1) Національне центральне бюро Інтерполу в Україні: мета та основні напрямки діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .—
2) Визначення корупції та використання засобів і методів ОРД в кримінологічних дослідженнях корупційної злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .—
3) Щодо формулювання дефініції корінного народу у міжнародному та національному праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .—
4) Участь органів внутрішніх справ у цивільних правовідносинах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .—
5) Місце договору охорони фізичної особи у системі правового забезпечення недоторканності особистих немайнових прав // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .—
6) Агенти та принципали як суб’єкти комерційної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .—
7) Правова природа відносин з участю суб’єкта, що організовує торгівлю на ринку // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .—
8) Створення управлінської бухгалтерії на підприємстві в період розвитку ринкових відносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .—
9) Цивільно-правова природа банківських платіжних карток // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .—
10) Проблеми обчислення, повернення та звільнення від сплати державного мита при розгляді цивільної справи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .—
11) Актуальні проблеми договору оренди земельних ділянок // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .—
12) Загальні питання укладення договору оренди транспортних засобів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .—
13) Досвід регулювання діяльності кооперативів в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .—
14) Договір щодо надання оплатних медичних послуг в умовах реформування галузі охорони здоров’я // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .—
15) Проблеми становлення трудових відносин, пов’язаних із вирішенням колективних трудових спорів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .—
16) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .—
17) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .—
18) Очна ставка як інформаційний процес // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.102-105.
19) Комплексне дослідження матеріальних слідів для одержання розшукової інформації про злочинця // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.106-109.
20) Історико-правовий огляд діяльності Інтерполу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.11-16.
21) Об’єкт незаконної торгівлі людьми та місце цього складу злочину в структурі Особливої частини Кримінального кодексу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.110-114.
22) Правова інформація в діяльності міліції щодо застосування заходів адміністративного примусу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.114-118.
23) Система адміністративних стягнень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.118-121.
24) Сучасні проблеми стягнення адміністративного штрафу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.121-125.
25) Особливості порушення кримінальних справ по злочинам, скоєним із використанням ЕОМ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.125-128.
26) Зв’язок розкрадань майна з іншими злочинами у сфері підприємництва як елемент їх криміналістичної характеристики // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.128-132.
27) Особливості організації розслідування злочинів, пов`язаних з порушеннями бюджетного законодавства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.132-136.
28) Деякі проблеми участі захисника у кримінальному процесі // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.136-141.
29) Цілі застосування умовного засудження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.141-145.
30) Актуальні проблеми безпеки засуджених в пенітенціарних установах України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.145-149.
31) Адміністративно-правовий статус працівника міліції: сутність та структура // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.149-153.
32) Проблеми кримінальної відповідальності за земельні правопорушення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.153-158.
33) Загальні правила обчислення строків в кримінальному судочинстві взагалі, зокрема, на досудовому слідстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.158-163.
34) Суспільна небезпека незаконної діяльності в сфері трасплантології // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.16-21.
35) Проблеми кількісного аналізу наркотиків і кримінально-правова кваліфікація злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.164-168.
36) Суб’єкти застосування спеціальних знань в кримінальному судочинстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.169-173.
37) Відмежування співвиконавства від пособництва при вчиненні розкрадань // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.173-178.
38) Предмет приховання валютної виручки: питання удосконалення кримінального законодавства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.179-182.
39) Правничі терміни «контроль» і «нагляд» як об’єкт уніфікації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.182-185.
40) Дізнання в кримінальному процесі України: становлення і розвиток // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.185-187
41) Інтеграційні процеси в Європі: зближення джерел кримінального права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.188-192.
42) Про уточнення термінології, яка використовується у кримінальному та кримінально-процесуальному кодексах стосовно злочинів, пов’язаних із пожежами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.192-195.
43) Правова природа активів про введення надзвичайних спеціальних адміністративно-правових режимів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.196-198.
44) Цивільно-правові проблеми, що виникають в діяльності місцевої міліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.198-214.
45) Етапи діяльності органів внутрішніх справ в умовах радіаційної небезпеки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.209-213.
46) Національне центральне бюро Інтерполу в Україні: мета та основні напрямки діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.21-25.
47) Нормативно-правові підстави прийняття рішень в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.213-217.
48) Наставництво в управлінні органами внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.214-209.
