .—
2) Прилипко С. М., Ярошенко О. М. Трудове право України. – Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2008. – 664 с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .—
3) Наталя Яковенко. Вступ до історії. – Київ: «Часопис» «Критика», 2007. – 375 с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .—
4) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .—
5) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .—
6) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .—
7) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .—
8) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .—
9) Критерії та показники якості, що висуваються до кримінально-виконавчого законодавства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.102-106.
10) Складові компоненти забезпечення прав та свобод людини в досудових стадіях кримінального процесу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.106-115.
11) Судово-балістична експертиза на місці події // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.115-120.
12) Освідування як самостійна слідча дія з ознаками кримінально-процесуального примусу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.121-127.
13) Окремі питання розширення судового контролю на досудовому слідстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.128-131.
14) Використання судових експертиз для встановлення суб'єктивної сторони злочину // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.132-137.
15) Деякі питання участі прокурора в адміністративному судочинстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.138-145.
16) Реформа адміністративного права та євроінтеграційні процеси: вихідні позиції, завдання та перспективи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.146-150.
17) Визначення та особливості структури процесуальних норм права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.15-19.
18) Обставини, що не потребують доказування в адміністративному судочинстві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.151-158.
19) Проблеми визначення узагальненого поняття «зброя» як предмета адміністративного делікту // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.158-165.
20) Принципи діяльності чергової служби ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.165-172.
21) Правовий захист працівників міліції: поняття, форми, правова регламентація // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.172-181.
22) Окремі питання доказування в адміністративному судочинстві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.181-186.
23) Суб'єкти застосування адміністративно-правових засобів протидії правопорушенням у сфері телекомунікацій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.186-192.
24) Внутрівідомча координація правоохоронної діяльності в ОВС: теоретичні та правові проблеми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.19-25.
25) Процесуальні акти-документи з адміністративних справ в апеляційному провадженні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.192-199.
26) Особливості вищих навчальних закладів МВС України як суб'єктів адміністративного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.199-204.
27) Щодо сутності обов'язку добросовісного користування процесуальними правами в адміністративному судочинстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.204-210.
28) Адміністративно-правові наслідки запровадження надзвичайних адміністративно-правових режимів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.211-218.
29) Про систематизацію повноважень органів місцевого самоврядування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.218-223.
30) Дозвільна діяльність у сфері використання ядерної енергії як один із способів забезпечення екологічної безпеки: проблеми правового регулювання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.223-228.
31) Поняття та структура адміністративно-правового статусу Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.229-234.
32) Повноваження Антимонопольного комітету України щодо захисту і підтримки добросовісної конкуренції (організаційно-правовий аспект) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.235-241.
33) Правове регулювання статусу біженців в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.241-248.
34) Історичний розвиток інституту конкурсного заміщення посад державних службовців // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.248-254.
35) Характеристика окремих видів державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.254-261.
36) Засади правового спілкування у Загальній декларації прав людини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.26-30.
37) Фінансовий моніторинг як гарантія економічної безпеки держави: зарубіжний та вітчизняний досвід // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.261-267.
38) Особливості цивільної правосуб'єктності за римським правом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.268-272.
39) Оплатність договору оренди майна державних підприємств // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.272-278.
40) Місце та значення звичаю у сучасному цивільному праві (аналіз законодавства) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.278-282.
41) Кваліфікація «лікарської помилки» як правової категорії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.283-289.
42) Строки реалізації права на прийняття спадщини та спадкова трансмісія як особливий випадок набуття спадщини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.290-295.
43) Істотні умови та форма договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.295-301.
44) Конституційні засади припинення прав громадян щодо природних об`єктів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— C.30-35.
45) Правомірна ліквідація активів агропромислового комплексу, що перебувають у податковій заставі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.302-307.
46) Щодо доцільності застосування контракту в органах внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.308-313.
47) Соціально-правовий захист жінок-працівників органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.313-320.
48) Про правове регулювання земельних відносин у сільськогосподарських підприємствах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.320-324.
49) Про правове регулювання членства в сільськогосподарських підприємствах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.324-329.
50) Особливості організації криміналістичної підготовки слідчих органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.330-335.
51) Перспективи впровадження дистанційного навчання у навчальний процес ВНЗ МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.335-340.
52) Соціальні уявлення про міліцію та довіра до неї: результати регіонального моніторингу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.341-351.
53) Правове регулювання порядку перетинання кордонів країн Шенгенської зони (не) громадянами ЄС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.35-42.
54) Соціальна та професійна ідентичність працівників органів внутрішніх справ: соціологічний вимір // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.352-356.
55) Соціальний капітал у процесах розвитку та функціонування громадянського суспільства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.356-361.
56) Проблема безпеки в соціальному просторі інтернет-комунікацій: веб-сайт як джерело інформаційної небезпеки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.361-368.
57) Кримінальна відповідальність юридичних осіб у законодавствах країн ЄС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.43-53.
58) Організаційні, правові та практичні заходи Міністерства внутрішніх справ Російської імперії щодо охорони права власності на землю у пореформений період (друга пол. XIX ст.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.54-58.
59) Кримінально-правова характеристика організованих форм злочинності наприкінці 1920-х рр. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.58-63.
60) Органи внутрішніх справ УСРР у боротьбі з фінансовими правопорушеннями в період непу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.63-71.
61) Рівне представництво статей у представницьких органах влади і проблеми та шляхи їх виділення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.71-79.
62) Механізм забезпечення прав і свобод громадянина та його структура // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.8-14.
63) Расизм та ксенофобія як нове фонове явище злочинності в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.80-83.
64) Контроль за корупцією: сучасний стан теоретичної розробки та практика реалізації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.84-90.
65) Зміст функції кримінального переслідування у кримінальному процесі України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.90-95.
66) Інформаційна безпека України: поняття та загрози // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 43 .— С.95-102.
 
Пошук в електроному каталозі