1) Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні: Монографія. – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 446 с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .—
2) Марцеляк О. В. Вибори народних депутатів України: історія, теорія, практика: Навчальний посібник. – Х.: «Прометей-Прес», 2008. – 636 с. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .—
3) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .—
4) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .—
5) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .—
6) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .—
7) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .—
8) Деякі аспекти кадрового забезпечення Королівської канадської кінної поліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 102-108.
9) Формалізм як підстава реформування досудового провадження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 109-114.
10) Тактичні особливості отримання оперативно-розшукової інформації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 114-122.
11) Особливості об'єктивної сторони кримінально караного самовільного зайняття земельної ділянки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 122-128.
12) Щодо розбудови концепції організаційно-правового забезпечення боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 128-133.
13) Способи порушення авторського та суміжного прав як елемент криміналістичної характеристики злочинних порушень авторського та суміжного прав // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 133-140.
14) Соціальні та психологічні проблеми, які впливають на розгляд справ про доведення до самогубства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 140-145.
15) Пізнавальні процесуальні засоби діяльності у досудовому провадженні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 145-152.
16) Система принципів цивільного процесуального права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 15-22.
17) Служба в органах місцевого самоврядування як самостійний вид публічної служби // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 153-157.
18) Вимоги до професійної підготовки та діяльності персоналу ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 158-166.
19) Деякі питання експертизи законопроектів в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 166-171.
20) Кадрове забезпечення діяльності органів правосуддя як зовнішньо-організаційний напрямок діяльності Державної судової адміністрації України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 171-178.
21) Щодо розуміння змісту категорії «система адміністративного законодавства» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 179-187.
22) До питання про забезпечення прав платників податків в адміністративній діяльності органів Державної податкової служби // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 187-194.
23) Щодо адміністративно-правових повноважень Державного комітету фінансового моніторингу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 194-200.
24) Адміністративні процедури, пов'язані із контрольно-наглядовою діяльністю органів місцевого самоврядування в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 200-207.
25) Поняття та особливості адміністративно-правових засобів протидії правопорушенням у галузі фінансів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 207-213.
26) Види та склад адміністративних правопорушень у сфері телекомунікацій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 213-218.
27) Полювання: витоки нормативного визначення та його зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 218-222.
28) Правова природа захисту давнісного володіння у цивільному праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 223-227.
29) Детермінізм обмежень майнових прав фізичних осіб у правовій державі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 227-233.
30) Забезпечення безпеки потерпілих і свідків у діяльності Міжнародного кримінального суду // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 23-28.
31) Особливості судового розгляду справ про стягнення аліментів на дітей // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 233-239.
32) Історико-теоретичні аспекти розвитку права на ім'я // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 239-245.
33) Предмет договору андеррайтингу в доктрині цивільного права України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 246-252.
34) Правове регулювання депозитних операцій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 253-259.
35) Проблеми удосконалення викладання сучасної економічної теорії на основі інноваційних технологій навчання в контексті Болонського процесу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 259-268.
36) Свобода договору та публічний порядок при вчиненні правочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 268-274.
37) Проблеми організації та функціонування страхового ринку в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 275-283.
38) Щодо розуміння поняття «митна справа» // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 28-34.
39) Предмет договору як його істотна умова: теоретичний аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 283-288.
40) Самозахист соціально-економічних прав // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 289-293.
41) Сутність та види юридичних гарантій, які передбачені для працівників органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 294-300.
42) Шляхи вдосконалення законодавства про спеціальне пенсійне забезпечення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 301-306.
43) Гарантії захисту прав громадян України, які працюють за кордоном // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 306-310.
44) Проблеми безпеки функціонування Інтернету в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 311-318.
45) Особистість як діалектична взаємодія соціального та індивідуального // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 318-326.
46) Право і фольклор: регулятивні норми і форми соціального взаємозв'язку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 326-332.
47) Правотворче забезпечення реалізації культурної функції держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 34-40.
48) До визначення поняття «зайнятість» у сучасних умовах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 40-46.
49) Ратифікація та імплементація міжнародно-правових норм у національне законодавство: сутність, значення, доцільність // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 46-51.
50) Відомча правотворчість органів внутрішніх справ: загальнотеоретична характеристика // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 52-57.
51) Поняття, роль, проблеми та перспективи розвитку аграрного законодавства України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 58-63.
52) Поняття та кваліфікація релігійних організацій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 63-69.
53) Актуальні питання удосконалення управління внутрішніми справами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 7-14.
54) Операції ООН з підтримання миру: усунення двозначностей // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 70-76.
55) Місце і значення взаємозв'язку правових категорій «податковий обов'язок» і «податкове зобов'язання» для забезпечення ефективності податкових правовідносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 76-82.
56) Організація інституту військового духовенства армії Української Народної Республіки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 83-88.
57) Українська радянська держава 20–30-х років: організація вищої військової освіти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 88-94.
58) Теоретичні аспекти правовідносин політичних партій та громадян України як суб'єктів політичної системи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 42 .— С. 94-102.
 
Пошук в електроному каталозі