49) Фактори, які обумовлюють необхідність розвитку чергових частин і підвищення ефективності їх роботи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.218-222.
50) Контрольна влада: світ і Україна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.223-228.
51) Щодо формування дефініції корінного народу у міжнародному та національному праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.228-230.
52) Правовий статус виконавців в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.230-234.
53) Щодо цивільно-правового статусу іноземних громадян в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.234-237.
54) Загальні засади інституціалізації політичних партій в зарубіжних країнах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.238-242.
55) Загальна характеристика інформації з обмеженим доступом в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.242-246.
56) Цільове призачення та специфіка діяльності з паблік рілейшнз в органах внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.246-249.
57) Інформація як об`єкт правовідносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.249-252.
58) Особливості отримання інформації за допомогою оперативно-технічних засобів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.25-30.
59) Свобода слова та основні аспекти законодавчого регулювання ЗМІ в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.252-257.
60) Конвенція про захист прав людини та діяльність місцевих органів влади (досвід Великої Британії) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.257-261.
61) Правова природа приватного підприємства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.262-265.
62) Україна на шляху вирішення проблеми торгівлі людьми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.3-7.
63) Деякі проблеми тактики використання судових експертиз на попередньому слідстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.30-35.
64) Фідуціарні угоди в сучасному цивільному праві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.306-310.
65) Договір довірчного управління як спосіб захисту майнових прав підопічних // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.310-316.
66) Виникнення та розвиток інвестиційних компаній як інститут спільного інвестування: закордонний досвід // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.316-321.
67) Страхування як засіб відшкодування збитків при перевезенні вантажу залізничним транспортом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.322-326.
68) Загальна характеристика аліментного зобов`язання батьків щодо неповнолітніх дітей // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.334-338.
69) Правова природа дитячого будинку сімейного типу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.338-343.
70) Звільнення працівників ОВС за вислугою строків служби: проблеми гармонізації трудового законодавства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.344-347.
71) Правові питання визначення підстав матеріальної відповідальності працівників ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.347-350.
72) Шляхи підвищення ефективності пред’явлення для впізнання // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.35-39.
73) Співвідношення права власності та інституту управління земельними ресурсами ( на прикладі міста Харкова) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.353-358.
74) Психологічні особливості управлінської діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.359-361.
75) Проблема нейтралізації підвищеної агресивності - важливої умови попередження кримінальної вербальної агресії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.362-366.
76) Посягання на особу, що вчинені у стані фізіологічного афекту // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.366-369.
77) Кримінальна діяльність як об`єктивна реальність // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.370-373.
78) Злочинність неповнолітніх як проблема на сучасному етапі розвитку суспільства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.374-377.
79) Діяльність захисника у справах про злочини неповнолітніх // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.40-43.
80) Особливості організації розслідування злочинів в умовах надзвичайного стану // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.44-47.
81) Подолання протидії при розслідуванні злочинів, вчинених організованими злочинними трупами // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.48-54.
82) Відмежування андміністративних проступків від інших правопорушень // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.54-58.
83) Про деякі питання кримінологічної характеристики корисливого злочинця ( за матеріалами харківської області) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.58-61.
84) Поняття та загальна характеристика економічних злочинів, які скоюються у вугільній промисловості: кримінологічний аспект (за даними Дніпропетровської обл.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.61-65.
85) Проблеми профілактики дорожньо-транспортивних пригод // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.65-69.
86) Кримінологічні прогнозування і планування в координації діяльності суб’єктів профілактики злочинів // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.69-74.
87) Кримінологічні заходи попередження групових злочинів на залізничному транспорті // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.74-79.
88) Особливості підготовки матеріалів для проведення комп’ютерно-технічної експертизи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.79-83.
89) Інтерпол як центр міжнародного співробітництва в боротьбі з фальшивомонетництвом // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.8-11.
90) Реалізація права на судовий захист в цивільному процесі як гарантія прав і свобод людини в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.84-86.
91) Межі правозастосувальної діяльності проблеми законності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.87-91.
92) Понятий як свідок // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.91-95.
93) Поняття, види і кримінально-правове значення посткримінальної поведінки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.95-98.
94) Відтворення обстановки та обставин події: історичний аспект і проблеми регламентації // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2001. - Спецвипуск .— С.99-101.
 
Пошук в електроному каталозі