1) Правоохоронні технології як об’єкт інноваційної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .—
2) Правові питання проходження служби та соціально-правового захисту працівників ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .—
3) Правові питання юридичної природи контракту як підстави для виникнення службово-трудових відносин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .—
4) Титульний аркуш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .—
5) Зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .—
6) Концептуальні підходи до кодифікації трудового законодавства України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.103-111.
7) Проблеми підвищення ефективності діяльності співробітників органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.11-14.
8) До проблеми забезпечення законності в діяльності працівників органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.112-119.
9) До трудового статусу неповнолітніх в Україні: стан та юридичні гарантії // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.126-144.
10) Юридичні гарантії при проходженні служби в ОВС України: теоретичний аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.145-150.
11) Щодо змісту функцій юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.151-158.
12) Правове стимулювання правомірної службово-трудової поведінки працівників ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.159-167.
13) Напрямки вдосконалення соціально-правового захисту працівників ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.20-23.
14) Проблеми змістовності освіти в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.24-27.
15) Проблеми кодифікації трудового законодавства та розвитку науки трудового права України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.28-32.
16) Венедиктов Валентин Семенович : [стислий виклад біографічних даних] // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.3.
17) Організаційно-правові питання підбору персоналу на службу в ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.33-39.
18) Деякі напрямки методичного забезпечення навчально-виховного процесу в вузах МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.4-6.
19) Правова природа та поняття морального стимулювання ефективної діяльності працівників ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.40-44.
20) До проблеми кадрового та науково-методичного забезпечення протидії торгівлі людьми та захисту учасників кримінального судочинства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.45-50.
21) Інститут трудової юридичної відповідальності в системі трудового права України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.51-58.
22) До проблеми вузівської підготовки персоналу для ОВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.59-67.
23) Проблеми зайнятості жінок та сучасна гендерна політика України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.68-74.
24) Трудове право України в умовах ринкової економіки: проблеми та перспективи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.7-10.
25) Освіта як основний фактор демократизації суспільства і держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.75-80.
26) Десятиріччя університетської науки: здобутки та перспективи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.81-90.
27) Соціально-правове забезпечення безпеки життєдіяльності працівників органів внутрішніх справ України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Спецвипуск .— С.91-102.
 
Пошук в електроному каталозі