1) Правове спілкування: визначення і специфічні ознаки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .—
2) Апологія Сталіна і сталінізму (нотатки з приводу двотомника Юрія Ємельянова «Сталін») // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .—
3) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .—
4) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .—
5) На книжкову полицю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .—
6) Новини наукового життя // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .—
7) Наші автори // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .—
8) Тактичні операції при розслідуванні злочинів, учинених організованими групами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.103-111.
9) Застосування зарубіжного досвіду для удосконалення правової регламентації кримінального покарання у вигляді арешту в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.111-119.
10) Розкриття злочинів у системі соціально-правового механізму протидії злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.120-125.
11) Про методику встановлення підозрюваного при розслідуванні вбивств минулих років // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.125-132.
12) Щодо визначення поняття «військовополонені» у злочині, передбаченому ст. 438 КК України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.133-138.
13) Рішення слідчого про притягнення особи як обвинуваченого // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.138-142.
14) Теоретичні та прикладні засади проведення огляду місця події у слідчій практиці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.142-150.
15) Оперативно-розшукова інформація як підстава прийняття рішень у кримінальній справі про незаконний обіг наркотиків // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.150-155.
16) Кримінально-правова характеристика примусу та примушування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.156-165.
17) Кримінально-правова характеристика предмета злочину - порушення порядку заняття фінансовою діяльністю (за ч. 2 ст. 202 КК України) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.165-171.
18) Деякі питання попередження та припинення паніки під час масових заходів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.172-178.
19) Характеристика ознак об'єктивної сторони у складі порушень порядку здійснення операцій з металобрухтом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.178-187.
20) Основні принципи здійснення миротворчої діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.18-26.
21) Умови та підстави застосування заходів кримінально-процесуального примусу в кримінальному судочинстві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.187-193.
22) Повноваження Державної судової адміністрації України: питання сьогодення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.194-201.
23) Зустрічна звірка: організаційно-правові засади // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.201-204.
24) Щодо визначення правового статусу державних службовців // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.205-209.
25) Договірна взаємодія правоохоронних органів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.210-214.
26) Місцеві податки і збори: стан та передумови правового регулювання в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.214-220.
27) Теоретичні аспекти визначення податкової системи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.220-225.
28) Бюджет місцевого самоврядування як фінансово-правова категорія // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.226-230.
29) До питання про становлення концепції системи суб'єктів публічного управління у теорії адміністративного права на початку XX ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.231-238.
30) Деякі проблеми реалізації права громадян на доступ до інформації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.238-242.
31) Види кореспондуючих прав і обов'язків громадянина та працівника міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.242-249.
32) Роль Державної автомобільної інспекції у забезпеченні безпеки громадян України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.249-255.
33) Місце об'єктів незавершеного будівництва у приватизаційних відносинах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.255-262.
34) Права і свободи осіб з психічними розладами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.26-31.
35) Співвідношення актів цивільного законодавства та договору // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.263-269.
36) Щодо правової кваліфікації інформованої згоди пацієнта на медичне втручання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.269-276.
37) Співвідношення істотних умов договору з іншими договірними умовами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.277-284.
38) Становлення заповідальних розпоряджень у римському приватному праві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.284-290.
39) Укладення договору поставки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.290-296.
40) Характеристика правової природи впливу міжнародних трудових стандартів на національне законодавство // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.297-302.
41) Окремі питання розірвання трудового договору у випадку змін в організації виробництва і праці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.302-306.
42) Роль цивільно-правової відповідальності в забезпеченні екологічної безпеки автомобільного транспорту // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.307-312.
43) Інформаційний суверенітет у системі суміжних юридичних категорій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.31-39.
44) Трудова функція та аспекти її актуальності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.312-318.
45) Диференціація пенсійного забезпечення стосовно працівників, що працюють на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.319-322.
46) Кадрова політика в органах досудового слідства МВС України: сутність та загальна характеристика // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.323-329.
47) Право на охорону праці як складова права на працю та одне з невід'ємних прав людини і громадянина // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.329-336.
48) Форми організації навчального процесу за дистанційною формою навчання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.337-341.
49) Удосконалення кадрової роботи із вивчення матеріально-побутового стану та морально-психологічного клімату у родинах працівників та курсантів ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.342-348.
50) Правові основи функціонування Інтернету в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.349-354.
51) Правовий режим власності в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.39-45.
52) Щодо поняття юридичної еліти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.45-53.
53) Сучасні стандарти дотримання прав людини в правоохоронній діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.53-58.
54) Деякі аспекти процедури міжнародного захисту прав жінок на звернення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.58-67.
55) Відшкодування шкоди, завданої особі незаконними діями правоохоронних органів, як прояв забезпечення прав та свобод людини // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.67-72.
56) Сутність та особливості адміністративно-політичної діяльності як об'єкта державного управління // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.7-17.
57) Радянсько-румунський територіальний спір у роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. та його попереднє врегулювання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.73-82.
58) Суверенітет як провідна ознака державної влади (за матеріалами досліджень Ф.В. Тарановського) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.82-89.
59) Спроби визначення компетенції вищої виконавчої влади у конституційних актах УНР: цікавий досвід чи важка спадщина? // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.90-96.
60) Основні аспекти концепції правової держави у працях академика М.І. Палієнка // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Випуск 40 .— С.96-102.
 
Пошук в електроному каталозі